» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Biseksualiteit

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Biseksualiteit

biseksualiteit (n.f.)

bisexualiteit

analogical dictionary   Advertizing ▼

Wikipedia

Biseksualiteit

                   
  De Bi Pride-vlag

Biseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van verschillend geslacht en van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele gedragingen/verlangens naar mensen van beide geslachten, als ook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van beide seksen.

Inhoud

  Beschrijving

Binnen "biseksualiteit" is een grote diversiteit in beleving en gedrag. Dit komt door de grote verschillen in sociale aantrekking, emotionele aantrekking en seksuele aantrekking.[1][2]. Sociaal blijken zowel homo’s, hetero’s en bi’s, mannen, vrouwen en transen gericht op zowel het eigen als het andere geslacht. Dit geldt dus voor ieder mens. Emotioneel blijkt dat zowel mannen als vrouwen, van verschillende geaardheden, vooral gericht zijn op vrouwen. Dit geldt dus ook voor ieder mens. Bij het seksuele gedrag is er echter wel een verschil. Bij hetero's en homo's gaat deze redelijk samen met de identiteit. Bij bi's komt het seksueel gedrag het minst overeen met de identiteit.[1][2] . Hierdoor voelt een deel zich bijvoorbeeld seksueel aangetrokken tot het ene geslacht maar gaat eerder een vaste relatie aan met het andere geslacht. Maar er zijn ook mensen wiens voorkeur min of meer gelijk verdeeld is over de geslachten. Voor ruim 20 % van de bi's maakt het geslacht niet zoveel uit, terwijl 33% van de bi-mannen en 22,8 % van de vrouwen het liefste een seksuele relatie heeft met zowel een vrouw als een man.[3] Een ander gevolg van een seksuele geaardheid die niet overeen komt met het seksuele gedrag en de seksuele identiteit is bijvoorbeeld bij biseksuelen die nog "in de kast" zitten. Zij voelen zich biseksueel, maar gedragen zich hetero- of homoseksueel. Ook zijn er mensen die wel biseksuele relaties hebben, maar zich niet identificeren als biseksueel. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar seksuele voorkeur in 2007 door het LNBi.[4][5]

Er is geen specifieke factor aan te wijzen die bepaalt of iemand biseksueel wordt. Volgens veel wetenschappers spelen nature (ontwikkeling, neuronale, genetische, hormonale factoren) en nurture (sociale en culturele factoren) samen een complexe rol in het vormen van de seksuele geaardheid. Ook de complexiteit van seksualiteit, met verschillen tussen geaardheid, gedrag en identiteit, maakt onderzoek erg ingewikkeld. Wat wel duidelijk is, is dat mensen hun seksuele geaardheid niet kunnen kiezen en dat therapieën ter "genezing" van hun geaardheid niet werken.[2]

  Acceptatie en discriminatie

  Een voorbeeld van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Vertaling: Toen ik in het leger zat gaven ze mij één onderscheiding voor het doden van twee mannen, en ontslag voor het liefhebben van één [man].

Biseksuelen ondervinden veel onbegrip en discriminatie, zowel door heteroseksuelen als door homoseksuelen.[2][6] Biseksuelen wordt vaak verweten niet te willen kiezen, maar van "beide walletjes" te willen eten. Daardoor zouden ze niet in staat zijn tot een trouwe, monogame relatie. Sommige critici vinden dat biseksualiteit niet bestaat, andere vinden dat iemand pas biseksueel kan zijn als deze in even grote mate op beide geslachten valt. Homoseksuelen verwijten biseksuelen vaak niet uit te komen voor hun homoseksualiteit, maar zich te verschuilen achter een bestaan als heteroseksueel en daardoor homo-emancipatie in de weg staan. Verwijten als de hier genoemde kunnen gebaseerd zijn op bi-fobie.[7]

Biseksuelen zijn moeilijk zichtbaar als ze niet expliciet uit de kast komen: in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht worden ze vaak beschouwd als homoseksueel en in een relatie met iemand van het andere geslacht als heteroseksueel.[6] Voor de buitenwereld is een biseksueel eigenlijk pas goed zichtbaar in een relatie met een man en een vrouw. De meerderheid van de biseksuelen leeft echter monogaam.[8]

Anderzijds wordt biseksualiteit de laatste jaren meer geaccepteerd, met name bij jongeren.[9][10] Veel hetero- en homojongeren hebben ook biseksuele fantasieën of gevoelens.[11]

  Onderzoek

Momenteel wordt er nog veel onderzoek gedaan naar biseksualiteit. Volgens veel wetenschappers spelen nature (ontwikkeling, neuronale, genetische, hormonale factoren) en nurture (sociale en culturele factoren) samen een complexe rol in het vormen van biseksualiteit. Ook de complexiteit van seksualiteit, met verschillen tussen geaardheid, gedrag en identiteit, maakt onderzoek erg ingewikkeld. Er wordt gekeken naar seksuele aantrekking, seksueel gedrag, emotionele voorkeur, sociale voorkeur, hetero/homo lifestyle en zelf-identificatie, iets dat vaak tegenstrijdige conclusies oplevert. Zo zijn er onderzoekers die hierdoor vinden dat ieder mens in feite bi is, terwijl andere onderzoekers de seksuele aantrekking meer scheiden van de emotionele en sociale voorkeur.

  Prevalentie en andere cijfers

  Biseksualiteit in de kunst, door Édouard-Henri Avril (1843 – 1928)

In 2006 heeft de Rutgers Nisso Groep een bevolkingsonderzoek gedaan naar de seksuele gezondheid in Nederland. Hier komen duidelijk verschillen tussen geaardheid, gedrag en identiteit naar voren. Bij mannen geeft 10,3% aan zich aangetrokken te voelen tot beide geslachten, 10,0% heeft ooit seks gehad met beide geslachten en 3,1% identificeert zichzelf als biseksueel. Bij vrouwen zijn deze percentages 16,4%, 11,6% en 3,3%. Opvallend is dat biseksuelen veel minder open zijn over hun geaardheid dan homoseksuelen. Bij mannen is dit 74,6% versus 32,5%, bij vrouwen is dit 78,8% versus 50,0%.[12]

Volgens onderzoek gedaan door het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (2007) onder 50.000 mensen zijn er relevante verschillen tussen biseksueel gedrag en biseksuele identiteit. Bij heteromannen is 5,5 % die aangeeft zich biseksueel te gedragen, en 7,1 % van de homo's. Bij vrouwen zijn die percentages respectievelijk 5,2 en 13,5 %.[4]

  Zie ook

  Externe link

Bronnen, noten en/of referenties
   
               

 

All translations of Biseksualiteit


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • begripsbepaling
  • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

5101 online visitors

computed in 0.109s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼