» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - AIDS

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

phrases

analogical dictionary

   Advertizing ▼

Wikipedia

AIDS

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök


Acquired immune deficiency syndrome (Aids)
Klassifikation och externa resurser

Röda bandet är en symbol för solidaritet med hiv-positiva människor och dem som lever med aids
ICD-10B24.
ICD-9042
DiseasesDB5938
MedlinePlus000594
eMedicineemerg/253 

Aids (av ”acquired immune deficiency syndrome”, på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”) är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade är extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hivinfektion.

Aids beskrevs först i slutet av 1970-talet av franska läkare som märkte hur homosexuella män i orimligt hög grad drabbades av ovanliga sjukdomar. Åren 19831984 identifierades viruset som sprider smittan. Det upptäcktes i det närmaste samtidigt av två forskargrupper (Luc Montagnier i Frankrike och Robert Gallo i USA) och kallades LAV (lymphadenopathy-associated virus) respektive HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III), innan man enades om termen HIV (human immunodeficiency virus).

Det första aids-fallet som man har kunnat bekräfta i efterhand är en man i det dåvarande Belgiska Kongo år 1959.[1]

Aids fick en enorm uppmärksamhet under senare delen av 1980-talet. En annars ovanlig form av cancer, Kaposis sarkom, spreds bland homosexuella män i USA och kallades "bögcancer". Rock Hudson var den första hollywoodskådespelaren som gick ut med att han hade aids. Han avled 1985. 1987 kom den svenska bastuklubbslagen. Sighsten Herrgård var den första kända personen i Sverige som gick ut med att han hade aids 1987. Andra kända svenskar som dog i aids var Jacob Dahlin och Ebbe Carlsson. Efter att rockikonen Freddie Mercury i november 1991 avlidit efter en lång tids sjukdom anordnade hans band Queen 1992 en hyllningsgala som gav mängder av pengar till aidsforskningen. Andra stjärnor som Elton John hakade på och startade insamlingar för att hitta ett botemedel mot aids.

Det finns inget säkert botemedel för sjukdomen idag. Det enda kända fall där en person friskförklarats är efter en benmärgstransplantation från någon som är immun mot viruset. Denna operation lyckas sällan.[2] Läkarvetenskapen tror i dag inte att en botande medicin är lösningen på problemet. Det finns dock ett antal bromsmediciner, som förlänger överlevnaden för behandlade, som även kan bibehålla en högre livskvalitet.

Det finns nära 40 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring tre fjärdedelar i Afrika söder om Sahara.

Innehåll

Smittovägar

Hiv kan överföras mellan människor på fyra sätt:

 • Från mor till barn. Viruset kan överföras från mor till barn under de sista veckorna av graviditeten eller vid födseln. Spädbarn som ammas av en hivsmittad kvinna löper också risk att smittas av viruset. Med antiretroviral behandling kan dock risken att viruset överförs från mor till barn minskas ner till 1 procent. Utan behandling är risken för smitta 15–30 procent.
 • Via transfusion av blodprodukter. Det är en synnerligen effektiv smittväg, som dock har eliminerats i Sverige genom noggranna kontroller under hela tillverkningskedjan av blodprodukter.

Hiv finns i saliv, men det har dock aldrig kunnat påvisats att saliv skulle kunna överföra smitta. Viruset kan även finnas i urin, men då i så liten koncentration att risken för smitta är obetydlig.

Symptom

Vanligen uppträder inga symptom på smittan på lång tid. Det kan därför dröja många år innan smittan upptäcks. Många hiv-smittade blir några veckor efter smittillfället sjuka med feber, svullna lymfkörtlar, halsont och hudutslag. Dessa symtom går över av sig själv, och liknar symtomen vid många vanliga infektionssjukdomar, varför de ofta inte väcker stor uppmärksamhet.[3]

En långt gången infektion av hiv (i genomsnitt 7-10 år)[4] leder till den sjukdomsbild som kallas aids. De symptom som kan uppstå är sjukdomar och sjukdomsförlopp som inte drabbar människor med normalt fungerande immunförsvar. Det handlar då om infektioner och angrepp av olika bakterier, virus, svampar och parasiter. Den som är aidssjuk löper risk att dö av exempelvis cancer eller svår lunginflammation.

WHO har gjort en lista över tio tillstånd av vilket minst ett ska vara uppfyllt för att den hivsmittade ska anses ha aids. Bland dessa tillstånd finns bland annat tuberkulos, hjärnhinneinflammation, eller avmagring kombinerat med diarré eller feber (som inte kan antas bero på något tillstånd som inte är relaterat till hivinfektionen).

Tumörer

Kaposis sarkomutslag

Personer med en hiv-infektion har en betydligt ökad risk för att insjukna i flera olika typer av cancer. Den främsta orsaken till den ökade risken är samtidig infektion med onkogena DNA-virus såsom Epstein-Barr-virus, Kaposis sarkom-associerat herpesvirus och humant papillomavirus. Kaposis sarkom är den vanligaste tumören hos hiv-infekterade personer, vanligen ses Karposis sarkom som lilaaktiga knutor på huden, men förändringarna kan också finnas i inre organ.

Andra cancertyper som anses vara AIDS-definierande hos hiv-infekterade är Burkitts lymfom och invasiv cervixcancer hos kvinnor.

Andra opportunistiska infektioner

Cytomegalovirus-retinit orsakas av cytomegalovirus och kan leda till blindhet.

Patofysiologi

Hiv orsakar aids genom att successivt förstöra kroppens CD4+ T-hjälparceller. En ofta använd klinisk definition av aids är att det finns färre än 200 CD4+ per milliliter blod och att man till följd av detta drabbats av så kallade opportunistiska infektioner, det vill säga infektioner av smittämnen som man normalt inte borde bli sjuk av, eller infektioner som blir betydligt mycket häftigare än vad infektioner med smittämnet i fråga brukar ge. Då kroppens immunceller minskar ökar detta mottagligheten för opportunistiska infektioner.

Prevention

För samtliga av de fyra sätt på vilket hiv överförs mellan människor finns det effektiva preventiva åtgärder.

1. Sexuell överföring. Det mest effektiva sättet att hindra smittospridning genom sex är att använda kondom. Avhållsamhet rekommenderas också som ett sätt att minska spridningen, framför allt av grupper och länder som av religiösa skäl motsätter sig användandet av preventivmedel.

2. Via sprutor. De flesta som smittas via blod är missbrukare som får smittan via använda sprutor och kanyler. För att hindra sådan smitta krävs information om riskerna och möjlighet för narkomaner att använda rena injektionsverktyg. Att ge narkomaner möjlighet att byta använda sprutor mot nya, rena, har också visat sig vara ett sätt att hindra smittospridning av hiv och andra sjukdomar som sprids via använda sprutor.[5]

3. Från mor till barn. Risken för smitta från mor till barn kan minskas drastiskt genom att ge antiretrovirala mediciner till gravida kvinnor, för att minska förekomsten av viruset innan och under förlossningen. När det finns tillgång på säker och tillräcklig ersättningsföda rekommenderas hivsmittade mödrar att inte amma sina barn.

4. Via transfusion av blodprodukter. Genom noggranna kontroller av alla steg i tillverkningskedjan av blodprodukter kan risken för transfusionssmitta nå i det närmaste noll.

Konspirationsteorier

Det finns ett stort antal konspirationsteorier kring aids i omlopp. Ett populärt tema är att aids ska ha skapats, medvetet eller omedvetet, av människan. Ett återkommande tema bland konspirationsteorierna är att viruset, oavsett vem som skapade det, spridits genom olika vaccinationsprogram riktade bland annat mot smittkoppor i Afrika. Syftet ska ha varit ren rasism, försök att döda svarthyade afrikaner.

Sydafrikas president Thabo Mbeki och andra medlemmar av partiet ANC har vid flera tillfällen uttryckt åsikten att aids inte orsakas av hiv utan av fattigdom, och att de som dör av aids förgiftats av bromsmediciner som tillverkats av läkemedelsföretag som vill utföra experiment på afrikaner. Först år 2003 tillkännagav regeringen att den kommer att börja distribuera bromsmediciner till hivpositiva sydafrikaner. Forskare vid Harvard University menar att Mbekis förnekelse kan ha orsakat 300 000 människors död.[6]

Det förekommer också att forskare ifrågasätter HIV som orsak till aids, och menar att aids är konstruerat av människan.[7][8][9][10]

Se även

Externa länkar

Källor

 1. ^ [1]
 2. ^ SVT.se Hiv-virus borta efter benmärgsbyte13 november 2008
 3. ^ Kallings, L. O. (2005)Den yttersta plågan - Boken om Aids
 4. ^ Kallings, L. O. (2005)Den yttersta plågan - Boken om Aids
 5. ^ World helth organisation. AIDS Epidemic Update (2005)
 6. ^ http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/26/aids-south-africa "Mbeki Aids denial 'caused 300,000 deaths'", The Guardian, 28 november 2008
 7. ^ Rappoport, Jon, (1988)AIDS INC.
 8. ^ Coleman, Dr. John, The Conspirator's Hierarchy - The Committee of 300
 9. ^ Rivera, David Allen, (1994) Final Warning: The History of the New World Order
 10. ^ Cooper, William, (1990) AIDS is Man-made

Aids

     
Acquired immunodeficiency syndrome (Aids)
Klassifikation och externa resurser
Röda bandet är en symbol för solidaritet med hiv-positiva människor och dem som lever med aids
ICD-10 B24
ICD-9 042
DiseasesDB 5938
MedlinePlus 000594
eMedicine emerg/253 

Aids (av ”acquired immunodeficiency syndrome”, på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”) är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade är extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hiv-infektion.

Aids beskrevs först i slutet av 1970-talet av franska läkare som märkte hur homosexuella män i orimligt hög grad drabbades av ovanliga sjukdomar. Åren 19831984 identifierades viruset som sprider smittan. Det upptäcktes i det närmaste samtidigt av två forskargrupper (Luc Montagnier i Frankrike och Robert Gallo i USA) och kallades LAV (lymphadenopathy-associated virus) respektive HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III), innan man enades om termen HIV (human immunodeficiency virus).

Det första aidsfallet som man har kunnat bekräfta i efterhand är en man i det dåvarande Belgiska Kongo år 1959.[1]

Aids fick en enorm uppmärksamhet under senare delen av 1980-talet. En annars ovanlig form av cancer, Kaposis sarkom, spreds bland homosexuella män i USA och kallades "bögcancer". Rock Hudson var den första hollywoodskådespelaren som gick ut med att han hade aids. Han avled 1985. Första svenska dödsoffret i aids skedde 1983.[2] 1987 kom den svenska bastuklubbslagen. Sighsten Herrgård var den första kändisen i Sverige som gick ut med att han hade aids 1987. Andra kända svenskar som dog i aids var Jacob Dahlin och Ebbe Carlsson. Efter att rockikonen Freddie Mercury i november 1991 avlidit efter en lång tids sjukdom anordnade hans band Queen 1992 en hyllningsgala som gav mängder av pengar till aidsforskningen. Andra stjärnor som Elton John hakade på och startade insamlingar för att hitta ett botemedel mot aids.

Det finns inget säkert botemedel för sjukdomen idag. Det enda kända fall där en person friskförklarats är efter en benmärgstransplantation från någon som är immun mot viruset. Denna operation lyckas sällan.[3] Läkarvetenskapen tror i dag inte att en botande medicin är lösningen på problemet. Det finns dock ett antal bromsmediciner, som förlänger överlevnaden för behandlade, som även kan bibehålla en högre livskvalitet.

Det finns nära 40 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring tre fjärdedelar i Afrika söder om Sahara.

Innehåll

Smittovägar [redigera]

Hiv kan överföras mellan människor på fyra sätt:

 • Från mor till barn. Viruset kan överföras från mor till barn under de sista veckorna av graviditeten eller vid födseln. Spädbarn som ammas av en hivsmittad kvinna löper också risk att smittas av viruset. Med antiretroviral behandling kan dock risken att viruset överförs från mor till barn minskas ner till 1 procent. Utan behandling är risken för smitta 15–30 procent.
 • Via transfusion av blodprodukter. Det är en synnerligen effektiv smittväg, som dock har eliminerats i Sverige genom noggranna kontroller under hela tillverkningskedjan av blodprodukter.
 • Hiv finns i saliv, men det har dock aldrig kunnat påvisats att saliv skulle kunna överföra smitta. Viruset kan även finnas i urin, men då i så liten koncentration att risken för smitta är obetydlig.

Symptom [redigera]

Vanligen uppträder inga symptom på smittan på lång tid. Det kan därför dröja många år innan smittan upptäcks. Många hiv-smittade insjuknar några veckor efter smittotillfället i en så kallad primär hivinfektion med feber, svullna lymfkörtlar, halsont och hudutslag. Dessa symtom går över av sig själva, och liknar symtomen vid många vanliga infektionssjukdomar, varför de ofta inte väcker stor uppmärksamhet.[4]

En långt gången infektion av hiv (i genomsnitt 7-10 år)[4] leder till den sjukdomsbild som kallas aids. De symptom som kan uppstå är sjukdomar och sjukdomsförlopp som inte drabbar människor med normalt fungerande immunförsvar. Det handlar då om infektioner och angrepp av olika bakterier, virus, svampar och parasiter. Den som är aidssjuk löper risk att dö av exempelvis cancer eller svår lunginflammation.

WHO har gjort en lista över tio tillstånd av vilket minst ett ska vara uppfyllt för att den hivsmittade ska anses ha aids. Bland dessa tillstånd finns bland annat tuberkulos, hjärnhinneinflammation, eller avmagring kombinerat med diarré eller feber (som inte kan antas bero på något tillstånd som inte är relaterat till hivinfektionen).

Tumörer [redigera]

  Kaposis-sarkoma lesion

Personer med en hivinfektion har en betydligt ökad risk för att insjukna i flera olika typer av cancer. Den främsta orsaken till den ökade risken är samtidig infektion med onkogena DNA-virus såsom Epstein-Barr-virus, Kaposis sarkom-associerat herpesvirus och humant papillomavirus. Kaposis sarkom är den vanligaste tumören hos hiv-infekterade personer, vanligen ses Karposis sarkom som lilaaktiga knutor på huden, men förändringarna kan också finnas i inre organ.

Andra cancertyper som anses vara aidsdefinierande hos hivinfekterade är Burkitts lymfom och invasiv cervixcancer hos kvinnor.

Andra opportunistiska infektioner [redigera]

Cytomegalovirus-retinit orsakas av cytomegalovirus och kan leda till blindhet.

Patofysiologi [redigera]

Hiv orsakar aids genom att successivt förstöra kroppens CD4+ T-hjälparceller. En ofta använd klinisk definition av aids är att det finns färre än 200 CD4+ per milliliter blod och att man till följd av detta drabbats av så kallade opportunistiska infektioner, det vill säga infektioner av smittämnen som man normalt inte borde bli sjuk av, eller infektioner som blir betydligt mycket häftigare än vad infektioner med smittämnet i fråga brukar ge. Då kroppens immunceller minskar ökar detta mottagligheten för opportunistiska infektioner.

Prevention [redigera]

För samtliga av de fyra sätt på vilket hiv överförs mellan människor finns det effektiva preventiva åtgärder.

1. Sexuell överföring. Det mest effektiva sättet att hindra smittospridning genom sex är att använda kondom. Avhållsamhet rekommenderas också som ett sätt att minska spridningen, framför allt av grupper och länder som av religiösa skäl motsätter sig användandet av preventivmedel. Att hålla sig till endast en partner, som gör detsamma, tar också helt bort risken för att bli smittad genom sexuell överföring.

2. Via sprutor. De flesta som smittas via blod är missbrukare som får smittan via använda sprutor och kanyler. För att hindra sådan smitta krävs information om riskerna och möjlighet för narkomaner att använda rena injektionsverktyg. Att ge narkomaner möjlighet att byta använda sprutor mot nya, rena, har också visat sig vara ett sätt att hindra smittospridning av hiv och andra sjukdomar som sprids via använda sprutor.[5]

3. Från mor till barn. Risken för smitta från mor till barn kan minskas drastiskt genom att ge antiretrovirala mediciner till gravida kvinnor, för att minska förekomsten av viruset innan och under förlossningen. När det finns tillgång på säker och tillräcklig ersättningsföda rekommenderas hivsmittade mödrar att inte amma sina barn.

4. Via transfusion av blodprodukter. Genom noggranna kontroller av alla steg i tillverkningskedjan av blodprodukter kan risken för transfusionssmitta nå i det närmaste noll.

Konspirationsteorier [redigera]

Det finns ett stort antal konspirationsteorier kring aids i omlopp. Ett populärt tema är att aids ska ha skapats, medvetet eller omedvetet, av människan. Ett återkommande tema bland konspirationsteorierna är att viruset, oavsett vem som skapade det, spridits genom olika vaccinationsprogram riktade bland annat mot smittkoppor i Afrika. Syftet ska ha varit ren rasism, försök att döda svarthyade afrikaner.

Sydafrikas president Thabo Mbeki och andra medlemmar av partiet ANC har vid flera tillfällen uttryckt åsikten att aids inte orsakas av hiv utan av fattigdom, och att de som dör av aids förgiftats av bromsmediciner som tillverkats av läkemedelsföretag som vill utföra experiment på afrikaner. Först år 2003 tillkännagav regeringen att den kommer att börja distribuera bromsmediciner till hivpositiva sydafrikaner. Forskare vid Harvard University menar att Mbekis förnekelse kan ha orsakat 300 000 människors död.[6]

Det förekommer också att forskare ifrågasätter hiv som orsak till aids, och menar att aids är konstruerat av människan.[7][8][9][10]

Se även [redigera]

Referenser [redigera]

 1. ^ ”Researchers trace first HIV case to 1959 in the Belgian Congo”. CNN. 3 february 1998. http://www.cnn.com/HEALTH/9802/03/earliest.aids/.  (engelska)
 2. ^ 30 år sedan världens första aids-fall upptäcktes. SR Minnen, 8 juni 2011. Läst 2011-09-19.
 3. ^ Hiv-virus borta efter benmärgsbyte SVT Rapport, 13 november 2008
 4. ^ [a b] Kallings, L. O. (2005) Den yttersta plågan - Boken om Aids
 5. ^ World helth organisation. AIDS Epidemic Update (2005)
 6. ^ "Mbeki Aids denial 'caused 300,000 deaths'", The Guardian, 28 november 2008 (engelska)
 7. ^ Rappoport, Jon, (1988) AIDS INC.
 8. ^ Coleman, Dr. John, The Conspirator's Hierarchy - The Committee of 300
 9. ^ Rivera, David Allen, (1994) Final Warning: The History of the New World Order
 10. ^ Cooper, William, (1990) AIDS is Man-made

Externa länkar [redigera]

   
 

 

All translations of AIDS


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4040 online visitors

computed in 0.109s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼