» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - STAL

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - STAL

stal (adj.)

stalowy

see also - STAL

stal (n.f.)

stalownia

   Advertizing ▼

phrases

-ALKS Stal Grudziądz • BKS Stal • BKS Stal Bielsko-Biała • BKS Stal Bielsko-Biała (piłka nożna) • BKS Stal Bielsko-Biała (piłka siatkowa) • BKS Stal Bielsko-Biała w Pucharze Polski (od sezonu 2001/2002) • Bułat (stal) • Błękitna stal • FKS Stal Mielec • Iskra-Stal Rybnica • Jak hartowała się stal • Klub Piłki Siatkowej Kobiet Stal Mielec • LKS Stal Mielec • Mielecki Klub Piłki Siatkowej Stal Mielec • Stal Alczewsk • Stal Czeboksary • Stal Dnieprodzierżyńsk • Stal FSO Warszawa • Stal Gdańsk • Stal Gorzyce • Stal Gorzów Wielkopolski • Stal Gorzów Wielkopolski w sezonie 2008 • Stal Głowno • Stal Hadfielda • Stal Kraśnik • Stal Kruppa • Stal Mielec • Stal Mielec (klub sportowy) • Stal Mielec w Pucharze Polski • Stal Mielec w europejskich pucharach • Stal Mielec w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej • Stal Myszków • Stal Nowa Dęba • Stal Ostrów Wielkopolski • Stal Pilczyce • Stal Poniatowa • Stal Rzeszów • Stal Sanok • Stal Stalowa Wola • Stal Stalowa Wola (koszykówka) • Stal Stalowa Wola (piłka nożna) • Stal Szczecin • Stal Wołgograd • Stal Zawiercie • Stal automatowa • Stal chirurgiczna • Stal czołgowa • Stal damasceńska • Stal do azotowania • Stal do nawęglania • Stal do ulepszania cieplnego • Stal eutektoidalna • Stal konstrukcyjna • Stal konstrukcyjna niskostopowa • Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia • Stal konstrukcyjna wyższej jakości • Stal kwasoodporna • Stal magnetyczna • Stal maraging • Stal miękka • Stal na łożyska toczne • Stal nadeutektoidalna • Stal narzędziowa • Stal narzędziowa stopowa • Stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco • Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno • Stal narzędziowa węglowa • Stal nierdzewna • Stal niskostopowa • Stal ocynkowana • Stal odporna na zużycie • Stal podeutektoidalna • Stal specjalna • Stal sprężynowa • Stal stopowa • Stal szklista • Stal szybkotnąca • Stal transformatorowa • Stal twarda • Stal węglowa • Stal zaworowa • Stal zemsty • Stal łożyskowa • Stal Żdanow • Stal żaroodporna • Stal żarowytrzymała • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BRW Stal Mielec • Tłoki Stal Gorzyce • ZKS Stal Stalowa Wola • Zimna stal • Zimna stal (film 1987) • Zimna stal (film 1990)

analogical dictionary

twardy[Similaire]

stal (adj.)chemistry (en)[Domaine]

Steel (en)[Domaine]

stop[Hyper.]

steel (en) - stalowy[Dérivé]

stal (n.)


alliage ferreux (fr)[Classe]

steel (en)[ClasseHyper.]

blindage (fr)[DomainDescrip.]

stal (n. f.)


Wikipedia

Stal

Z Wikipedia

Skocz do: nawigacji, szukaj

Stalstop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.

Stal obok żelaza i węgla zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan). Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki, fosforu zwane są zanieczyszczeniami.

Stal otrzymuje się z surówki w procesie świeżenia – stary proces, w nowoczesnych instalacjach hutniczych dominują piece konwertorowe, łukowe, próżniowe, pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości stali.

Stal dostarczana jest w postaci różnorodnych wyrobów hutniczych – wlewki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte i otwarte (płaskowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki), blachy.

Im większa zawartość węgla, a w konsekwencji udział twardego i kruchego cementytu, tym większa twardość stali, węgiel w stalach niskostopowych wpływa na twardość poprzez wpływ na hartowność stali, im większa zawartość węgla tym dłuższy czas jest potrzebny do przemiany perlitycznej – co w konsekwencji prowadzi do przemiany bainitycznej i martenzytycznej. W stalach stopowych wpływ węgla na twardość jest również spowodowany tendencją niektórych metali, głównie chromu, do tworzenia związków z węglem – głównie węglików o bardzo wysokiej twardości.

Spis treści

Kryteria i podział stali

Ze względów praktycznych klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składuchemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych.

 • ze względu na stopień czystości:
  • zwykłej jakości
  • wyższej jakości
  • najwyższej jakości

Właściwości stali węglowej

Właściwości fizyczne

Właściwości mechaniczne i technologiczne

Są to parametry charakteryzujące przydatność stali w gospodarce. Ich wielkość uzależniona jest od składu stopu i obróbki. Podane poniżej wartości są charakterystyczne dla stali stosowanych w budownictwie.

 • Granica sprężystości określa maksymalne naprężenia po ustąpieniu których materiał wraca do swoich pierwotnych wymiarów
 • Wytrzymałość na rozciąganie określana wielkością naprężenia wywołanego w przekroju próbki przez siłę powodującą jej zerwanie. Badane są także inne parametry określające naprężenia w próbkach stali, takie jak wytrzymałość na ściskanie, zginanie, ścinanie i skręcenie. Podczas badania próbki stali na zerwanie określane są także:
  • naprężenie rozrywające, czyli rzeczywista wartość naprężenia w miejscu przewężenia rozciąganej próbki bezpośrednio przed jej zerwaniem (jest to wartość siły powodującej zerwanie w odniesieniu do przekroju zerwanej próbki w jej najwęższym miejscu);
  • wydłużenie względne, czyli procentowy przyrost długości zerwanej próbki w stosunku do jej początkowej długości,
  • przewężenie względne, czyli procentowe zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego zerwanej próbki w miejscu zerwania do jej przekroju pierwotnego.
 • Sprężystość rozumiana jako zdolność materiału do odzyskiwania pierwotnej postaci po zaprzestaniu działania na niego sił powodujących odkształcenie. W zakresie naprężeń sprężystych obowiązuje prawo Hooke'a. Sprężystość materiału określa:
  • współczynnik sprężystości podłużnej (moduł Younga) E, który dla stali ma wartość w granicach od 205 do 210 GPa (Gigapaskali)
  • współczynnik sprężystości poprzecznej G (moduł Kirchhoffa), który dla stali ma wartość 80GPa
 • Plastyczność, czyli zdolność materiału do zachowania postaci odkształconej na skutek naprężeń od obciążeń po zaprzestaniu ich działania. Są to odkształcenia trwałe, które powstają po przekroczeniu wartości tzw. granicy plastyczności, po przekroczeniu której następuje znaczny przyrost wydłużenia rozciąganej próbki, nawet bez wzrostu a często przy spadku wartości siły rozciągającej. Umownie przyjmuje się granicę plastyczności dla wartości naprężenia, przy którym trwałe wydłużenie próbki wynosi 0,2%.
 • Ciągliwość – zdolność materiału pozwalająca na zachowanie jego właściwości podczas obróbki polegającej na jego tłoczeniu, zginaniu lub prostowaniu itp. Właściwość ta wykorzystywana jest podczas produkcji wyrobów (np. blach trapezowych, ościeżnic itp.).
 • Udarność, czyli odporność na obciążenia dynamiczne
 • Twardość, czyli zdolność przeciwstawienia się materiału przy próbie wciskania przedmiotów twardszych. Stal jest tym twardsza, im więcej zawiera składnika twardego cementytu - czyli im większy jest procent węgla
 • Spawalność, to cecha stali pozwalająca na wykonanie trwałych połączeń przez spawanie
 • Odporność na działanie środowiska:
  • odporność na działanie podwyższonych i niskich temperatur
  • odporność na działanie czynników powodujących korozję chemiczną i atmosferyczną

Normy materiałowe

 • PN-EN 10020:2003. Definicje i klasyfikacja gatunków stali. Norma zawiera klasyfikację wg składu chemicznego oraz ustalenia głównych klas jakościowych
 • PN-EN 10027-1:2005. Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe składające się z symboli głównych (wg zastosowań, własności mechanicznych lub fizycznych, bądź wg składu chemicznego) i symboli dodatkowych
 • PN-EN 10027-2:1994 [31] Określa europejski system oznaczania stali obejmujący znaki i oznaczenia cyfrowe stali

Produkcja i zastosowanie

Stal znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. W światowej produkcji stali surowej, wynoszącej w 2001 r. ok. 850 mln ton, przodowały: Chiny (152 mln ton), Japonia (100 mln ton), USA (90 mln ton), Rosja (60 mln ton), Niemcy (45 mln ton), Korea Południowa (45 mln ton), Ukraina (32 mln ton), Brazylia (27 mln ton), Włochy (27 mln ton) i Indie (27 mln ton). Polska, sklasyfikowana na 19. pozycji wyprodukowała 9 mln ton stali.

W budownictwie stanowi jeden z kilku podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Najczęściej używane w tej dziedzinie gospodarki gatunki stali to ogólnego przeznaczenia i stale niskostopowe.

W pierwszej grupie najbardziej popularne to (oznaczone zgodnie z PN-88/H-84020) grupy o symbolach St0S, St3S i St4S. W grupie drugiej znajdują się stale:

 • o podwyższonej wytrzymałości 18G2, 18G2A i 18G2AV (PN-86/H-84018)
 • trudnordzewiejące 10HA, 10H, 12HIJA, 12PJA (PN-82/H-84017)
 • stale do produkcji rur R, R35, R45, 12X. Do produkcji rur używane są także stale 18G2A i St3S (PN-89/H-84023.7)

Do parametrów określających właściwości stali jako materiału należą charakterystyki fizyczne, mechaniczne i technologiczne.

Przykłady zastosowania stali:

 • karoseria samochodów
 • pokrycia dachu i elewacji
 • puszki do konserw
 • rury
 • konstrukcje budowlane
 • elementy mebli
 • wiatraki (elektrownie wiatrowe)
 • statki i platformy morskie...

Przypisy

 1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83th ed.; s. 12-204; CRC Press LLC: Boca Raton, 2003

Zobacz też

metalurgia, surówka, obróbka cieplna stopów żelaza, obróbka cieplno-chemiczna stopów żelaza, staliwo, żeliwo, wyroby hutnicze

Linki zewnętrzne

Zobacz hasło stalWikisłowniku

 

All translations of STAL


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definicja
 • synonim

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2345 online visitors

computed in 0.078s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼