» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - EKOSISTEM

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

phrases

analogical dictionary

   Advertizing ▼

Wikipedia

Ekosistem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Ekosistem je del biosfere, v kateri živa bitja živijo in delujejo tako, da je vzpostavljeno ravnovesje. Ekosistem je lahko gozd, travnik, zelenjavni vrt, polje pšenice, živa meja, ribnik, mlaka; sestavljata ga življenjska združba (to so vsa živa bitja v kakem okolju) in neživo okolje (sem prištevamo sestavo tal, količino anorganskih hranilnih snovi, količino vode, toploto, svetlobo …). Ekosistem je okrajšava za ekološki sistem. Pojem je uvedel angleški botanik A.G. Tansley.

Vsak del sistema vpliva na druge člane in vsak del je odvisen od delovanja celotnega sistema. Spremembe ekosistema lahko povzročijo notranji in zunanji dejavniki.

Vsebina

Struktura ekosistema

 • Osnovne sestavine so:
  • nežive sestavine (voda + hranilne snovi)
  • primarni proizvajalci (zelene rastline)
  • potrošniki (herbivori, karnivori)
  • razkrojevalci (dekompozitorji - mikrobi in živali, ki razgrajujejo mrtve organske ostanke) reciklirajo hranilne snovi in energijo
 • Energija

Vrste ekosistemov

Ekosisteme lahko razdelimo po več kriterijih: z vidika vira energije lahko ločimo dva večja tipa ekosistemov. Avtotrofni ekosistemi vsebujejo primarne proizvajalce kot glavno komponento, sončna svetloba jim služi kot največji energijski vir; heterotrofni ekosistemi so odvisni od že izoblikovane organske snovi, ki pride iz avtotrofnih ekosistemov od drugod.

 • Popoln ekosistem – v njem so vse tri temeljne skupine organizmov: proizvajalci (to so rastline, ki pri fotosintezi iz anorganskih snovi tvorijo organsko hrano), porabniki (živali) in razkrojevalci (predvsem bakterije, glive in nekatere živali, ki razkrajajo organske snovi v anorganske).
 • Nepopoln ekosistem – v njem vsaj ena izmed treh temeljnih skupin organizmov manjka; npr. v jamah in globoko v morju ni svetlobe in zato tam ni proizvajalcev.
 • Umetni ali antropogeni ekosistem – tisti ekosistem, ki ga je človek spremenil. Pogosto se s spreminjanjem poruši tudi naravno ravnovesje. Umetni ekosistemi so umetno narejen ribnik, polje, vrt, mesto, smetišče …

Ekosisteme lahko delimo tudi na kopne in vodne.

 • Vodni ekosistem - vsa vodna okolja, od majhnih do velikih, od ribnika do oceana, v katerih rastline in živali vzajemno delujejo s kemičnimi in fizikalnimi lastnostmi okolja.
 • Kopenski ekosistem - vsako kopensko okolje, majhno ali veliko, kjer živali in rastline medsebojno delujejo s kemičnimi in fizikalnimi značilnostmi okolja.

Ravnotežje v ekosistemu

Naravni sistemi pogosto nimajo enega samega ravnotežnega stanja. Za ekosistem običajno velja, da se nikoli ne povrne v povsem enako stanje, čeprav ves čas niha znotraj določenih meja prostora, ki ga opredeljujejo populacijske gostote posameznih vrst.

Ciklična stabilnost

Številčno razmerje med dvema vrstama se ves čas giba po določeni krožnici. Po določenem času se tak sistem povrne v stanje, v katerem se je že nahajal.

Usmerjeno ravnotežje

Usmerjeno ravnotežje vodi dinamiko sistema iz različnih začetnih stanj proti določenemu ravnotežnostnemu stanju.

Stalnost in perzistenca

 • Raziskave, ki temeljijo na opazovanju ekosistemov uporabljajo stalnost za opis sistemov, ki ostajajo nespremenjeni. Stalnost v variabilnosti nam pove, kako so razporejena stanja sistema v posameznih časovnih izsekih. Manjši so odkloni, manjša je variabilnost v stalnosti in stabilnejši je sistem.
 • Podoben koncept je perzistenca v katerem se kvantiteta ignorira - pove nam kako dolgo populacija, ki je izpostavljena motnjam, ohrani prvotno vrstno sestavo.

Odpornost in vztrajnost

Ti izrazi se uporabljajo za sisteme, ki se odzivajo na motnje. Motnja je katerakoli od zunaj povzročena kratkotrajna sprememba.

 • Odpornost nam pove koliko se določena spremenljivka, ki nas zanima, spremeni glede na zunanji pritisk.
 • Vztrajnost nam pove (tudi v fiziki), koliko se bo sistem pod vplivom motnje spremenil. Manj se spremeni, odpornejši (rezistentnejši) je.

Prožnost, prilagodljivost in amplituda

Prožnost je težnja sistema, da se po določenem času sistem povrne v stanje, v katerem se je že nahajal.

 • Prilagodljivost in amplituda sta merilo za prožnost. Prilagodljivost je hitrost, ki pove kako hitro se sistem vrne v prejšnje stanje. Amplituda pa nam pove, koliko se sistem lahko odmakne zaradi vpliva motnje in se še vedno lahko povrne v stanje pred motnjo.

Glej tudi

 

All translations of EKOSISTEM


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • razlaga

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3100 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼