» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Helgon

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Helgon

helgon

ängel

helgon (n.)

ängel, ideal

phrases

-Abraham (helgon) • Agapetus (helgon) • Agata (helgon) • Agnes (helgon) • Anastasia (helgon) • Apollonia (helgon) • Arild (helgon) • Barbara (helgon) • Bland skurkar helgon och vanligt folk • Bland skurkar, helgon och vanligt folk • Bonifatius (helgon) • Botvid (helgon) • Candida (helgon) • Cecilia (helgon) • Concordia (helgon) • David Lewis (helgon) • Dionysius (helgon) • Dorotea (helgon) • Erasmus (helgon) • Eskil (helgon) • Eufemia (helgon) • Fokas (helgon) • För alla helgon, som i kamp för tron • Geneviève (helgon) • Helena (helgon) • Helgon (olika betydelser) • Helgon.net • Helgon.net - Community för människor med alternativa kläd- och musikstilar som synthare, gothare, hårdrockare och punkare. • Helgon.se • Henrik (helgon) • Hubertus (helgon) • Juliana (helgon) • Kilian (helgon) • Kristoffer (helgon) • Leonard (helgon) • Lista över helgon • Longinus (helgon) • Lucia (helgon) • Marcellinus (helgon) • Margareta (helgon) • Margareta av Skottland (helgon) • Marta (helgon) • Martina (helgon) • Mauritius (helgon) • Nikolaus (helgon) • Ragnhild (helgon) • Sabina (helgon) • Sebastian (helgon) • Staffan (helgon) • Susanna (helgon) • Svenska helgon • Tora (helgon) • Ursula (helgon) • Zita (helgon)

   Advertizing ▼

analogical dictionaryWikipedia

Helgon

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Helgon (olika betydelser).
Den sista måltiden av Simon Usjakov 1685. Alla Jesu lärjungar utom Judas Iskariot räknas som helgon, och brukar därför avbildas med gloria.

Helgon betecknar inom kristendomen en avliden person som av katolska [1] eller någon av de ortodoxt kristna kyrkorna [2] anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och som efter olika prövningar av instanser i dessa kyrkors hierarki kanoniserats.

Sankt eller sankte (av det latinska ordet sanctus) betyder helig. Dessa prefix som tillsammans med prefixen Helige/Heliga används i Sverige framför ett helgons namn. En inhemsk svensk förkortning i Sverige är "Hl." (helige/Heliga) för att beteckna tex "Heliga Birgitta av Vadstena" (Hl. Birgitta av Vadstena) eller "Helige Erik av Stockholm" (Hl. Erik av Stockholm). På andra språk finns ordet i former som bland andra Saint, Sainte, San och Santa., där då förkortningen istället blir "St.".

En person som blivit saligförklarad får prefixet "Sl." i Sverige, eller som det blir på engelska "bl." för "blessed". Ett exempel är "Sl. (saliga) Elisabeth Hesselblad" som återinförde Birgittinerorden till Sverige efter reformationen.

Helgon förekommer även inom andra religioner än kristendomen.

Innehåll

Helgon inom kristendomen

De första kristna helgonen

Den katolska helgonkultens ursprung är firandet av martyrerna. De kristna firade martyrernas dödsdagar, varvid nattvarden/komunionen frambars vid deras gravar. När förföljelseperioderna, som startade med kejsar Neros förföljelser runt år 60 efter Kristus, var över i början av 300-talet e.Kr. byggde man ofta kyrkor över deras gravar. Med tiden började man dela på martyrernas kvarlevor för att flera kyrkor skulle få en helgonrelik. När allt färre dog martyrdöden började man även helgonförklara sådana munkar, nunnor, jungfrur, eremiter, asketer och så kallade bekännare som levt ett särskilt heligt liv.

Helgon inom romersk-katolska kyrkan

Inom den romersk-katolska kyrkan har man sedan högmedeltiden en formell procedur för att erkänna någon som helgon. Man skiljer till exempel mellan beatifikation (saligförklaring) och kanonisation (helgonförklaring) [3]. Det första steget i en helgonförklaringsprocess är att Kyrkan förklarar kandidaten som vördnadsvärd, vilket betyder att en grundlig undersökning genomförts av Kyrkan för att se om det finns och i så fall bekräfta s.k. "Heroiska dygder". När detta är gjort behövs ett vetenskapligt undersökt och bekräftat mirakel i kandidatens namn, för att vederbörande skall kunna saligförklaras av Kyrkan. Efter detta krävs ytterligare att ett mirakel i den saligförklarades namn har skett och på samma sätt blivit undersökt och bevisat för, att vederbörande skall kunna helgonförklaras av Påven i Rom. vördnadsvärd innebär att det är tillåtet inom en provins eller ett stiftför de troende att vörda kandidaten det handlar om. Före dessa steg genomförs rigorösa utredningar om personens liv. Det tar oftast många år, ibland decennier eller rentav sekler innan någon blir beatificerad/saligförklarad eller kanoniserad/helgonförklarad. Undantag existerar dock, se tex Moder Teresa[4].

Helgon inom de ortodoxa kyrkorna

Inom de ortodoxa kyrkorna har man en mindre omfattande process för helgonförklaring. Vanligen skall den bara godkännas av patriark eller kyrkoledning.

Några välkända helgon inom de ortodoxa kyrkorna är Hl. Anna av Novgorod [5] och Hl. Seraphim av Sarov [6]. En lista finns att finna tex på Fader Alexanders sida [7] under den ortodoxa kyrkan i Sverige.

Helgon inom de reformerta kyrkorna

I de reformerta kyrkorna och samfunden, avvisar man tanken på att helgonen skulle ha förtjänster i frälsningsavseende, "överloppsgärningar", som skulle kunna tillgodoräknas nu levande och möjliggöra botgöringslättnader. Med Första Timotheosbrevet 2:5 som grund, "Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus", avvisar man behovet av andra kanaler till Gud än Jesus själv. Däremot ser man ofta helgonen som goda föredömen och efterföljansvärda exempel.

I evangelisk-lutherska kyrkor, till exempel Svenska Kyrkan och anglikanska kyrkor kan "helgon" dels syfta på alla kristna, dels på de förebilder som har egna firningsdagar under kyrkoåret.

I Svenska kyrkans kyrkoår ihågkoms de bibliska helgonen, till exempel Jungfru Maria (på Fjärde söndagen i advent), Sankt Stefan (26 december), Johannes döparen (på en söndag nära 24 juni), Sankt Petrus och Sankt Paulus (på Apostladagen) med flera på särskilda dagar, medan de övriga har en gemensam helgdag i början på november, Alla helgons dag. Kollektbönen på denna dag uttrycker Svenska kyrkans officiella hållning, när man säger att Gud omger sig "med helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett helgat liv, så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar". Svenska Kyrkans Centralstyrelse antog 1990 en officiell helgonkalender för Svenska Kyrkan. På liknande sätt har ELCA en helgonkalender med mindre och frivilliga firningsdagar. En evangelisk-luthersk läroskrift från 1500-talet, den Augsburgska bekännelsens apologi art. XXI, medger att Maria ber för Kyrkan, men betraktar inte 2 Mack. 15:14 (om profeten Jeremias förbön) som ett tillräckligt tungt bibelargument för att göra anrop av helgonens förböner till ett obligatoriskt kyrkobruk. Svenska Kyrkan anropar helgonen i bland annat Sv Ps 163, och i de mariaantifoner som ingår i Tidegärden – Kyrkans Dagliga Bön.

Alla upplagor av Den Allmänna Bönboken, den officiella anglikanska gudstjänstordningen, sedan 1549 har innehållit en helgonkalender med obligatoriska helgondagar att fira - sedan 1561 även ytterligare och frivilliga helgondagar. I somliga anglikanska sångböcker, exempelvis New English Hymnal, förekommer anrop av helgonens förbön. I anglokatolska församlingar förekommer dessutom bruket av rosenkransen och allhelgonalitanian.

Den reformerta definitionen på helgon är en helt annan än den romersk katolska, och hänvisar, precis som bibeln, till de troende i allmänhet och inte till enskilda individer som med tro och handling har utmärkt sig.

Antitrinitariska rörelser har i regel samma syn på helgon som de reformerta kyrkorna.

Lokalhelgon

Lokalhelgon är personer kring vilka det uppstått en lokal kult. Kulten kan vara begränsad till en kyrkoprovins, ett biskopsdöme, en socken eller bara en enskild kyrka. Lokalhelgon har vanligen inte kanoniserats av påven dock ofta av en lokal biskop.

Kända svenska helgon

Huvudartikel: Svenska helgon

Helgon som är viktiga för Sverige är bland annat Hl. Birgitta, som enligt Katolska Kyrkan skall räknas som Sveriges skyddshelgon och som också har utnämnts till ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon, Hl. Erik av Stockholm, Hl. Katarina av Vadstena samt Ansgar, Sigfrid och Eskil som enligt traditionen bidrog till Sveriges kristnande. Våren 2000 saligförklarade påven den svenska nunnan Sl. Elisabeth Hesselblad, som grundade en ny gren av birgittinorden 1911.[8]

Det finns åtskilliga exempel på endast lokalt eller nationellt erkända helgon vilka inte kanoniserats med nutida procedur, utan på det sätt kanoniseringar skedde före 1170, nämligen på stifts- eller provinsnivå. I Sverige gäller detta exempelvis "nationalhelgonet" Erik den helige, som även han brukar betraktas som skyddshelgon för Sverige i enlighet med den lokala tradition som fanns redan före reformationen.

Det fanns även i Sverige många helgon som bara vördades lokalt men som ändå hade en kyrka och ofta en källa uppkallad åt sig. Några exempel är helige Arild, Torgils i Kumla, Torsten i Bjurum, Karlung i Roslagen, Magnhild av Fulltofta, Hl. Ingrid av Skänninge, Hl. Botvid och Sven av Arboga.

Namnhelgon

Namnhelgon kallas ett helgon, när det är valt som en enskild persons personliga skyddshelgon genom att man har givit personen samma namn som helgonet i fråga. Seden med namnhelgon, som knappast förekommer i Norden efter reformationen, kan ändå utgöra ett ursprung till firandet av namnsdagar, eftersom man firade sitt namnhelgon på helgonets högtidsdag, som angavs i almanackan.

Motsvarigheter inom andra religioner

Islam

I islam kallas heliga personer ofta för awliya' (plural för wali – "vän" på arabiska, det vill säga "Gudsvän"). Ett exempel på en känd wali är Rabia al-Adawiyya. Den persiska sufin Farid ad-din Attar har skrivit ett prosaverk som samlar många biografier över berömda awliyah' – Tazkiratú l-awliya, ["Gudsvännernas åminnelse"] (i svensk översättning av Eric Hermelin 1931–43 i fyra band).

Hinduism

Heliga personer inom hinduismen benämns med titlar som mahatma, paramahamsa, swami eller förses med namnprefixet Sri eller Srila.

Se även

Källor

Referenser

 1. ^ catholic-pages.com
 2. ^ ortodoxa kyrkan i Sverige
 3. ^ Fråga prästen.nu
 4. ^ Sl. Moder Teresa av Calcutta
 5. ^ Hl. Anna av Novgorod
 6. ^ Hl. Seraphim av Sarov
 7. ^ Orthodox Saints
 8. ^ Blessed Mary Elisabeth Hesselblad

Fördjupningslitteratur

 • Ball, Ann, Faces of Holiness: Modern Saints in photos and words. Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor Books 1998. ISBN 0-87973-950-9
 • Chervin, Ronda De Sola, Treasury of Women Saints. Ann Arbor, Michigan: Servant Publications 1991. ISBN 0-89283-707-1
 • Dahlby, Frithiof, Helgondagar. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1958.
 • Farmer, David Hugh, The Oxford Dictionary of Saints. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press 1992. ISBN 0-19-283069-4
 • Newland, Mary Reed, The Saints and Our Children. Rockford, Illinois: TAN Books and Publishers 1995. ISBN 0-89555-517-4
 • The Book of Saints: A Dictionary of Servants of God. 6th ed. London: Cassell 1994. ISBN 0-304-34357-9
 • Woodward, Kenneth L., Making Saints: How the Catholic Church determines who becomes a Saint, who doesn't, and why. New York: Simon and Schuster 1996. ISBN 0-684-81530-3

arz:قديس

 

All translations of Helgon


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3100 online visitors

computed in 0.063s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼