» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Lista_över_förkortningar

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Lista över förkortningar

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över förkortningar

Innehåll

Allmänna förkortningar

FörkortningKlartext
a.a.ad acta, till handlingarna
a.a.anfört arbete
A.D.latin Anno Domini, "I Herrens år"
ADVAlvedon, dricka och vila
agr.agronomie
a.k.aäven känd som (engelska: also known as)
ang.angående
anm.anmärkning
ASAPså fort som möjligt (engelska: As soon as possible)
att.attention (i adresser före namnet på avsedd mottagare inom en organisation)
avd.avdelning
BBbarnbördshus; barnbördsklinik, se kvinnoklinik
B.B.Bäste bror
betr.beträffande
bgbankgiro
bhbysthållare
bil.bilaga
bl.a., bl abland annat, eller bland andra
BRBStrax tillbaka (engelska: Be Right Back)
BtwFörresten (Engelska: By The Way)
c., ca, c:acirka
civ.ek.civilekonom
civ.ing.civilingenjör
Co.kompani
d.död
dir.direktör
div.diverse
dnrdiarienummer
do, d:odito
doc.docent
D:r, drdoktor
dsdennes
d.s.o.datum som ovan
d.v.s.det vill säga
d.y.den yngre
d.ä.den äldre
e.d.eller dylikt
eftr.efterträdare
eg.egentligen
ekon.ekonomi
e.Kr.efter Kristus
el.eller
el. dyl., e.d.eller dylikt
em., e.m.eftermiddag
enl.enligt
e.o.extra ordinarie
ESOenligt senare (särskild) order
etc.etcetera
e.u.enligt uppdrag
ev.eventuell(t)
ex.exempel; exemplar
exkl.exklusive
f.förre; och följande (sida); född
farm.farmaci
f.d.före detta
ff.och följande (sidor)
ffgför första gången
ffsFor fuck sake
fig.figur
fil.filosofie
f.Kr.före Kristus
fm., f.m.förmiddag
f.n.för närvarande
forts.fortsättning (följer)
fr.från; fröken; fru
fr.a.framför allt
frkfröken
fr.o.m.från och med
f.t.lfor the lose
ftw(chattspråk) anger glädje över att någon lyckats med något eller gjort något bra, eller mer allmänt att någon/något är bra

(engelska: for the win)

f.v.b.för vidare befordran
f.ö.för övrigt
följ.följande
föreg.föregående
förf.författare
ggrgånger
gmgenom
H.H.K.K.H.H.Deras Kungliga Högheter
H.K.H.Hans/Hennes Kungliga Höghet
H.M.Hans/Hennes Majestät
hrherr
iafi alla fall
Ibid., ib.latin Ibidem, "på samma ställe"
idcI don't care
ill.illustration, illustrerad
imoin my opinion, enligt min mening
inkl.inklusive
iofsi och för sig
i.o.m., iomi och med
irli verkliga livet (engelska: in real life)
ISBNinternationellt standardboknummer
i shti synnerhet
i st.f., istfi stället för
jfrjämför
jrjunior
jur.juris
k:akyrka
kand.kandidat
kap.kapitel
KBMKrisberedskapsmyndigheten
kl.klockan; klass
kr, kr.kronor
KFMKronofogdemyndigheten
krmkryddmått
lol"Skratt" (Engelska: Laughing Out Loud)
leg.legitimerad
lic.licentiat
m.med
mag.magisterexamen
m.a.o.med andra ord
max.maximum
mcmotorcykel
med.medicine
m.fl.med flera
m.h.a.med hjälp av
m.h.t.med hänsyn till
milj.miljon(er)
minminut
min.minimum
mdkrmiljarder kronor
Mkrmiljoner kronor
m.m.med mera, se även MM
mom.moment
mskmatsked
m.v.h.med vänlig hälsning
mån.månad
möjl.möjligen
n.b.nedre botten; nota bene (latin: notera)
nrnummer
näml.nämligen
o.och
obs., obs!observera
o.d.och dylikt
odont.odontologie
o.dyl.och dylikt
omkr.omkring
omminom matematik: om och endast om; ekvivalent
op.opus
ordf.ordförande
o.s.a., OSAOm svar anhålles
o.s.v.och så vidare
pers.person
pgpostgiro eller nyare plusgiro
p.gr.på grund (av)
p.g.a.på grund av
pol.politices
prof.professor
ref.referens
RIP , R.I.PVila I Frid , lat. Requiescat in pace
resp.respektive
s.sida(n)
s:a, sasumma
sek.sekund
SEK.valutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr.sekreterare
sid.sida, vanligtvis i böcker
sign.signatur; signum
s.k.så kallad
smssammansättning
SMSShort Message Service
spec.speciell
srsenior
sssåsom
ssksjuksköterska
st.styck
StStora (ortnamn)
StfuShut the fuck up
S:tSankt
S:taSankta
stud.studerande
särsk.särskilt
t.till
tab.tabell
tekn.teknologie
tel.telefon
temp.temperatur
teol.teologie
t.ex.till exempel
t.f.tillförordnad
tfntelefon
tgmtelegram
t.h.till höger
tim.timme, timmar
tjftjänsteförrättare
tjltjänstledig
tkr, kkrtusen(tal) kronor, kilokronor
t.o.m.till och med
tr.trappa
trol.troligen; trolovad
trpttransport
t.v.tills vidare; till vänster
ung.ungefär
u.p.a.utan personligt ansvar
urspr.ursprungligen
utg.utgiven, utgivare
v.vice; vecka
w.vecka (week)
VDverkställande direktör
vplvärnpliktig
åk, å.k.årskurs
ö.g.över gården
ö.h.över havet
ök.överenskommelse, ökning
övers.översättare, översättning

Diagnoser

Examina

Institutioner, organisationer o.dyl.

FörkortningBetydelse
AAAnonyma Alkoholister
ABaktiebolag
AFAkademiska Föreningen
ASEANASEAN
CSACentralförbundet för Socialt Arbete
CSAConfederate States of America
CSNCentrala Studiestödsnämnden
DACODe Anställdas Centralorganisation
DAFADAFA
EGEuropeiska gemenskaperna
EMUEkonomiska och monetära unionen
ETCElectronic Telecommunications Committee
EUEuropeiska unionen
FKFörsäkringskassan
FRAFörsvarets Radioanstalt
FNFörenta nationerna
JKJustitiekanslern
JOJustitieombudsman
JämOJämställdhetsombudsmannen
KDUKristdemokratiska Ungdomsförbundet
KFKooperativa Förbundet
KOkonsumentombudsmannen
KominternKommunistiska internationalen
LOLandsorganisationen
MUFModerata ungdomsförbundet
NATONorth Atlantic Treaty Organization
NFNationernas förbund
NONäringsfrihetsombudsmannen
ODOrphei Drängar
OKOljekonsumenternas förbund
OSOlympiska spelen
POPressombudsmannen
RFoDRiksföreningen för Folkmusik och Dans.
RFSLRiksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSURiksförbundet för sexuell upplysning
ROKSRiksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.
SACOSveriges Akademikers Centralorganisation
SAPSocialdemokratiska Arbetarepartiet
SKFSvenska Kullagerfabriken
SKLSveriges Kommuner och Landsting
SSABSvenskt Stål AB
SSRSveriges Socionomers Riksförbund
SSRSSjöräddningssällskapet
SSUSocialdemokratiska Ungdomsförbundet
TCOTjänstemännens centralorganisation
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
UNICEFUnited Nations Children's Fund.
FN:s barnfond.
USAUnited states of America
WHOWorld Health Organization
Världshälsoorganisationen
WWFWorld Wildlife Foundation

Latinska förkortningar

Förkortningar som ej används i svenska språket.

FörkortningKlartextÖversättning
i.e.Id est"det vill säga"
m.p.manu propriaegenhändigt
e.g.Exempli gratia"till exempel" / "som exempel"
ibid. eller id.ibidempå samma ställe
a.a.ad acta"till handlingarna" dvs arkiveras
op.cit.opus citatum"i samma verk" - motsvarighet till sv."anfört arbete" (a.a.)
sic!-"just så!" - felstavning eller annat fel i källhänvisningen / citatet

Måttenheter

Se lista över förkortningar för måttenheter.

Partibeteckningar

FörkortningKlartext
(c)centerpartiet
(fi)Feministiskt initiativ
(fp)folkpartiet liberalerna
(jl)Junilistan
(kd)Kristdemokraterna
(kds)Kristdemokratiska Samhällspartiet,
Kristen Demokratisk Samling
(k)Kommunistiska partiet
(m)moderata samlingspartiet
(mp)miljöpartiet de gröna
(nd)Nationaldemokraterna
(nyd)Ny demokrati
(pp)Piratpartiet
(s)Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
(sd)Sverigedemokraterna
(v)vänsterpartiet
(vpk)Vänsterpartiet Kommunisterna

Språk

Teknik

Nautik

 • LOA - Längd Över Allt
 • SAR - Search And Rescue
 • SMS - Safety Management System
 • FPP - Fixed Pitch Propeller
 • CPP - Controllable Pitch Propeller
 • SjöV - Sjöfartsverket
 • SSRS - Sjöräddningssällskapet
 • KBV - Kustbevakningen
 • GPS - Global Positioning System
 • DGPS - Differential GPS
 • VHF - Very High Frequency
 • RADAR - RAdio Detection And Ranging
 • ARPA - Automatic RADAR Plotting Aid
 • MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre - Sjöräddningscentral
 • RITS - Räddnings Insatser Till Sjöss
 • MRSC - Maritime Rescue Sub Centre
 • OSC - On Scene Co-ordinator
 • SOLAS - Safety Of Lives At Sea
 • SRU - Search and Rescue Unit - Sjöräddningsenhet
 • BIS - Beslut I Stort
 • RL - RäddningsLedare se MRCC
 • BRL - Biträdande RäddningsLedare se MRCC
 • GM - Metacenterhöjd
 • IMO - International Maritime Organisation
 • EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon
 • SART - Search And Rescue Transponder
 • GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System
 • DSC - Digital Selective Call
 • MOB - Man Over Board - Man Över Bord
 • PIW - Person In Water - Person I Vattnet
 • MORS - MOb Rescue System
 • PPI - Plan Polar Indicator
 • AMVER - Automated Mutual Assistance Vessel Rescue system
 • COSPAS - rysk förkortning för: Space system search for distressed vessels
 • ELT - Emergency Locator Transmitter
 • Inmarsat - International Mobile Satellite Organisation
 • kt - Knop - Distansminut per timme
 • NM - Nautical Mile - Distansminut
 • PLB - Personal Locator Beacon
 • POB - Persons On Board
 • SITREP - SITuation REPort
 • SMC - Search and rescue Mission Co-ordinator se Sjöräddning
 • SRR - Search and Rescue Region - Sjöräddningsregion se Sjöräddning
 • UTC - Universal Time Co-ordinated
 • VTS - Vessel Trafic Service
 • CL - Centerlinjen
 • RIB - Rigid Inflatable Boat
 • RBB - Rigid Bouncable Boat
 • RTFM - Read The Fucking Manual

Väderstreck

FörkortningKlartext
Nnorr, nord
NOnordost
NVnordväst
Oost
Ssöder, syd
SOsydost
SVsydväst
Vväster, väst
Ööster, öst

Diverse

 • DM = distriktmästerskap
 • EM = europamästerkap
 • OS = olympiska spel
 • SM = svenska mästerskap
 • VM = världsmästerskap
 • USM = Ungdoms SM (ovan nämnt SM)
 • GM = Götalandsmästerskap

Källor

 • S. Malmström, I. Györki, P.A. Sjögren, (S. Ewerth, A. Ranebo), Bonniers svenska ordbok (nya skolupplagan), Bonnier Fakta Bokförlag AB (1989)

Se även

Externa länkar

 

All translations of Lista_över_förkortningar


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3860 online visitors

computed in 0.202s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼