» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Päihde

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Päihde

analogical dictionary
   Advertizing ▼

Wikipedia

Päihde

Wikipedia

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Erilaisia huumeina käytettäviä aineita.
Tiedosto:AMS coffe shop ro.JPG
Alankomaissa kannabiksen myynti on sallittu coffee shop -myymälöissä.
Tiedosto:20drugs.gif
Päihteiden luokittelu niiden aiheuttaman riippuvuuden ja terveyshaittojen perusteella.[1]

Päihde (joskus psykoaktiivinen yhdiste) on aine tai valmiste joka aiheuttaa yleensä väliaikaisia muutoksia ihmisen aistimuksiin, mielialaan, tietoisuuteen tai käytökseen. Yleisimmin päihteiksi nimitettyjä aineita ovat alkoholi, huumeet tai muut päihdyttävät aineet. [2]

Päihteitä käytetään rentoutumistarkoituksessa, mutta riippuvuuden synnyttyä niitä käytetään myös vieroitusoireiden torjuntaan. Monia päihteinä käytettyjä aineita käytetään myös lääkkeinä, erityisesti neurologisten ja psyykkisten sairauksien sekä kivun hoidossa.[3] Esimerkiksi heroiini kehitettiin alun perin särky- ja yskänlääkkeeksi, eikä sen uskottu aiheuttavan riippuvuutta[4]. Päihteitä saatetaan käyttää myös joidenkin kulttuurien uskonnollisissa rituaaleissa.[5]

Huumeet eli huumausaineet ovat päihteitä, joiden kauppa ja/tai hallussapito on laissa säädetty rangaistavaksi teoksi.[6]

Sisällysluettelo

Päihteet, huumeet ja lääkkeet

Huume on 1960-luvun lopussa suomen kieleen yleistynyt lyhyempi muoto termistä huumausaine. Jonkin aineen määritteleminen huumeeksi tapahtuu lainsäädännöllisin perustein. Aine luokitellaan huumausaineeksi silloin, kun sitä käytetään muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen.

Päihteiden ja huumeiden ero on myös kulttuurisidonnaista. Länsimaisessa kulttuurissa sallittuina päihteinä on perinteisesti pidetty alkoholia, kun taas esimerkiksi Etelä-Amerikassa yleisin päihde on ollut kokapensaan lehdet ja Kaakkois-Aasiassa kannabis. Tämä kulttuurisidonnaisuus on synnyttänyt jännitteitä kun eri kulttuurien huumausainekäsitykset ovat kohdanneet esimerkiksi maahanmuuton seurauksena. Länsi-Euroopassa tällaiseksi kysymykseksi on noussut muun muassa mieto piriste kati, joka on Somaliassa, Etiopiassa ja Jemenissä yleisesti käytettyä ja sosiaalisesti hyväksyttyä, mutta joka länsimaissa yleensä luokitellaan huumeeksi.[7]

Varhaishistoria

Päihteitä on käytetty ihmiskunnan koko tunnetun historian ajan. Arkeologisia todisteita psykoaktiivisten päihteiden käytöstä on löydetty ainakin viimeiseltä 10 000 vuodelta, ja historiallisia todisteita eri kulttuurien käyttämistä päihteistä viimeiseltä 5 000 vuodelta.[8]

Päihteet lääketieteellisesti määriteltyinä

Erään määritelmän mukaan päihteitä ovat aineet, jotka aiheuttavat riippuvuutta. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin mukaan päihde "päihtymistarkoitukseen käytetty, psyykkisiin toimintoihin vaikuttava aine" [2]. Päihteen ja elintarvikkeen raja on jossain tapauksissa vaikea määritellä, koska monet yleisesti käytetyt nautintoaineet, kuten esimerkiksi kahvi, sisältävät pieniä määriä päihdyttäviä ja riippuvuutta aiheuttavia aineita.[9] Tohtori Neal L. Benowitzin luokittelu eräistä kemiallisista yhdisteistä viiden ongelma-alueen suhteen on

Benowitzin luokittelu [10] 1 = vakavin 6 = lievin
AineVieroitusVahvistusToleranssiRiippuvuusPäihdyttävyys
Nikotiini34416
Heroiini22222
Kokaiini31133
Alkoholi13441
Kofeiini45355
Kannabis56564

Luokittelussa vieroitus tarkoittaa aineen aiheuttamien vieroitusoireiden vakavuutta, vahvistavuus aineen kykyä saada koehenkilöt ottamaan sitä uudelleen ja preferoimaan sitä muihin aineisiin nähden, toleranssi sitä, kuinka paljon ainetta tarvitsee ottaa tyydyttääkseen himon siihen, riippuvuus aineen käytön lopettamisen vaikeutta ja päihdyttävyys liittyy aineen aiheuttaman riippuvuuden ongelmallisuuteen ja sen aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin.[10]

Huumeet juridisesti

Suomen huumausainelain mukaan huumausaineita ovat ne aineet ja valmisteet, jotka on lueteltu huumausaineita koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksissa vuodelta 1961 (Sopimussarja 43/65) sekä psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa (Sopimussarja 60/76) tarkoitettuja aineita ja valmisteita. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksillä määrätään tarkemmin mitkä nämä aineet ja valmisteet ovat. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää siten yksittäistapauksittain siitä, mitkä aineet tai valmisteet ovat huumausaineita. Kun uusia nk. designer-huumeita tuotetaan jatkuvasti kehittelemällä psykoaktiivisista aineista uusia johdannaisia, ei päihteen juridinen määritelmä käsitä kaikkia sellaisia tajuntaan vaikuttavia aineita, jotka mielletään päihteiksi.lähde?

Kaavio psykoaktiivisista eli psyykeen vaikuttavista aineistaSympatomimeettiset amiinit
Psykomotoriset stimulantit
Katinoni (Kati)
Bupropioni
Dietyylipropioni
Fluvoksamiini
MAOI:t
TeCA:t
Maprotiliini
Tratsodoni
Pseudoefedriini
Epätyypilliset antipsykootit
Sulpiridi
Tsiprasidoni
Tyypilliset antipsykootit
Kroolipromatsiini
Pimotsidi
Atomoksetiini
MDA
MDEA
DOM
Dissosiatiivit
Tiletamiini
Deliriantit
Dimenhydrinaatti
Difenhydramiini
Skopolamiini
Huom. Kaikki psyykeen vaikuttavat aineet eivät ole päihteitä, eikä niitä voi käyttää päihtymistarkoitukseen. Kaaviossa mainittavista mm. antipsykootteja (psykoosilääkkeitä), MAO-estäjiä (Parkinsonin taudin ja masennuksen lääkkeitä) ja SSRI-lääkkeitä (masennuslääkkeitä) ei yleensä voi käyttää päihtymiseen, edes yliannoksia ottamalla.

Selitteet

Primääriset ryhmät
 • Sininen: Stimulanttivaikutus korostuu vasempaan yläkulmaan päin mentäessä.
 • Punainen: Depressanttivaikutus eli masentava vaikutus korostuu oikeaan alakulmaan päin mentäessä.
 • Vihreä: Hallusinogeenit ovat psykedeelisiä vasemmalla, dissosiatiivisia oikealla, huonommin vaikutuksiltaan ennakoitavissa alhaalla ja oikealla, ja voimakkaampia vaikutuksiltaan alhaalla.
 • Vaaleanpunainen: Antipsykoottiset eli psykoosia estävät/korjaavat aineet ovat rauhoittavampia ja väsyttävämpiä oikealla.
Sekundaariset ryhmät
 • Syaani (Vaaleansininen): Stimulanttien (Sininen) ja psykedeelisten hallusinogeenien (Vihreä) limittyminen — Primäärisillä psykedeeleillä on stimuloiva vaikutus.
 • Keltainen : Depressanttien (Punainen) ja dissosiatiivisten hallusinogeenien (Vihreä) — Primäärisillä dissosiatiiveillä on depressantti-vaikutus.
 • Laventelinsininen: Stimulanttien (Sininen) ja antipsykoottien (Vaaleanpunainen) limittyminen - Modernit, ei-väsyttävät masennuslääkkeet.
 • Lohenpunainen: Depressanttien (Punainen) ja antipsykoottien (Vaaleanpunainen) limittyminen - Vanhemmat, väsyttävät masennuslääkkeet ja anksiolyytit.
Tertiääriset ryhmät
 • Magenta (Purppuranpunainen): Stimulanttien (Sininen) ja depressanttien (Punainen) limittyminen — Esimerkki: nikotiini omaa molempien vaikutuksia.
 • Valkoinen: Stimulanttien, depressanttien ja hallusinogeenien limittyminen — Esimerkki: THC omaa kaikkien kolmen ryhmän vaikutuksia.
 • Taivaansininen: Stimulanttien, psykedeelien, hallusinogeenien ja antipsykoottien limittyminen - empatogeenit / entaktogeenit.
 • Persikankeltainen: Depressanttien, dissosiatiivisten hallusinogeenien ja antipsykoottien limittyminen
Kvartääriryhmä
 • Valkoisen vaaleanpunainen: Keskellä kaikkien neljän luokan limittyminen (Stimulantit, depressantit, hallusinogeenit ja antipsykootit) - Kannabis, joka sisältää sekä THC:ta että CBD:ta omaa kaikkien luokkien vaikutuksia, kallistuen hallusinogeeni-luokkaan koska THC on kannabiksen pääainesosa.[11]

Päihteiden vahingollisuus

Alkoholi aiheuttaa Suomessa eniten päihdekuolemia. Seuraavaksi yleisintä on kuolla lääkkeiden huumausainekäyttöön. Yleisimmin kuollaan tällöin kodeiinin, tramadolin, buprenorfiinin ja metadonin yliannostukseen.[12]

Britannian parlamentin alainen tieteellinen elin Science and Technology Committee on laatinut seuraavan luokittelun, jossa päihteet asetetaan järjestykseen niiden haitallisuuden siten, että ensimmäisenä on ihmisille vahingollisin: heroiini, kokaiini, barbituraatit, metadoni, alkoholi, ketamiini, bentsodiatsepiini, amfetamiini, psilosybiini, tupakka, buprenorfiini, kannabis, päihteinä käytettävät liuottimet, DOM, LSD, metyylifenidaatti, anaboliset steroidit, GHB, ekstaasi, alkyylinitriitit ja kati.[13]

Lähteet

 • Sarvanti, Tapani 1997: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Stakes tutkimuksia 83. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Viitteet

 1. Nutt, David, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. The Lancet, 2007, nro 369, s. 1047-1053.
 2. 2,0 2,1 Terveyskirjasto: Päihde
 3. Päihdelinkki: Lääkkeet
 4. Panu Hietaneva: Kannabiskauppias. Helsingin Sanomien Nyt liite 30.10.2009.
 5. Hallucinogens and Religion: Historical to Scientific Perspectives
 6. Terveyskirjasto: Huume
 7. National Drug Intelligence Center:Intelligence Bulletin: Khat (Catha edulis) D.A.R.E UK: KhatThe Social History of Alcohol and Drugs: An Interdisciplinary Journal
 8. M.D. Merlin. "Archaeological Evidence for the Tradition of Psychoactive Plant Use in the Old World". Economic Botany 57 (3): 295–323.
 9. Kysymyksiä ja vastauksia kahvista kahvi.net: Paahtimoyhdistys. Viitattu 19.10.2009.
 10. 10,0 10,1 Relative Addictiveness of Drugs
 11. William A. McKim. Drugs and Behavior: An Introduction to Behavioral Pharmacology. Prentice Hall, 2002, 5th edition. ISBN 0130481181.
 12. Pekka Hilutnen: Paha lääke. Image 6.7.2009. http://www.image.fi/node/2206
 13. s. 176

Katso myös

Kirjallisuutta

 • Dahl, Päivi & Hirschovits, Tanja: Tästä on kyse: Tietoa päihteistä. Helsinki: YAD, Youth Against Drugs, 2002. ISBN 951-97615-2-7.

Aiheesta muualla

.

 

All translations of Päihde


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • määritelmä
 • synonyymi

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2546 online visitors

computed in 0.093s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼