» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Ateistien_osuus_väestöstä

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Ateistien osuus väestöstä

Wikipedia

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Osa artikkelisarjaa
Ateismi

Käsitteet
Ateismin määritelmä
Positiivinen ja negatiivinen ateismi
Sekulaari humanismi
Naturalismi
Tieteellinen maailmankatsomus
Menetelmällinen ateismi
Tieteen ja uskonnon välinen suhde
Agnostisismi
Uskonnottomuus
Vapaa-ajattelu

Historia
Ateismin historia

Kritiikit
Uskontokritiikki
Tieteilijöiden uskontokritiikki
Ateismin kritiikki

Yhteiskunta
Ateistien osuus väestöstä
Luettelo ateisteista
Ateistien syrjintä
Valtioateismi
Sekularismi
Kirkon ja valtion ero
Uskonnoton tapakulttuuri
Uskonnottomuus Suomessa

 n  k  m 
Jumalaan uskovien osuus väestöstä Euroopassa.
Jumalaan uskovien osuus väestöstä Pohjois-Amerikassa.

Ateistien osuutta väestöstä on hankala mitata. Ihmiset tulkitsevat ateismin ja muut läheiset käsitteet eri tavoin. Lisäksi on vaikeaa tehdä rajanvetoa ateismin, ei-uskonnollisuuden, ei-teistisen uskonnollisuuden tai spiritualismin välille. Lisäksi atestit eivät välttämättä ilmoita näkemystään sosiaalisen leimautumisen tai syrjinnän vuoksi joillakin alueilla. Useimmat tutkimukset kuitenkin arvioivat ei-uskonnollisten osuuden olevan noin 12-15% maailman väestöstä.

Korkein esitetty arvio "ei-uskonnollisina" itseään pitäville ihmisille on 1,2 miljardia, eli noin 20 % maailman väestöstä (O'Brien & Palmer 1993). Osa tästä ryhmästä on ateisteja, joiden määrän arvioidaan olevan 200–240 miljoonan välillä. Suurin osa näistä ihmisistä on kotoisin entisen Neuvostoliiton ja Kiinan alueelta, missä kommunistinen valtio pyrki hävittämään uskontoja. Toisen arvion mukaan "ei-uskonnollisten" määrä olisi noin 750 miljoonaa (Zucherman 2005 ja David B. Barrett 2000) ja ateistien määrä tästä noin 150 miljoonaa, eli 2,5 % maailman väestöstä.[1]

Joidenkin tutkimusten mukaan ateismi on erityisen yleistä tieteenharjoittajien keskuudessa. Vuonna 1914 James H. Leuba havaitsi, että 58 % tuhannesta satunnaisesti valitusta yhdysvaltalaisesta luonnontieteilijästä ei uskonut jumalaan. Tiedelehti Nature toisti tutkimuksen vuonna 1996. Tulosten mukaan 60,7 % tieteenharjoittajista oli uskonnottomia. Yhdysvaltain kansalliseen tiedeakatemiaan valituista huippututkijoista 93 % oli uskonnottomia. [2]

Sisällysluettelo

Maailmanlaajuisia kyselyjä

BBC:n vuonna 2004 kymmenessä eri maassa tekemässä kyselyssä tutkituissa maissa väestöstä keskimäärin 17 % on uskonnottomia. Eniten uskonnottomia oli Britanniassa (39 %). Yhdysvaltain väestöstä 10 % oli uskonnottomia. [3]

AP/Ipsos teki vuonna 2005 kyselyn kymmenessä maassa. Teollisuusmaista eniten uskonnottomia oli Etelä-Koreassa (41 %) ja Ranskassa (35 %) ja vähiten Italiassa (5 %) ja Yhdysvalloissa (6 %).[4]

Vuoden 2008 ARIS tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa uskonnottomien määrä on kasvanut. Vuonna 1990 uskonnottomia oli 14 331 000 ihmistä eli 8,2 % väestöstä, vuonna 2001 29 481 000 ihmistä eli 14,1 % väestöstä ja vuonna 2008 34 169 000 ihmistä eli 15,0 % väestöstä. Agnostikkoja vuonna 2008 Yhdysvalloissa oli 1 985 000 ihmistä eli 0,9 % väestöstä ja ateisteja 1 621 000 ihmistä eli 0,7 % väestöstä.[5]

Ateismi Euroopassa

Jumalaan tai henkiolentoon uskomattomien
osuus EU-25 maissa
(Eurobarometri 2005).
SijaMaaOsuus %
1Ranska33
2Tsekki30
3Alankomaat27
4Viro26
5Ruotsi23
6Luxemburg22
7Iso-Britannia20
8Unkari19
9Espanja18
10Norja17
11Suomi16
12Slovenia16
13Liettua12
14Slovakia11
15Islanti11
16Latvia10
17Sveitsi9
18Itävalta8
19Italia6
20Portugali6
21Irlanti4
22Kreikka3
23Kypros2
24Malta1
25Puola1

Eurostatin vuonna 2005 tekemän Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 18 % Euroopan unionin asukkaista ei uskonut minkäänlaiseen jumalaan, henkeen tai elämänvoimaan. 52 prosenttia sanoi uskovansa jumalaan ja 27 % jonkinlaiseen henkeen tai voimaan. Vähiten jumalaan uskovia oli Virossa (16 %). [6]

Useiden tutkimusten mukaan Ruotsi on maailman uskonnottomimpia maita. Davien (1999) mukaan 85 % ruotsalaisista ei usko jumalaan. [7] Eurostatin kyselyssä 23 % ruotsalaisista uskoi jumalan olemassaoloon, 53 % uskoi jonkinlaiseen henkeen tai voimaan ja 23 % ei uskonut mihinkään jumalaan, henkeen tai voimaan. Tämä tekisi Ruotsista Euroopan unionin kolmanneksi ateistisimman maan Viron ja Tšekin jälkeen. Vuonna 2001 tehdyn väestölaskennan mukaan 59 % väestöstä oli uskonnottomia, 32,2 % uskovia ja 8,8 prosenttia ei vastannut kysymykseen. [8]

Vuonna 2006 norjalainen sanomalehti Aftenposten teki kyselytutkimuksen, jonka mukaan 29 % uskoi jumalaan, 23 % uskoi korkeampaan voimaan, jonka luonteesta heillä ei ole tietoa, 26 % oli uskonnottomia ja 22 % epäilijöitä. Määritelmästä riippuen Norjassa olisi siis ateisteja 49–71 % väestöstä.

Vuonna 2003 tehdyssä kyselyssä ranskalaisista 54 % sanoi olevansa uskovia, 47 % uskonnottomia ja 26 % välinpitämättömiä. [9] (Tutkimuksessa luokat eivät olleet toisensa poissulkevia, koska kokonaisprosenttiluvut olisivat 127 %).

BBC:n Isossa-Britanniassa vuonna 2004 tekemässä kyselyssä uskonnottomia oli 40 % väestöstä. Samana vuonna tehdyn YouGov-kyselyn mukaan uskonnottomia oli 35 %, epävarmoja 21 %.[10] Kyselyssä miehet ja nuoret olivat keskimäärin uskonnottomampia kuin naiset ja vanhempi osuus väestöstä.

Vuonna 2002 VTsIOM-tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksenn mukaan 32 % venäläisistä oli uskonnottomia. 58 % kutsui itseään ortodokseiksi, mutta vain 42 % heistä sanoi, ettei ole käynyt koskaan kirkossa.

Ateismi Suomessa

Kirkon tutkimuskeskus on kartoittanut kyselytutkimuksilla suomalaisten uskonnollista identiteettiä. Vuonna 2003 tehdyn Kirkkomonitor 2004 -tutkimuksen mukaan suomalaisista 12 % katsoo olevansa ateisteja. Kristittynä itseään piti 73 %, uskovana 38 % ja uskovaisena 16 %.[11]Kirkkomonitor 2007 -tutkimuksessa kysymyksen vastausvaihtoehtoja lisättiin, ja "ateismi" vaihtoehto muutettiin muotoon "vakaumuksellinen ateismi". Vakaumuksellisia ateisteja oli 5 % ja kristityksi itsensä koki 68 % vastaajista. Uskovana itseään piti 31 % ja uskovaisena 15 %.[12]

Vuonna 2007 suomalaisten uskonnollisuutta selvitettiin kansainvälisessä ISSP 2008 -kyselyssä. Kyselyyn osallistui 1136 henkilöä, jotka vastasivat kysmykseen "Mikä parhaiten kuvaa omaa käsitystänne Jumalan olemassaolosta?" seuraavasti:[13]

 • En usko Jumalaan enkä ole koskaan uskonut, 14,7 %
 • En usko Jumalaan nykyään mutta uskoin aiemmin, 11,1 %
 • Uskon Jumalaan nykyään mutta en uskonut aiemmin, 4,0 %
 • Uskon Jumalaan ja olen aina uskonut, 40,8 %
 • En osaa sanoa, 29,5 %

Zuckermanin vuonna 2005 tekemän eri maita vertailevan tutkimuksen mukaan suomalaisista ateisteina, agnostikkoina tai persoonalliseen jumalaan uskomattomina itseään piti 28-60 %.[14]

Vapaa-ajattelijain liitto teki yhdessä Suomen Gallupin kanssa vuonna 1973 kyselytutkimuksen [15], jonka lopputulos oli seuraava:[16]Väite ja %

 • Uskon jumalan olemassaoloon, koska kaikkeudella on luoja (38 %)
 • Uskon jumalan olemassaoloon, koska joku ohjaa luonnon järjestystä (30 %)
 • Uskon jumalan olemassaoloon, koska jumala antaa kaikelle elämälle tarkoituksen (34 %)
 • Uskon jumalan olemassaoloon, koska muuten ei tiedettäisi, mikä on hyvää/pahaa (24 %)
 • Uskon jumalan olemassaoloon, koska olen kokenut jumalan avun (17 %)
 • En tiedä, onko jumalaa olemassa, mutta uskon, että joku korkeampi voima on (29 %)
 • Kysymys on mielestäni yhdentekevä/pohtiminen tarpeeton (4 %)
 • Jumalaa ei ole olemassa (3 %)
 • Tieteen avulla ei voida sanoa mitään jumalan olemassaolosta (8 %)
 • Tieteeseen perustuen voidaan osoittaa, ettei jumalaa ole olemassa (1 %)
 • Ei osaa sanoa (3 %)

Tutkimusmenetelmien ongelmia

Ateismin tai uskonnollisuuden mittaaminen on hankalaa. Kyselytutkimuksissa jo pelkästään esitetyn kysymyksen sanamuoto voi vaikuttaa merkittävästi tulokseen. Lisäksi monissa tutkimuksissa kysytään, ovatko he ”ateisteja” tai ”agnostikkoja”. Tämä voi olla harhaanjohtavaa, koska näiden käsitteiden merkitys tulkitaan eri tavoin ja jotkut voivat sanoa olevansa sekä ateisteja että agnostikkoja. Useat tutkimukset pyrkivät vain mittaamaan uskonnottomien ihmisten lukumäärää.

Katso myös

Lähteet

 1. Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents 28 August 2005.. Adherents.com.. Viitattu 19.4. 2007. (englanniksi)
 2. Leading scientists still reject God Stephen Jay Gould Archive
 3. http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/wtwtgod/3518375.stm
 4. http://www.ipsos-na.com/news/pressrelease.cfm?id=2694
 5. American Religious Identification Survey (ARIS) 2008 Trinity College
 6. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
 7. http://www.pitzer.edu/academics/faculty/zuckerman/atheism.html
 8. http://web.archive.org/web/20051124104652/http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/o/4110-03--skladba_obyvatelstva_podle_nabozenskeho_vyznani,_pohlavi_a_podle_veku
 9. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35454.htm
 10. http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2004/12/27/nfaith27big.gif
 11. Kirkon tutkimuskeskus: [Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000–2003 http://www.evl.fi/kkh/ktk/nelivuotiskertomus2000_2003/muutokset/index.htm#7_3]
 12. Kirkon tutkimuskeskus: [Kirkkomonitor 2007: http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/1628DED91F3BB6C4C2257399003F3405/$file/KUVIO%203%20identiteetti.pdf]
 13. International Social Survey Programme: [ISSP 2008 K23 http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2410/cbF2410.pdf]
 14. Zuckerman, Phil (2005): "Atheism: Contemporary Rates and Patterns" The Largest Atheist / Agnostic Populations
 15. Hartikainen, Erkki (1974). Raportti uskonnonvapaudesta. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry.
 16. Baggini, Julian (2005). Ateismi: Lyhyt johdanto. (Alkuteos: Atheism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003.) Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab. ISBN 951-98702-1-0.

Aiheesta muualla

.

 

All translations of Ateistien_osuus_väestöstä


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • määritelmä
 • synonyymi

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2089 online visitors

computed in 0.032s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼