» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Stoomturbine

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Stoomturbine

                   
  Stoomturbine in opbouw.
  De Turbinia, het eerste stoomschip met een stoomturbine.

De stoomturbine is een apparaat dat wordt gebruikt om de druk en temperatuur van stoom om te zetten in een uitgaand asvermogen. Deze type turbine wordt voornamelijk toegepast in elektriciteitscentrales, maar ook wel bij andere toepassingen waar grote vermogens nodig zijn zoals zeeschepen.

Bij een moderne stoomturbine wordt de stoom tegen een rij rotorschoepen geleid, maximaal van richting veranderd, vervolgens door een rij statorschoepen weer omgedraaid van richting en naar de volgende rij rotorschoepen geleid. Dit proces blijft zich herhalen tot de stoom maximaal is geëxpandeerd. Wanneer de stoom zover in energie is uitgeput dat zich waterdruppeltjes beginnen te vormen, wordt deze uit de turbine geleid omdat de met supersonische snelheden op de turbinebladen slaande waterdruppels voor erosie zorgen, dit gebeurt als ongeveer 20% van de watermoleculen gecondenseerd is.

Inhoud

  Geschiedenis

De stoomturbine is al rond 1883 uitgevonden door de Zweedse ingenieur Gustav de Laval in zijn allersimpelste vorm, de lavalturbine. Deze turbine bestaat uit een groot aantal emmervormige schoepen die de stoom opvangen en omzetten in een rondgaande beweging. Hij gebruikte deze turbine om een melkcentrifuge aan te drijven.

In 1884 heeft de Britse ingenieur Charles Algernon Parsons de reactieturbine ontworpen, deze turbine laat de stoom in de lengterichting van de as stromen en verlaagt de druk trapsgewijs, verspreid over een aantal schoepenwielen.

Tegelijkertijd met Parsons heeft A.C.E Rateau een turbine ontworpen waarbij de druk alleen verlaagd wordt bij de statorschoepen, dit kleine verschil leidt tot een flinke toename van het rendement. Tegenwoordig noemt men dit Zoelly -turbines en zijn in feite niets anders dan in serie geschakelde lavalturbines. Doordat we hierdoor meerdere druk -en snelheidstrappen krijgen, die elkaar opvolgen, gaat de omtreksnelheid 'U' omlaag. Dit kunnen we bewijzen door het feit dat de omtreksnelheid en de warmteval over de druktrap rechtevenredig is. De warmteval per druktrap zal kleiner zijn en daardoor zal de omtreksnelheid ook reduceren. Echter moet de warmteval van iedere druktrap (aaneengeschakelde turbines inachtnemend) wel gelijk blijven. Anders zou men verschillende omtreksnelheden op 1 hoofdas krijgen.

  Classificatie

Stoomturbines worden geklasseerd op verscheidene basissen: Axiaal/radiaal, gelijkdruk(impuls)/overdruk(reactie), samengesteld type, condensatie/aftap

Het basisonderscheid maakt men op expansie eigenschappen, zo baseert de hoofdindeling zich meestal op het feit dat deze gelijkdruk -of overdrukturbines zijn. Deze expansie kan op twee verschillende manieren plaatsvinden:

  Gelijkdrukturbines

Omdat de ingaande druk aan het schoepenwiel gelijk is aan de uitgaande druk na de schoep. Volledige expansie in de nozzles/straalpijpen. Deze worden dan geklasseerd onder impulsturbines. Zo vindt men de laval-, curtis- en rateau-turbines terug onder deze vorm van expansie. Elk uiteraard met hun specifiek toepassingsgebied, die wederom op verscheidene criteria geklasseerd kunnen worden, zijnde bijvoorbeeld rendement,optimale snelheidsverhouding, bladsnelheid, bladhoek, kostprijs, onderhoud, energie-verbruik/levering.

  • Lavalturbine. Uitgevonden door ingenieur Gustav de Laval. Deze turbine bestaat uit één wiel met een groot aantal emmervormige schoepen die de stoom opvangen en omzetten in een rondgaande beweging. Dit type turbine was niet erg efficiënt want ze draaide veel te snel aan 20.000 tot 25.000 tpm toeren/min.
  • Curtisturbine. Deze turbine bestaat uit twee draaiende wielen met een groot aantal emmervormige schoepen die de stoom opvangen en omzetten in een rondgaande beweging. Tussen deze twee wielen bevindt zich een set reactieschoepen die stilstaan . Dit type turbine was niet erg efficiënt maar het toerental tpm was wel lager. Deze turbine kan uit twee trappen bestaan dan wel uit een enkele trap. Wordt gebruikt als voorschakelturbine, veelal toegepast in elektriciteitscentrale in de hoge druk turbine om de temperatuur en druk van de stoom te verlagen.
  • Rateauturbine of Zoellyturbine. A.C.E Rateau ontwierp een turbine waarbij de stoomdruk in trappen verlaagd wordt. Dit leidt tot een toename van het rendement. Men noemt ze de Zoelly -turbines en zijn eigenlijk in serie geschakelde lavalturbines, elk op een lagere druk. Doordat we hierdoor meerdere druk -en snelheidstrappen krijgen, die elkaar opvolgen, gaat het toerental naar omlaag.

  Overdrukturbines

Is een turbine waarbij de uitgaande druk lager is dan de ingaande. Gedeeltelijke expansie in de leischoepen en gedeeltelijk in de loopschoepen. Deze worden impuls/reactie-turbines of simpelweg reactieturbines genaamd. De parsonsturbine wordt hier in ondergebracht. De lei- en loopschoenen worden relatief gelijk uitgevoerd en omdat bij deze turbine het enthalpieverschil per trap (lei+loop) gelijk is, kan men dus in functie van het aantal trappen het gegeven of te bekomen vermogen extrapoleren. Wel ontstaat bij dit soort turbines, door de drukval per trap, een axiale asbelasting.

  • Parsonsturbine. In 1884 heeft de Britse ingenieur Charles Algernon Parsons de reactieturbine ontworpen, deze turbine laat de stoom in de lengterichting van de as stromen en verlaagt de druk geleidelijk, verspreid over een aantal schoepenwielen. De snelheid is nu 1500 of 3000 tr/min. Alle hedendaagse turbines zijn Parsonturbines.

  Ljungströmturbine

Ljungströmturbine is een turbine met twee tegengesteld draaiende assen. De leischoepen draaien ook maar in tegengestelde richting.

  Zie ook

  Externe links

   
               

 

All translations of Stoomturbine


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • begripsbepaling
  • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2876 online visitors

computed in 0.031s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼