» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Guttaperka

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

analogical dictionary

Wikipedia

Guttaperka

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök

Guttaperka är ett gummiliknande material, som tillverkas av latex från stora träd, huvudsakligen guttaperkaträdet, Isonandra gutta = Palaquium gutta . Det har utmärkta isolerande egenskaper och har därför bland annat använts som isolation i sjökablar. I golfspelets barndom ingick guttaperka i bollarna "Guttie-balls". (Numera ersatt av gummi).

Guttaperka blev känt i Europa först 1820 men hade använts i Ostindien flera hundra år tidigare. Vulkaniseringsprocessen (se nedan) uppfanns i Nordamerika 1839 och kom till Europa 1842.

Guttaperkaträdet

Guttaperka är ett stort träd, hemmahörande i den indonesiska övärlden. Trädets namn är på malajiska Gutha gum Pertja  eller Getah Pertja . Guttaperka kan utvinnas även från flera närliggande arter av ordningen Sapotaceæ , såsom:

 • Bassia sericea
 • Ceratophorus Leersii (Sumatra)
 • Cocosmarmaphyllos (Java)
 • Palaquium borneense (Borneo)
 • Poblongifolium payena Lersii
 • Sideroxylon attenuatum (Filippinerna)

med flera.

Framställning

Mjölksaft (latex) skattas på liknande sätt som vid gummiträd, men i guttaperkafallet borrar man sig vanligen in till trädets ved. (Vid tappning av gummiträd skär man skåror i barken.) Det har förekommit att man först fäller träden, och först därefter utvinner latexen, men det innebär ju skövling till men för återväxten.

Latexen kokas, varvid rå guttaperka i form av ganska hårda gråbruna klumpar om 10 à 15 kg erhålles. Inuti klumparna är färgen marmorerad i olika gråbrunröda nyanser. Råguttaperkan mjukas genom uppvärmning varefter föroreningar avlägsnas genom knådning. Tunna skivor har konsistens ungefär som läder. Töjningen hos dessa skivor är låg varför de har använts för tillverkning av drivremmar för remdrivna maskiner. Ett annat användningsområde är skosulor och galoscher.

Materialet är ganska böjligt vid 25 °C och börjar mjukna vid 45 °C. Blir plastiskt vid 55 à 60 °C och kan då pressgjutas till vilka former som helst. Guttaperkan oxideras lätt av luftens syre, särskilt i solljus, och omvandlas då till harts och blir spröd. Förvarad mörkt och nedsänkt i vatten håller den sig i flera år.

På modernt kemispråk är guttaperka transpolyisopren  och transisomer till naturgummi. Kemiska formeln är oviss. En källa säger C30H48, guttakolhydrat som huvudsaklig beståndsdel; en annan källa uppger C20H32.

I ren form bildar ämnet små kristaller, som i luft oxideras brunrött. Ur råguttaperka kan ett antal kristallina albaner  och fluoviler  extraheras med alkohol.

Efter en extra reningsprocess genom lösning i kloroform eller kolsvavla, filtrering och indunstning erhålles en vit produkt, guttapercha alba som i varje fall på 1800-talet var upptagen i Svenska farmakopen som medel för fyllning av hål i tänderna (tandkitt).

Vanlig guttaperka löst i kloroform kallas traumaticin  och kan penslas på småsår som en tillfällig hud medan såret läks.

Guttaperka kan ges förbättrade mekaniska egenskaper genom vulkanisering på samma sätt som görs med gummi. Vulkaniseringen innebär att man under uppvärmning åstadkommer en kemisk förening med svavel. Härvid används 10 - 16 % svavel, men bara en del blir kemiskt bundet. Överskottet kan återvinnas genom utlakning med natronlut.

Vid ökning av svaveltillsatsen ända till 40 % à 50 % och förhöjd vulkningstemperatur får man ebonit hårdgummi. Ebonit är helt olösligt i de vanligare lösningsmedlen.

Egenskaper

Densitet0,945 (Flyter alltså i vatten)
Smältpunkt95 °C
Draghållfasthet41,4 MN/m²
Olöslig ivatten
Något löslig ialkohol, eter, kokande olivolja
Lättlöslig ikloroform, kolsvavla, varm bensin, terpentinolja, petroleum
Resistivitet50 000 Mohm/cm²
Dielektricitetsfaktorε = 3,0
Dielektrisk hållfasthet110 kV/cm

   Advertizing ▼

 

All translations of Guttaperka


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

5356 online visitors

computed in 0.016s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼