» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Eesti_Vabariigi_rahareform_aastal_1992

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

1.–31. märtsil toimub informaatika-alaste artiklite kirjutamise võistlus!

Eesti Vabariigi rahareform aastal 1992

Allikas: Wikipedia

See artikkel vajab toimetamist.
Ühekroonine pangatäht
Üherublane pangatäht

1992. aasta rahareformiga võttis Eesti Vabariik rahaühikuna taaskasutusele Eesti krooni. Seni kasutusel olnud rublad vahetati kolme päeva (20. juuni kuni 22. juuni) jooksul kroonideks ning sellest peale oli Eestis ainus seaduslik maksevahend eesti kroon.

Sisukord


Rahareformi sümboolseks alguseks võib lugeda 26. septembrit 1987, mil ajalehes "Edasi" avaldati Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel "Eesti NSV isemajandamise alused", mis muuhulgas soovitas Eesti oma raha kasutuselevõttu.

Vene rubla mälestusmärk Märjamaa vallas
Foto: Ave Maria Mõistlik, mai 2007
]]

12. aprill 1990 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium vastu otsuse üleminekuks oma rahale 24. detsembriks 1991, kuid tulenevalt vastuoludest tollase Eesti Panga presidendi Rein Otsasoni ja peaministri Edgar Savisaare vahel ei saanud see teoks. Pealmiseks tüliküsimuseks oli, kas minna oma rahale üle kohe, või kasutada vaheetappi nagu tegid naabrid (Läti rublis). Eesti Panga oma rahale ülemineku kontseptsioon nägi ette kohest oma raha kasutuselevõttu, Valitsuse oma (mis loodi Bo Kraghi juhtimisel) aga vaheetapi kasutamist.

Reformi ettevalmistamine sai uue hoo Siim Kallase saamisega Eesti Panga presidendiks 23. septemberil 1991.

Fakte

 • Rahavahetus toimus 20. juuni kuni 22. juuni 1992 aastal;
 • Rahavahetajate nimekirja oli kantud 1 410 951 residenti, kellest 1 096 706 ka raha vahetamas käis. Keskmiselt vahetati raha 136.41 krooni eest.
 • Eesti residendid võisid vahetada kuni 1500 rubla kursiga 10 rubla = 1 kroon, summad üle selle sai vahetada kursiga 50 rubla = 1 kroon;
 • 21. juunil teatas Siim Kallas, et ringlusse lasti 593 164 250 krooni.
 • Rahareform sidus Eesti krooni Saksa margaga suhtes: 1 DEM = 8 EEK (ametlik kurss), Euro (EUR) kasutuselevõtuga 1999. aastal fikseeriti Eesti kroon ekvivalentse kursi alusel) euro suhtes: 1 EUR = 15,64664 EEK. Kui Eesti astus 2004. aastal ERM2-e, siis kaotati tagant 7. koht (0,00004) ära, põhjendusega, et kõigi eurole üleläinud valuutade ümberarvestamise tegur oli kuuekohaline, st nüüd on kurss 1 € = 15,6466 EEK.

Rahareformi Komitee

Rahareformi Komitee moodustati 27. märtsil 1991 Eesti Vabariigi seadusega ning selle ülesandeks oli formuleerida reformi põhimõtted. Vastavalt seadusele oli komitees kolm liiget: peaminister, kes oli ühtlasi komitee esimees, Eesti Panga president ja seadusandja poolt määratud ekspert. Komiteele anti suured volitused reformiks vajalike seaduste kehtestamiseks. Rahareformi Komitee volitused lõppesid 29. juunil 1995.

Komitee esimesse kosseisu kuulusid Edgar Savisaar (peaminister), Rein Otsason (EP president) ja Siim Kallas (ekspert). 30. jaanuaril 1992 nimetati peaministriks Tiit Vähi ning temast sai automaatselt Edgar Savisaare asemel komitee esimees. 12. veebruaril 1992 sai Rudolf Jalakasest komitee sõltumatust teadlasest liige Siim Kallase asemel (kes oli vahepeal saanud Eesti Panga presidendiks ja kuulus seega endiselt komiteesse). Kuna aga Jalakase halvenenud tervis ei võimaldanud tal enam komitee töös osaleda, siis nimetati 11. juunil 1992 tema asendusliikmeks Ardo Hansson. Alates 27. aprillist 1995 sai Vahur Kraftist Siim Kallase asemel Eesti Panga president ja RR komitee liige.

Rahareformi komitee kronoloogia

 • 27. märts 1991 - Eesti Vabariigi seadusega moodustati Rahareformi Komitee;
 • 5. juuni 1991 - Siim Kallas nimetati Rahareformi Komitee liikmeks;
 • 23. september 1991 - Siim Kallas nimetati Eesti Panga presidendiks;
 • 9. detsember 1991 - Kirjutati alla Rahareformi Komitee esimene otsus nr. 011 (rahareformi ettevalmistamisest ja läbiviimisest);
 • 30. jaanuar 1992 - Tiit Vähi nimetati peaministriks ja Rahareformi Komitee uueks esimeheks;
 • 12. veebruar 1992 - Rudolf Jalakas nimetati Rahareformi Komitee sõltumatust teadlasest liikmeks;
 • 20. märts 1992 - Moodustati Rahareformi Komitee büroo, mille juhatajaks nimetati Eesti Panga asepresident Enn Teimann;
 • 11. juuni 1992 - Ardo Hansson nimetati Rahareformi Komitee asendusliikmeks (R. Jalaka asemel);
 • 7. juuni 1992 - Rahareformi Komitee võttis vastu dekreedi nr. 030, millega määrati rahareformi läbiviimise kuupäevaks 20. juuni 1992;
 • 1. juuli 1992 - Rahareformi Komitee büroo lõpetas tegevuse;
 • 4. detsember 1992 - Rahareformi Komitee tegi otsuse rahareformi käigus kroonide vastu vahetatud rublade müümise kohta;
 • 27. aprill 1995 - Vahur Kraft nimetati Eesti Panga presidendiks.
 • 29. juuni 1995 - Lõppesid Rahareformi Komitee volitused.


Tähtsamate sündmuste kronoloogiline loetelu

 • 26. september 1987 - ajalehes "Edasi" avaldati artikkel "Eesti NSV isemajandamise alused"
 • 7. detsember 1989 - Kuulutati välja avalik konkurss Eesti paberraha kujunduse leidmiseks.
 • 15. detsember 1989 - Võeti vastu otsus Eesti Panga loomise kohta 1. jaanuarist 1990.
 • 28. detsember 1989 - Võeti vastu Eesti Vabariigi pangaseadus, mis nägi ette Eesti Panga tegutsemise iseseisva emissioonipangana. Eesti Panga presidendiks nimetati Rein Otsason.
 • 27. märts 1991 - Eesti Vabariigi seadusega moodustati Rahareformi Komitee eesotsas Valisuse esimehe Edgar Savisaarega.
 • 17. juuni 1992 - Rahareformi Komitee võttis vastu dekreedi nr. 030, millega määrati rahareformi läbiviimise kuupäevaks 20. juuni 1992
 • 19. juuni 1992 - peaminister Tiit Vähi kuulutas kell 21:00 välja rahareformi
 • 20. juuni 1992 - alustati rahavahetust
 • 1. juuli 1992 - Rahareformi Komitee büroo lõpetas tegevuse
 • 1. detsember 1992 - Soome Pank hakkas noteerima Eesti krooni

Vaata ka

Välislingid

 

All translations of Eesti_Vabariigi_rahareform_aastal_1992


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • määratlus
 • sünonüüm

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2876 online visitors

computed in 0.031s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼