» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - HGJB

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

HGJB

                   
  Logo HGJB

De HGJB of Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond is een christelijke organisatie ter ondersteuning en stimulatie van diverse vormen van jeugdwerk in met name de Protestantse Kerk in Nederland.

  Geschiedenis

In 1906 vond de oprichting plaats van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. In de gemeenten die bij deze bond waren aangesloten waren 'jongelingsverenigingen' (bestaande uit jongens van 16 jaar en ouder), die iedere week bij elkaar kwamen om de Bijbel te bestuderen en te discussiëren over toenmalige kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken. Een aantal van deze verenigingen was aangesloten bij het Nederlandsch Jongelings Verbond (NJV). Vanuit de Hervormd-Gereformeerde gezindte kwam echter steeds meer de intentie om een eigen jeugdorganisatie in het leven te roepen. Dit vond plaats op 9 november 1910. De naam van deze organisatie was: Hervormde Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag (niet te verwarren met de oudere Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag voor jongens uit de Gereformeerde Kerken). Op 24 augustus 1921 organiseerden de knapenverenigingen (jonger dan 16 jaar) zich in de Bond van Nederlandse Hervormde Knapenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

In 1926 volgde de Bond van Nederlandse Hervormde Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag (niet te verwarren met de oudere Bond van Meisjesvereenigingen op Gereformeerden Grondslag voor meisjes uit de Gereformeerde Kerken). In 1936 ontstond tenslotte ook nog de Bond van Nederlandse Hervormde Jonge Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Deze verschillende bonden organiseerden landelijke bondsdagen en kampen en ze hadden hun eigen informatiebladen met namen als: De Vaandrager, Ons Knapenblad, De Kandelaar, Ons Meisjesblad.

In 1960 werd ds. A.J. Jorissen als vrijgestelde jeugdpredikant benoemd. In Bilthoven werd daarna het landelijke Bondscentrum Silvosa ingericht. Dit was een belangrijke stap, want het werd nu mogelijk om vanuit een vast landelijk punt te werken. Ook de samenwerking tussen de aparte bonden kon op deze manier sterk worden bevorderd. Er werd overigens al veel werk gezamenlijk gedaan. In 1964 besloten de Meisjes- en de Jongelingsbond te fuseren tot de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. De Jonge Meisjesbond en de Knapenbond kwamen pas in 1971 tot elkaar en vormden toen de Hervormd-Gereformeerde Jeugdorganisatie. In 1974 verbonden uiteindelijk de HGJB en de HGJO zich in de Stichting Landelijk Centrum HGJB. Zij fuseerden echter pas in 1982 tot de vereniging Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. In 1983 wordt de eerste -parttime- jeugdwerkadviseur aangesteld voor de regio's Utrecht en Noord-Holland. In 1985 wordt dit een fulltime baan. In mei 2003 wordt, na een grondige verbouwing, het landelijk centrum in Bilthoven weer in gebruik genomen. Inmiddels is het aantal regionale centra teruggebracht tot twee: Schoonhoven voor zuid-west Nederland, en Putten voor noord-oost Nederland. Eind 2007 worden de werknemers en activiteiten van de Windroos, het jeugdevangelisatiecentrum van de IZB, aan de HGJB toegevoegd.

  Activiteiten

De HGJB heeft, naast de hoofdvestiging Silvosa in Bilthoven, twee regionale centra in Putten en Schoonhoven. Deze centra bedienen respectievelijk noord-oost en zuid-west Nederland.

De HGJB organiseert activiteiten op missionair, pastoraal en diaconaal gebied voor kinderen, tieners en jongeren. De HGJB geeft daarnaast twee bladen uit: Spirit voor tieners en Cruciaal voor jongeren. Ook biedt de HGJB vakanties aan voor kinderen, tieners en jongeren. Kerkelijke gemeenten worden ondersteund bij de activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. Daarbij wordt gelet op de volle breedte van de gemeente: het club- en verenigingswerk, missionair jongerenwerk, catechese, de kerkdiensten en plenaire samenkomsten van de gemeente en de geloofsopvoeding bij de gezinnen thuis. De ondersteuning bestaat uit het instrueren, toerusten en adviseren van beleidsmakers, leidinggevenden en andere jongerenwerkers. Daarnaast ontwikkelt de HGJB eigen werkmethodes en materialen waaronder de eigen (samengestelde) zangbundel Op Toonhoogte. Sinds 2007 geschiedt de uitgave van boeken in samenwerking met Uitgeverij Boekencentrum.

De Nederlandse christelijke band Sela is in 2005 ontstaan uit een project van de HGJB. Rond die tijd wilden enkele bandleden een cd maken die de missie van de Protestantse Kerk in Nederland - lofprijzing en aanbidding van God stimuleren - moest gaan bevorderen.

  Externe link

   
               

 

All translations of HGJB


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • begripsbepaling
  • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4021 online visitors

computed in 0.094s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼