» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Ombudsman

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Ombudsman

ombudsman

ombud

phrases

   Advertizing ▼

analogical dictionary

 

métier : justice (fr)[Classe]

åskådare[Classe]

expert[Hyper.]

ombudsman (n.)


Wikipedia

Ombudsman

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök
Skylt vid Georgetown Universitet Washington DC


En ombudsman är person med uppdrag att representera en annan person, ett företag etcetera, exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordet används bland annat om funktionärer i fackliga organisationer och om företagsjurister.

I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst mot myndigheter.


Innehåll

Ursprung och etymologi

Ordets ursprung finns i fornsvenskans umbuðsmann och i ordet umbuds man, som betyder representant. Det första dokumenterade bruket av ordet är på svenska. I den danska Jyskelagen från 1241 är termen umbozman och står för en kunglig myndighetsperson i ett härad. Från 1552 används ordet även i andra skandinaviska språk såsom det isländska "umboðsmaður", det norska "ombudsmann" och det danska "ombudsmand".

Den moderna användningen av termen började i Sverige, med Justitieombudsmannen som instiftades genom 1809 års regeringsform. Införandet skulle säkerställa medborgarnas rättigheter genom att skapa en myndighet som var oberoende av den verkställande makten. Föregångsämbetet var ämbetet Justitiekanslern som var - och är - regeringens ombudsman, medan Justitieombudsmannen sorterar under Riksdagen.

Det svenska ordet ombudsman har under 1900-talet lånats till en rad språk, bland annat engelskan.

Ombudsmän i Sverige

Sverige har eller har haft ett antal officiella ombudsmän,


Justitieombudsmännen vid JO är fyra till antalet och tillsätts av Sveriges riksdag. JämO, KO, DO med flera ombudsmän däremot, tillsätts av regeringen. Även justitiekanslern har betecknats som ombudsman – denne är nämligen regeringens egen ombudsman.

Bland ombudsmän som inte tillhör det politiska systemet kan nämnas

  • Pressombudsmannen (egentligen allmänhetens pressombudsman), vanligen benämnd i sin förkortade form, PO, är knuten till mediabranschen. Befattningen innehas sedan 2007 av Yrsa Stenius.

Se även

Externa länkar

 

All translations of Ombudsman


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2485 online visitors

computed in 0.110s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼