» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Hedmark

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

phrases

-Bilder av kirker i Hedmark • Dagbladet Hedmark • Demokraten (Hedmark) • Fylkesvei 1 (Hedmark) • Fylkesvei 102 (Hedmark) • Fylkesvei 103 (Hedmark) • Fylkesvei 104 (Hedmark) • Fylkesvei 105 (Hedmark) • Fylkesvei 106 (Hedmark) • Fylkesvei 111 (Hedmark) • Fylkesvei 115 (Hedmark) • Fylkesvei 116 (Hedmark) • Fylkesvei 117 (Hedmark) • Fylkesvei 118 (Hedmark) • Fylkesvei 119 (Hedmark) • Fylkesvei 12 (Hedmark) • Fylkesvei 122 (Hedmark) • Fylkesvei 15 (Hedmark) • Fylkesvei 151 (Hedmark) • Fylkesvei 153 (Hedmark) • Fylkesvei 155 (Hedmark) • Fylkesvei 157 (Hedmark) • Fylkesvei 158 (Hedmark) • Fylkesvei 161 (Hedmark) • Fylkesvei 162 (Hedmark) • Fylkesvei 164 (Hedmark) • Fylkesvei 165 (Hedmark) • Fylkesvei 166 (Hedmark) • Fylkesvei 167 (Hedmark) • Fylkesvei 168 (Hedmark) • Fylkesvei 17 (Hedmark) • Fylkesvei 19 (Hedmark) • Fylkesvei 192 (Hedmark) • Fylkesvei 193 (Hedmark) • Fylkesvei 195 (Hedmark) • Fylkesvei 199 (Hedmark) • Fylkesvei 2 (Hedmark) • Fylkesvei 20 (Hedmark) • Fylkesvei 200 (Hedmark) • Fylkesvei 204 (Hedmark) • Fylkesvei 211 (Hedmark) • Fylkesvei 22 (Hedmark) • Fylkesvei 220 (Hedmark) • Fylkesvei 224 (Hedmark) • Fylkesvei 228 (Hedmark) • Fylkesvei 229 (Hedmark) • Fylkesvei 231 (Hedmark) • Fylkesvei 235 (Hedmark) • Fylkesvei 238 (Hedmark) • Fylkesvei 239 (Hedmark) • Fylkesvei 241 (Hedmark) • Fylkesvei 25 (Hedmark) • Fylkesvei 261 (Hedmark) • Fylkesvei 263 (Hedmark) • Fylkesvei 265 (Hedmark) • Fylkesvei 283 (Hedmark) • Fylkesvei 285 (Hedmark) • Fylkesvei 286 (Hedmark) • Fylkesvei 287 (Hedmark) • Fylkesvei 290 (Hedmark) • Fylkesvei 3 (Hedmark) • Fylkesvei 320 (Hedmark) • Fylkesvei 329 (Hedmark) • Fylkesvei 330 (Hedmark) • Fylkesvei 331 (Hedmark) • Fylkesvei 332 (Hedmark) • Fylkesvei 334 (Hedmark) • Fylkesvei 335 (Hedmark) • Fylkesvei 336 (Hedmark) • Fylkesvei 343 (Hedmark) • Fylkesvei 345 (Hedmark) • Fylkesvei 346 (Hedmark) • Fylkesvei 347 (Hedmark) • Fylkesvei 35 (Hedmark) • Fylkesvei 367 (Hedmark) • Fylkesvei 370 (Hedmark) • Fylkesvei 372 (Hedmark) • Fylkesvei 381 (Hedmark) • Fylkesvei 39 (Hedmark) • Fylkesvei 390 (Hedmark) • Fylkesvei 396 (Hedmark) • Fylkesvei 404 (Hedmark) • Fylkesvei 406 (Hedmark) • Fylkesvei 407 (Hedmark) • Fylkesvei 41 (Hedmark) • Fylkesvei 410 (Hedmark) • Fylkesvei 415 (Hedmark) • Fylkesvei 416 (Hedmark) • Fylkesvei 434 (Hedmark) • Fylkesvei 445 (Hedmark) • Fylkesvei 450 (Hedmark) • Fylkesvei 451 (Hedmark) • Fylkesvei 455 (Hedmark) • Fylkesvei 47 (Hedmark) • Fylkesvei 491 (Hedmark) • Fylkesvei 494 (Hedmark) • Fylkesvei 496 (Hedmark) • Fylkesvei 500 (Hedmark) • Fylkesvei 501 (Hedmark) • Fylkesvei 505 (Hedmark) • Fylkesvei 506 (Hedmark) • Fylkesvei 508 (Hedmark) • Fylkesvei 51 (Hedmark) • Fylkesvei 52 (Hedmark) • Fylkesvei 53 (Hedmark) • Fylkesvei 530 (Hedmark) • Fylkesvei 531 (Hedmark) • Fylkesvei 535 (Hedmark) • Fylkesvei 536 (Hedmark) • Fylkesvei 537 (Hedmark) • Fylkesvei 540 (Hedmark) • Fylkesvei 542 (Hedmark) • Fylkesvei 543 (Hedmark) • Fylkesvei 544 (Hedmark) • Fylkesvei 545 (Hedmark) • Fylkesvei 546 (Hedmark) • Fylkesvei 553 (Hedmark) • Fylkesvei 554 (Hedmark) • Fylkesvei 556 (Hedmark) • Fylkesvei 56 (Hedmark) • Fylkesvei 561 (Hedmark) • Fylkesvei 563 (Hedmark) • Fylkesvei 564 (Hedmark) • Fylkesvei 570 (Hedmark) • Fylkesvei 572 (Hedmark) • Fylkesvei 58 (Hedmark) • Fylkesvei 59 (Hedmark) • Fylkesvei 60 (Hedmark) • Fylkesvei 601 (Hedmark) • Fylkesvei 606 (Hedmark) • Fylkesvei 610 (Hedmark) • Fylkesvei 611 (Hedmark) • Fylkesvei 633 (Hedmark) • Fylkesvei 636 (Hedmark) • Fylkesvei 66 (Hedmark) • Fylkesvei 67 (Hedmark) • Fylkesvei 681 (Hedmark) • Fylkesvei 684 (Hedmark) • Fylkesvei 686 (Hedmark) • Fylkesvei 69 (Hedmark) • Fylkesvei 7 (Hedmark) • Fylkesvei 715 (Hedmark) • Fylkesvei 72 (Hedmark) • Fylkesvei 73 (Hedmark) • Fylkesvei 732 (Hedmark) • Fylkesvei 735 (Hedmark) • Fylkesvei 74 (Hedmark) • Fylkesvei 75 (Hedmark) • Fylkesvei 751 (Hedmark) • Fylkesvei 752 (Hedmark) • Fylkesvei 753 (Hedmark) • Fylkesvei 76 (Hedmark) • Fylkesvei 77 (Hedmark) • Fylkesvei 79 (Hedmark) • Fylkesvei 84 (Hedmark) • Fylkesvei 85 (Hedmark) • Fylkesvei 86 (Hedmark) • Fylkesvei 90 (Hedmark) • Fylkesvei 92 (Hedmark) • Fylkesvei 93 (Hedmark) • Fylkesvei 95 (Hedmark) • Grunnkretser i Os kommune i Hedmark • Grunnkretser i Våler kommune i Hedmark • Hedmark Arbeiderparti • Hedmark Teater • Hedmark fylkeskommunes kulturpris • Hof i Hedmark • Høgskolen i Hedmark • Jutulhogget (Hedmark) • Liste over innsjøer i Hedmark • Liste over kirker i Hedmark • Liste over steder i Hedmark • Nes (Hedmark) • Os (Hedmark) • Sparebanken Hedmark • Strand kirke (Hedmark) • Studentsamskipnaden i Hedmark • Tettsteder i Hedmark • Vang (Hedmark) • Vang prestegjeld (Hedmark) • Våler (Hedmark) • Våler kirke (Hedmark)

Wikipedia

Hedmark

                   

Koordinater: 61°N 11°Ø

Hedmark
Våpen Kart
Basisdata
Adm.senter Hamar
Areal 3&504&27397.86&27 397,86 km²
Befolkning 3&505&192791&192 791[a]
Internettside Internettside
Politikk
Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) (2011)
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen (Ap) (2012)
Regjeringspartier Ap og Sp
Fylkesmann Sylvia Brustad
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Befolkningsutvikling Hedmark fylke.svg
a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. april 2012)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
  Hedmark

Hedmark ligger i Norge, nærmere bestemt på Østlandet. Hedmark grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Administrasjonsenteret er Hamar.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Samme år ble Solør (med Vinger) og Odalen inkludert i amtet. I 1919 skiftet den navn til det vi i dag kjenner som Hedmark fylke. Fylket består derfor av distriktene Hedmarken, Solør, Vinger, Østerdalen samt Odalen.

Innhold

  Etymologi og historie

Navnet Hedmark kommer av norrønt Heiðmǫrk (heidenes skog) og var området mellom Hamar og Elverum.

Det er funnet rester av steinalderbosettinger over nesten hele fylket. Helleristninger av elg er funnet ved Mjøsa i Ringsaker. Det eldste bronsealderfunnet i Norge er også gjort i Ringsaker. Jernalderfunn er gjort over hele fylket, spesielt mange fra vikingtida. Gravhauger finnes fra bronsealder frem til kristen tid. Det er gjort arkeologiske funn fra førhistorisk tid på at germansk kultur nærmest mangler i merovingertida og at samene må ha dominert Østerdalen ihvertfall frem mot år 700 etter Kristus (Narmo 2000). Solør skal ha vært et mektig kongerike mellom 300 og 800 etter Ynglingesagaen å dømme. Ved Åker gård, tre kilometer øst for Hamar sentrum, utviklet det seg en bylignende struktur med marked, ting og tempel allerede på 500-tallet. I vikingtida flyttet dette senteret seg til Storhamar, som senere fikk oppført en domkirke på grunnen. På dette stedet kan det rundt 1050 være slått mynt. På samme sted ble det bispesete fra 1152. Fylket var involvert i samtlige av Norges og Danmark-Norges kriger. Svartedauden tok sin tributt i rikt monn, og var her som ellers en nedgangstid. Rett før reformasjonen forsvant Hamar som marked, og ved reformasjonen 1536 forsvant bispesetet. Viktige kamper mellom tyskere og nordmenn fant sted ved Midtskogen og Kongsvinger i april 1940. Tyske bombefly utslettet Elverum april 1940. Både kongen, kronprinsen og regjeringen flyktet først til Elverum og seinere til Nybergsund i Trysil da krigen brøt ut. Allerede under vikingtiden og nesten 1000 år fremover hørte Solør (med Vinger) inn under Raumafylke og senere Akershus len. Odalen hørte da til Øvre Romerike og gikk derfor også inn under Raumafylke og senere Akershus len. Ikke før langt inn på 1700-tallet kom Solør (med Vinger) og Odalen inn under det vi i dag kjenner som Hedmark fylke.

  Geografi og topografi

Hedmarks geografi preges i stor grad av Glåma, som renner gjennom hele fylket fra nord til sør, og tilhørende vassdrag. Dalføret Glåma danner kalles Østerdalen fra Os til Elverum, og Glåmdalen fra Våler til den renner ut av fylket i Sør-Odal. Dalføret preges i mye mindre grad av fjell og fjellandskap enn de andre store dalførene på Østlandet, bare lengst i nord kan det kalles en fjelldal. Vest i Hedmark, ved Mjøsa, ligger de mest fruktbare jordbruksområdene i fylket. Her finner vi også den største befolkningskonsentrasjonen. I øst, i Trysil og Engerdal, drenerer mye av vassdragene til Sverige og Klarälven.

Over hele fylket finner man jordbruk og i enda større grad skogbruk. Barskog dominerer nesten fullstendig. Den eurasiatiske taigaen begynner i fylket mellom Hamar og Elverum, går videre til Sysslebäck og Malung i Sverige og fortsetter til Østersjøen og gjennom Finland og Russland til Stillehavet. Taigaen kjennetegnes av barskog med treslag som gran og furu på skogbunn av lyng og mose, med innslag av bjørk og rogn og av og til gressbevokst engbunn.

Fylkets høyeste fjell er Rondeslottet på 2178 moh. Grensen til Oppland fylke går over denne toppen, akkurat som samme grense deler Norges største innsjø Mjøsa mellom fylkene. Ellers er mye av fylket lavland, med unntak av de nordlige delene. Spesielt kommunene i Nord-Østerdal og Engerdal regnes som fjellbygder, og Folldal har landets høyest beliggende kommunesenter. Fjellområder som Rondane, Sylene og Femundsmarka ligger innenfor Hedmark sine grenser. Fra Sylene er det høyland store deler av strekningen sørover langs svenskegrensen helt til Finnskogen i Grue og Kongsvinger. Fylkets areal utgjør 7,1 % av arealet av Kongeriket Norge.

  Kommuner

  Kommuner i Hedmark

Hedmark er inndelt i 22 kommuner:

Nr Kart Våpen Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Distrikt
0402
Kongsvinger kommune
Kongsvingers kommunevåpen Kongsvinger Kongsvinger Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&504&17 538&17 538 3&503&1036.46&1 036,46 Bokmål Glåmdalen
0403
Hamar kommune
Hamars kommunevåpen Hamar Hamar Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&504&29 052&29 052 3&502&350.94&350,94 Nøytral Hedmarken
0412
Ringsaker kommune
Ringsakers kommunevåpen Ringsaker Brumunddal Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&504&33 257&33 257 3&503&1281.08&1 281,08 Bokmål Hedmarken
0415
Løten kommune
Løtens kommunevåpen Løten Løten Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&7 497&7 497 3&502&369.45&369,45 Bokmål Hedmarken
0417
Stange kommune
Stanges kommunevåpen Stange Stange Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&504&19 239&19 239 3&502&724.22&724,22 Bokmål Hedmarken
0418
Nord-Odal kommune
Nord-Odals kommunevåpen Nord-Odal Sand Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&5 135&5 135 3&502&508.13&508,13 Bokmål Glåmdalen
0419
Sør-Odal kommune
Sør-Odals kommunevåpen Sør-Odal Skarnes Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&7 865&7 865 3&502&516.76&516,76 Bokmål Glåmdalen
0420
Eidskog kommune
Eidskogs kommunevåpen Eidskog Skotterud Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&6 290&6 290 3&502&640.39&640,39 Bokmål Glåmdalen
0423
Grue kommune
Grues kommunevåpen Grue Kirkenær Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&4 990&4 990 3&502&837.17&837,17 Bokmål Glåmdalen
0425
Åsnes kommune
Åsnes kommunevåpen Åsnes Flisa Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&7 584&7 584 3&503&1040.98&1 040,98 Bokmål Glåmdalen
0426
Våler kommune
Våler i Hedmarks kommunevåpen Våler Våler Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&3 817&3 817 3&502&705.26&705,26 Bokmål Sør-Østerdal
0427
Elverum kommune
Elverums kommunevåpen Elverum Elverum Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&504&20 255&20 255 3&503&1229.33&1 229,33 Nøytral Sør-Østerdal
0428
Trysil kommune
Trysils kommunevåpen Trysil Innbygda Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&6 739&6 739 3&503&3014.43&3 014,43 Bokmål Sør-Østerdal
0429
Åmot kommune
Åmots kommunevåpen Åmot Rena Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&4 345&4 345 3&503&1339.85&1 339,85 Bokmål Sør-Østerdal
0430
Stor-Elvdal kommune
Stor-Elvdals kommunevåpen Stor-Elvdal Koppang Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&2 666&2 666 3&503&2165.93&2 165,93 Bokmål Sør-Østerdal
0432
Rendalen kommune
Rendalens kommunevåpen Rendalen Bergset Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&1 939&1 939 3&503&3179.56&3 179,56 Bokmål Nord-Østerdal
0434
Engerdal kommune
Engerdals kommunevåpen Engerdal Engerdal Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&1 392&1 392 3&503&2196.61&2 196,61 Bokmål Nord-Østerdal
0436
Tolga kommune
Tolgas kommunevåpen Tolga Tolga Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&1 674&1 674 3&503&1122.63&1 122,63 Nøytral Nord-Østerdal
0437
Tynset kommune
Tynsets kommunevåpen Tynset Tynset Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&5 575&5 575 3&503&1879.63&1 879,63 Nøytral Nord-Østerdal
0438
Alvdal kommune
Alvdals kommunevåpen Alvdal Alvdal Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&2 434&2 434 3&502&942.55&942,55 Nøytral Nord-Østerdal
0439
Folldal kommune
Folldals kommunevåpen Folldal Folldal Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&1 650&1 650 3&503&1277.77&1 277,77 Nøytral Nord-Østerdal
0441
Os kommune
Os i Hedmarks kommunevåpen Os Os Uttrykksfeil: Uventet <-operator&Uttrykksfeil: Uventet <-operator&3&503&2 037&2 037 3&503&1040.48&1 040,48 Nøytral Nord-Østerdal
04
Hedmark
Hedmark
Hedmark Hamar 3&505&192970&192 970 27 397,86 Nøytral Østlandet

  Administrative inndelinger

  Tidligere Fogderier

  Regionråd

  Prostier

Under Hamar bispedømme i Den norske kirke:

  Tingretter

Under Eidsivating lagdømme:

  Politidistrikt

  Helsedistrikt

Under Helseregion Sør-Øst:

  • Sykehuset Innlandet HF: hele fylket med unntak av Os kommune, samt hele Oppland fylke.
  • St. Olavs Hospital HF: Os kommune

  Veidistrikter

Under Veiregion Øst:

  • Hedmarken og Østerdalen veidistrikt: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Hamar, Løten, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot.
  • Glåmdal veidistrikt: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes.

  Kjente personer

Den mest kjente hedmarking er kanskje Edvard Munch som ble født i Løten 12. desember 1863. Andre kjente hedmarkinger er Bjørnstjerne Bjørnson, Halldis Moren Vesaas, Sigurd Hoel, Erik Werenskiold, Gerhard Munthe, Åsta Holth, Jacob Breda Bull, Kjell Aukrust, Rolf Jacobsen, Ingeborg Refling Hagen, Hans Børli, Anne Cath. Vestly, Halvor Floden, Sven Moren, Vidar Sandbeck, Alf Prøysen, Einar Skjæraasen, Egil Storbekken, Dagny Juel, Henriette Schønberg Erken, Hanna Winsnes, Hulda Garborg, Nicolai Ramm Østgaard, Ivar Mortensson-Egnund, Marie Hamsun, Kristian Schjelderup, Ingrid Bjerkås, Alexander Johnson og ikke minst Kirsten Flagstad.

Nålevende kjente kulturpersonligheter er Ole Edvard Antonsen, trompetist, dirigent og komponist; Håvard Gimse, pianist; Knut Faldbakken, forfatter; Einar Øverenget, filosof; Roy Lønhøiden, artist; Levi Henriksen, forfatter; Øystein Sunde, artist; Kåre Tveter, kunstmaler; Tone Hulbækmo, sanger, artist og komponist;Tore Reppe,sanger, komponist,artist, musiker;William Kristoffersen, artist og komponist; Gaute Ormåsen, artist og Rosemarie Køhn, tidligere biskop.

Store sportsikoner fra Hedmark er Bjørn Dæhlie gullgrossist, Egil Danielsen med OL gull i spydkast i 1956, Hallgeir Brenden dobbel olympisk mester, Hilde Gjermundshaug Pedersen verdensmester i langrenn, Olav Jordet, Verdensmester i skiskyting i 1965, Sverre Strandli verdensrekord i sleggekast, Gjermund Eggen, Verdensmester på 3 langrennsøvelser i 1966, Ole Ellefsæter med OL gull i langrenn i 1968, Dag Fornæss, Europa- og Verdensmester på skøyter (1969/ 71), Amund Sjøbrend, Europa- og Verdensmester på skøyter (1981), Oddbjørn Hagen verdensmester i kombinert, Annar Ryen verdensmester i langrenn og og Ståle Solbakken fotball, utøver og trener på høyt nivå. Mest kjente politiker fra Hedmark er Odvar Nordli fra Tangen.

  Historiske folketall

  Hedmark fylkeshus i Hamar.

  Fylkesvåpen

Våpenet ble vedtatt ved kongelig resolusjon 6. februar 1987. Motivet er tre barkespader på grønn bakgrunn, dette fordi fylket er landets mest betydelige skogfylke.

  Kultur

Fylkeskommunen deler årlig ut Hedmark fylkeskommunes kulturpris.

  Politisk styring

Det øverste politiske organet i Hedmark fylkeskommune er fylkestinget, som ledes av fylkesordfører Dag Rønning (Sp). Hedmark fylkeskommune er styrt etter en parlamentarisk modell, og det utøvende organet fylkesrådet (fylkesregjeringen) er satt sammen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som oppnådde flertall i fylkestinget ved valget i 2011.

Hedmarks fylkesråd er slik sammensatt:

  Fylkestinget 2011–2015

Dag Rønning (Sp) er fylkesordfører og Gunn Randi Fjæstad (Ap) er fylkesvaraordfører.

Parti: Representanter:
Arbeiderpartiet 15
Høyre 6
Senterpartiet 4
Fremskrittspartiet 3
Venstre 2
Sosialistisk Venstreparti 1
Kristelig Folkeparti 1
Pensjonistpartiet 1

  Stortingsrepresentanter

Ved Stortingsvalget i 2009 ble følgende åtte representanter valgt inn på Hedmarksbenken i Stortinget for perioden 2009–2013:

Thor Lillehovde møtte som representant i den tiden Knut Storberget var medlem av regjeringen.

  Se også

  Referanser

  Eksterne lenker

   
               

   Advertizing ▼

 

All translations of Hedmark


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • definisjon

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4021 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼