» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Gotik

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

phrases

analogical dictionary

   Advertizing ▼

Wikipedia

Gotik

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök
Den gotiska arkitekturen kännetecknas av betoning på vertikaler. Här katedralen i Coutances, Frankrike.

Gotiken (av franska: gothique och italienska: gotico) är benämningen på både en stil och en epok i Europas konsthistoria som uppstod i Frankrike omkring 1100 och fanns representerad över hela Europa1500-talet. Gotiken hade sin utgångspunkt och största betydelse i arkitekturen. De övriga konstarter som den omfattar var alltid på något sätt underställd arkitekturen och i allmänhet kyrkorummet.

Den gotiska stilen betonar vertikalitet och utmärks av närmast skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull skulpural utsmyckning. Alla dessa egenskaper var en konsekvens av de stora glasytorna som gjorde att mer ljus hittade in i kyrkorummet än tidigare. Genom systemet med utvändiga strävpelare kunde taket göras högre och kolumnerna tunnare. Den gotiska arkitekturen möjliggjordes genom att ny teknik användes.

De gotiska katedralerna var rikligt dekorerade med skulpturer i exteriören och fresker i interiören med motiv ur Gamla och Nya Testamentet. Katedralerna tänktes som mikrokosmiska representationer av världen - de enorma dimensionerna och den imponerande vertikaliteten skulle återspegla Guds ära och ställa den mot de dödligas litenhet.

Inom musikteorin är gotik liktydigt med den epok som sammanfaller med renässansens genombrott med flerstämmig konstmusik, dock räknas inte ars nova eller trubadurmusik till gotiken. Framträdande kompositörer är Perotinus och Ockeghem. I överförd betydelse har det använts för barockens dramatiska orgelmusik (till exempel Johann Sebastian Bach).

För litteraturens del uppstod den gotiska romanen först 1764 med Horace Walpoles "Borgen i Otranto" (The Castle of Otranto). En framstående tidig gotisk författare var Ann Radcliffe. Genren blev enormt populär och dess kännemärken och strukturer har överlevt in i modern tid, ofta i transformerad form. De gotiskt vindlande och gåtfulla byggnaderna hos Walpole och Radcliffe har sin motsvarighet i det bisarra utomjordiska rymdskeppet i filmen Alien. Den svenska författaren Mare Kandre räknade sig medvetet som gotisk författare.

Innehåll

Termen gotik

Gotiken, stilperioden, har ingenting med de germanska goterna att göra. Namnet gotik kommer sig av att man i Italien under renässansen, omkring 1530, uppfattade "spetsbågestilen" som tysk, grov och barbarisk och därmed associerade den med goterna. François Rabelais, renässansens store förträdare i Frankrike, tänkte sig en inskription över dörren till sitt utopiska kloster i Thélème: Inträden här inga hycklare, bigoter... och antydde så sitt förakt för just goterna, eller hunnerna som Thomas Urquhart kallade dem, och ostrogoterna. Som termen användes i 1600-talets England, var "goter" liktydigt med "vandaler" och båda uppfattades som germanska, och arkitekturen i norra Europa före renässansen kallades sålunda "gotisk".

Historia och spridning

Uppsala domkyrka

Gotiken härstammar från Klosterkyrkan Saint-Denis i Saint-Denis utanför Paris och var en produkt av Abbot Sugers visioner. Den första egentligt gotiska arkitekturen var koret i kyrkan som uppfördes 1144. Andra skapelser från genombrottsskedet är katedralerna i Noyon, Chartres, Laon och Notre-Dame i Paris. Dessa unggotiska kyrkor har i mittskeppet sexdelade kryssribbvalv, en övergångsform från det bundna valvsystemet, och en uppdelning i höjdled i fyra våningar med arkadbågar, emporer (läktare), triforier (ett dekorativt galleri som även tjänande syftet att lätta murmassan) och fönster.

Den gotiska stilen spred sig därefter först i norra Frankrike och England och därefter i resten av Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Tyskland och till sist även till Spanien och Italien.

I höggotikens katedraler är mittskeppsvalven fyrdelade och emporer saknas. Som exempel på sådana byggnader i Frankrike må nämnas katdralerna i Amiens och Reims samt kyrkan Sainte-Chapelle i Paris.

Sengotiken skiljer sig från höggotiken väsentligen genom en stegrad naturalism i detaljbehandlingen och ett dristigare tillämpande av de konstruktiva principerna. Exempel på denna riktning erbjuder Saint-Maclou i Rouen.

I England kom de franska idéerna att blandas med inhemska normandiska traditioner till en helt egen utveckling - Early English, Decorated style och Perpendicular style - som aldrig riktigt upphörde: När nygotiken blev populär flera hundra år senare hade gotiska element använts i den engelska arkitekturen sedan den först hittade till ön. Tidiga exempel är katedralerna i Worcester och York, och ett exempel på sengotik är katedralen i Canterbury.

Gotiken spred sig från Frankrike till Tyskland, och unggotiken finns ännu representerad i domkyrkorna i Limburg an der Lahn, Magdeburg, Halberstadt, Bamberg, Naumburg och Strassburg (vissa delar). Den tyska höggotikens främsta byggnad är utan tvekan domen i Köln som byggdes som en femskeppig version av den treskeppiga katedralen i Amiens. Andra höggotiska, tyska katedraler är Regensburg, Basel och Zürich. Under det sengotiska skeendet kom tyskarna att föredra så kallade hallkyrkor till exempel Sankta Elisabeth i Marburg och Sankt Stefan i Wien. I Bryssel finns Saint Michel i Bryssel och Saint Gudule.

Längre norr- och österut gjorde bristen på sandsten att de gotiska kyrkorna i allmänhet uppfördes i tegel. I Skandinavien finns exempel på så kallade baltisk tegelgotik i Uppsala domkyrka, Sankt Petri Kyrka i Malmö och på engelsk gotik i domkyrkorna i Trondheim och Stavanger, och en kyrka av tysk halltyp är Linköpings domkyrka.

I Spanien finns gotiska katedraler i Toledo och Burgos och i Italien utgör domerna i Orvieto och Milano exempel på den där typiska blandningen av klassiskt och gotiskt.

Arkitektur

Huvudartikel: Gotikens arkitektur

Kyrkor och katedraler

Katedralen i Reims

Upprinnelsen till den gotiska arkitekturen var strävan att uppföra kyrkobyggander av basilikatyp, det vill säga med högre mittskepp och lägre sidoskepp. Svårigheten bestod i att föra ned trycket från de massiva korsvalven i mittskeppet utan att vara tvungen att ta till alltför grova murar som stöd. Den gotiska arkitekturen använde sig av tre sammanhängande konstruktiva principer för att lösa problemet: ribbvalvet, spetsbågen och strävpelaren.

Trycket från valvet mildrades genom ett system av ribbor mellan vilka ett tunt skal av sten bildade valvkapporna. Genom att trycket från valven nu fördes ned i bestämda punkter istället för jämnt fördelat över en hela muren kunde man helt enkelt ta bort delar av muren. När man lät de utvändiga strävpelarna uppta stora delar av trycket från valvet kunde ytterligare stora delar av muren ersättas med fönster. Genom att brottet mellan valvets horisontella krafter och den vertikala muren inte längre blev så markant kunde man ersätta den tidigare rundbågen med spetsbågen som lättare kunde anpassas till olika spännvidder. En konsekvens av detta var att man kunde ersätta den tidigare bundenheten vid kvadratiska travéplaner med rektangulära planer - både spännvidderna och dimensionerna i kyrkobyggnaderna ökade avsevärt.

Även andra detaljer som kan sägas vara typiska för den gotiska arkitekturen kan härledas direkt ur dess konstruktiva grundprinciper. Knippelarna utgör naturliga fortsättningar på ribborna i valvet; spetsbågen hänger samman med de konstruktiva formerna och skrevs ofta in i höga gavlar som direkt avspeglades i takets lutning.

Där den romanska arkitekturen förblev bunden till de statiska antika byggelementen och artikuleringen mellan burna och bärande delar, upphävdes dessa motsatser i den gotiska arkitekturen som i stället strävar uppåt och ofta är så rikt ornamenterad att man har svårt att få ett helhetsintryck inför alla strävpelare, fialer, vimperger, torn och skulpturala element. Trots detta är gotiken en av de konstruktivt mest konsekvent genomförda byggstilarna i historien.

Bildkonst

Huvudartikel: Gotikens konst

Skulptur

Gotiskt altare i Kraków

Den gotiska skulpturen fick sin egenart genom att underställa sig arkitekturen och var, åtminstone inledningsvis, strängt bunden av dess geometriska grundformer. Denna underordning kan sägas motverkas av skulpturens omfattning: Den gotiska katedralen formligen kryllade av statyer av apostlar, profeter och helgon; reliefer med motiv ur berättelserna i Bibeln; och groteskerier i form av drakar och demoner som tjänstgjorde som vattenkastare, kragstenar och kapitäl.

Skulpturen verkade mellan sina teologiska uppgifter i kyrkans tjänst och en vilja hos skulptörerna och beställarna att åstadkomma en naturalistisk konst. I Frankrike blev byggnadshyttan i Chartres tidigt betydelsefull och i katedralerna i Reims och Amiens nådde den gotiska skulpturen sin höjdpunkt. Med tiden kom den naturalistiska tendensen att dominera alltmer och skulptörer som Claus Sluter och Adam Krafft skapade på 1400-talet skulpturer i en maniererad, expressiv stil med mycket livfulla dräkter. Utanför Frankrike nämns ofta särskilt skulpturerna i domen i Naumburg som den realistiska, gotiska skulpturens mästerverk men även skulpturen i Bamberg och Strassburg. Italien stod undert denna period bitvis under starkt inflytande från den bysantinska konsten och hade redan börjat hitta sin egen väg mot det som kom att bli renässansen. Framstående italienska, gotiska skulptörer var Giovanni och Andrea Pisano.

Förutom stenskulpturen fanns en tradition även i material som trä i till exempel förgyllda och bemålade altarskåp och brons i klockor, kronor, ljusstakar och dörrar.

Dopfunt

Gotikens mest omtalade dopfunt är den i Notre-Dame i Liége 1107-1118 tillskriven Renier de Huy. Den brukar uppfattas som en manifestation av elfenbenstraditionen från ottonsk och karolingisk tid. Utvändigt bär denna dopfunt en bildfris i hög relief med bl.a. Johannes döparen i olika bibliska scener.

Måleri

Måleriet i det gotiska kyrkorna fick inte alls samma utrymme som skulpturen då de väggar som återstod mellan bågar, triforier och fönster var belamrade med skulpturer och annan skulptural utsmyckning. Vid altarna fanns dock mycket ikoner med heliga gestalter i klara färger på guldgrund.

I Italien, där ju gotiken aldrig fick riktigt fotfäste och arkitekturen lämnade tillräckligt utrymme för ett monumentalt måleri, tog vid samma tid Giotto de första stegen bort från den bysantinska hegemonin, men hans konst stod tämligen fri från gotikens konst och brukar räknas till renässansen.

Glasmåleri

Glasmåleriet däremot hade inte bara en viktig funktion i kyrkorummet, de har dessutom överlevt i stort antal och i utmärkt skick in i vår tid.

Bokmåleri

Inom bokmåleriet fortlevde dock en tradition som kom att utvecklas till det så kallade nordiska måleriet kring Nederländerna på 1400-talet med ett för samtiden overkligt mått av realism och, i och med oljemåleriet, en färgrikedom och förfining som tidigare varit helt okänd.

Fresker

Det gotiska kyrkorummet vara ofta bemålat men dessa dekorativa mönster och fresker har bleknat bort och mycket lite av detta finns bevarat.

Se även

Externa länkar

 

All translations of Gotik


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3434 online visitors

computed in 0.109s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼