» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Operativsystem

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Operativsystem

operativsystem (n.)

miljö

phrases

   Advertizing ▼

analogical dictionaryWikipedia

Operativsystem

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök
En schematisk bild över operativsystemets relation till resten av datorsystemet, som det ser ut på vanliga PC-datorer.

Ett operativsystem är ett datorprogram eller en samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn. Operativsystemet fungerar som en värd för de program som finns på datorn. Det är ansvarigt för hanteringen och koordinationen av datorns aktiviteter och för fördelandet av resurser på datorn.

Ett operativsystem kan ses som en form av mellanlager mellan de program som användaren nyttjar och datorns fysiska komponenter. Det kan också ses som datorns "grundlag" – en standardiserad regeluppsättning som bestämmer hur program och användare får använda datorns olika delar.

Ett operativsystem kan delas upp i tre delar: operativsystemskärnan, en grundläggande uppsättning användarprogram och systembiblioteken. Kärnan fördelar datorns resurser, till exempel arbetsminne, in- och utmatningsenheter och processortid mellan de program som körs i datorn och ser till att det inte uppstår några konflikter mellan dessa. Användarprogrammen ger användaren möjlighet att använda systemet och består i allmänhet av allt ifrån konfigurationsverktyg och textredigerarprogram till program för att formatera hårddisken. Systembiblioteken är de programbibliotek som erbjuder datorplattformens grundläggande infrastruktur för övriga program.

Vilka program och programbibliotek som skall räknas till operativsystemet är omdebatterat. En pragmatisk definition har varit ”det som följer med installationmedierna” vilket i tiderna i allmänhet var ekvivalent med det som kan förväntas vara installerat på ifrågavarande operativsystem. För exempelvis en linuxdistribution är sambandet däremot inte alls entydigt.

Innehåll

Funktioner

Operativsystem erbjuder en rad tjänster till tillämpningsprogrammen liksom till användarna. Programmen tar del av dessa tjänster genom programmeringsgränsnitt (engelska: application programming interfaces, API). Genom att använda dessa gränssnitt kan ett program efterfråga olika tjänster från operativsystemet. Användare kan å sin sida interagera med operativsystemet genom ett användargränssnitt. Tidiga användargränssnitt bestod av textkommandon i olika kombinationer (CLI). Numera används främst grafiska användargränssnitt (GUI). För handdatorer och skrivbordsdatorer anses användargränssnittet i allmänhet vara en del av operativsystemet. På Unix består användargränssnittet av olika program som kan, men inte behöver, höra till operativsystemet.

Vanliga operativsystem

Vanliga nutida operativsystem inkluderar Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, BSD och Solaris. Microsoft Windows har en starkt dominerande marknadsandel för skrivbordsdatorer och bärbara datorer. Datorer som används som servrar kör dock oftare Linux eller andra Unix-liknande system. Marknaden för inbäddade datorsystem är uppdelad mellan flera olika operativsystem.[1][2]

Tidsaxel

<timeline>ImageSize = width:960 height:800PlotArea = left:40 right:10 bottom:20 top:10

DateFormat = yyyyPeriod = from:1965 till:2010TimeAxis = orientation:verScaleMajor = unit:year increment:5 start:1965PlotData=

 bar:DOS color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1981 text:"MS-DOS 1.0" at:1983 text:"MS-DOS 2.0" at:1987 text:"Concurrent DOS" at:1990 text:"DR DOS 5.0" at:1991 text:"MS-DOS 5.0" at:1994 text:"PC-DOS 6.3" at:1997 text:"MS-DOS 7.1" at:2006 text:"FreeDOS 1.0"
 bar:Windows color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1985 text:"Windows 1.0" at:1987 text:"Windows 2.0" at:1992 text:"Windows 3.1" at:1993 text:"Windows NT 3.1" at:1994 text:"Windows NT 3.51" at:1995 text:"Windows 95" at:1996 text:"Windows NT 4" at:1998 text:"Windows 98" at:2000 text:"Windows 2000" at:2000 text:"Windows ME" at:2001 text:"Windows XP" at:2003 text:"Windows 2003" at:2004 text:"Windows XP SP2" at:2006 text:"Windows Vista" at:2009 text:"Windows 7"
 bar:Apple color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1978 text:"Apple DOS 3.1" at:1983 text:"Lisa OS" at:1984 text:"Mac System 1" at:1990 text:"Mac System 7" at:1997 text:"Mac OS 8" at:1998 text:"Darwin 0.1" at:1999 text:"Mac OS 9" at:2000 text:"Mac OS X Beta BSD" at:2001 text:"Mac OS X 10.0 BSD" at:2002 text:"Mac OS X 10.2 BSD" at:2003 text:"Mac OS X 10.3 BSD" at:2005 text:"Mac OS X 10.4 BSD" at:2007 text:"Mac OS X 10.5 BSD"
 bar:UNIX/UNIX-lika color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1969 text:"UNICS" at:1971 text:"UNIX V1" at:1972 text:"UNIX V2" at:1973 text:"UNIX V3 & V4" at:1974 text:"UNIX V5" at:1976 text:"UNIX V6" at:1977 text:"Eunice" at:1978 text:"USG 2.0" at:1979 text:"UNIX V7" at:1980 text:"XENIX OS" at:1981 text:"Unix System III" at:1982 text:"SunOS 1.0" at:1983 text:"Unix System V" at:1984 text:"QNX" at:1985 text:"UNIX V8" at:1986 text:"Plan 9" at:1987 text:"Minix 1.0" at:1988 text:"HP-UX 2.0" at:1989 text:"NeXTSTEP 1.0" at:1990 text:"Solaris 1" at:1991 text:"GNU/Hurd" at:1992 text:"Ultrix 4.3" at:1993 text:"Irix 5.3" at:1994 text:"AIX 4.1" at:1995 text:"Unix Ware 2.0" at:1996 text:"Mach4 UK22" at:1997 text:"OPENSTEP 4.2" at:1998 text:"Unix Ware 7" at:1999 text:"Unix Ware 7.1" at:2000 text:"Unix Ware 7.1.1" at:2001 text:"AIX 5.1" at:2002 text:"Solaris 8" at:2003 text:"Minix 2.0.4" at:2004 text:"Unix Ware 7.1.4" at:2005 text:"Solaris 10" at:2007 text:"AIX 6.1"
 bar:BSD color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1978 text:"1 BSD" at:1979 text:"2 BSD" at:1980 text:"4.0 BSD" at:1981 text:"4.1 BSD" at:1982 text:"2.8.1 BSD" at:1983 text:"4.2 BSD" at:1985 text:"2.9 BSD-Siscmo" at:1986 text:"4.3 BSD" at:1987 text:"2.10 BSD" at:1988 text:"4.3 BSD Tahoe" at:1989 text:"2.10.1 BSD" at:1990 text:"4.3 BSD Reno" at:1992 text:"386 BSD" at:1993 text:"FreeBSD 1.0" at:1994 text:"NetBSD 1.0" at:1995 text:"OpenBSD 1.0" at:1997 text:"BSD/OS 3.0" at:1998 text:"4.4 BSD Lite 2" at:2000 text:"FreeBSD 4.0" at:2001 text:"OpenBSD 3.0" at:2003 text:"FreeBSD 5.0" at:2004 text:"DragonFly BSD 1.0" at:2006 text:"FreeBSD 6.1" at:2007 text:"OpenBSD 4.1"
 bar:GNU/Linux color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1991 text:"Linux 0.01" at:1994 text:"Linux 1.1.0" at:1995 text:"Linux 1.3.0" at:1996 text:"Linux 2.0" at:1997 text:"Linux 2.0.28" at:1998 text:"Linux 2.0.34" at:1999 text:"Linux 2.2.0" at:2000 text:"Linux 2.2.14" at:2001 text:"Linux 2.4.0" at:2002 text:"Linux 2.4.18" at:2003 text:"Linux 2.6.0" at:2004 text:"Linux 2.6.1" at:2005 text:"Linux 2.6.11" at:2006 text:"Linux 2.6.15" at:2007 text:"Linux 2.6.20" at:2008 text:"Linux 2.6.24" at:2009 text:"Linux 2.6.29"
 bar:Övriga color:red width:25 mark:(line,red) align:left fontsize:M at:1969 text:"Multics" at:1975 text:"DEC Starlet" at:1976 text:"CP/M" at:1980 text:"VMS" at:1981 text:"Xerox Star" at:1985 text:"AmigaOS" at:1987 text:"OS/2 1.0" at:1988 text:"VMS 5.0" at:1990 text:"BeOS 1.0" at:1991 text:"VMS blir OpenVMS" at:1993 text:"OpenVMS 6.0" at:1994 text:"OS/2 Warp 3.0" at:1995 text:"OpenVMS 7.0" at:1996 text:"OS/2 Warp 4.0" at:2001 text:"eComStation 1.0" at:2003 text:"OpenVMS 8.0" at:2006 text:"OpenVMS 8.3" at:2007 text:"Syllable 0.6.3" at:2008 text:" i 6.1"

</timeline>

Användargränssnittet hos Ubuntu en variant av operativsystemet Linux.

Observera att tabellen saknar de flesta operativsystem för stordatorer, till exempel ICL George, IBM MFT, IBM MVS, IBM VM, Univac, Tandem, och minidatorer som Digital PDP, etc. Flera av dessa har numera mest historisk betydelse, då moderna trender är att köra Unix/Linux på stor- och superdatorer.

Se även

Externa länkar

Vidare läsning

 • Auslander, Marc A.. "The evolution of the MVS Operating System". IBM J. Research & Development. http://www.research.ibm.com/journal/rd/255/auslander.pdf
 • Deitel, Harvey M.; Deitel, Paul; Choffnes, David. Operating Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 978-0-13-092641-8. 
 • Bic, Lubomur F.; Shaw, Alan C. (2003). Operating Systems.. Pearson: Prentice Hall. 
 • Stallings (2005). Operating Systems, Internals and Design Principles. Pearson: Prentice Hall. 
 • Silberschatz, Avi; Galvin, Peter; Gagne, Greg (2008). Operating Systems Concepts. John Wiley & Sons. ISBN 0-470-12872-0. 

Referenser

 1. ^ Linux market share set to surpass Win 98, OS X still ahead of Vista
 2. ^ Linux server market share keeps growing

 

All translations of Operativsystem


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

5092 online visitors

computed in 0.078s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼