» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Szent_Margit_legendája

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Szent Margit legendája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A Szent Margit legendája a középkori magyar nyelvű irodalom igen értékes prózai nyelvemléke, amely Árpád-házi Szent Margit királylánynak, IV. Béla leányának aszketikus életét és csodatételeit meséli el.

Tartalomjegyzék

A legenda forrásai

A Margit-legenda kódex 55. oldala, Ráskay Lea kézírása

A mű a tárgyánál fogva mint tisztán magyar eredetű legenda is figyelmet érdemel. Az elbeszélés több, azóta elveszett mű emlékét őrizte meg. Elsősorban egy régebbi latin nyelvű beszámoló alapján készült, amelynek anyagául az V. Ince pápa küldöttjeitől, Umbertus Blancus és Magister de la Corre-tól gyűjtött anyagok szolgáltak. A pápai követek a legenda szerint azért jöttek Magyarországra, hogy, mint a legenda írja:

„Nyulak szigetében, másképpen Bódogasszony szigetében, hol nyugoszik Szent Margit asszonynak teste, hogy ott megtudakoznának nagy erős bizonság alatt Szent Margit asszonynak szentséges életéről, csodatételéről, kit ez jámbor doktorok és kananokok híven mind megtőnek és mend végig elvégezék és híven megírák, pápának bevivék, nékönk és írva hagyák, miképpen jól látjátok, az ő legendáját."

A mű jelentősége

A legenda irodalmi értékei, a magyar nyelv története, valamint a kor magyar történelme és művelődéstörténete szempontjából egyaránt kiemelkedő alkotás. A legenda hű képét adja a hajdani kolostori életnek, és bepillantást enged kora vallási felfogásába, ezenkívül érdekes ismereteket nyújt Budapest, ezen belül a Margit-sziget történetéről is (amelyet abban az időben Nyulak szigetének neveztek).

A kódex története

A Margit-legenda kódexében fennmaradt magyar szöveg csak másolat, amint ez a törlésekből, elírásokból látszik. Valószínűleg az 1300-as években jegyezték, majd az 1400-as években magyarra fordították. Ennek másolója 1510 körül Ráskay Lea, a szorgos Margit-szigeti domonkosrendi apáca, aki e legendán kívül a Cornides-kódex-et, Szent Domokos életét, a Példák könyve első felét és a Horvát-kódexet is másolta.

Ráskay Lea a legendának nem csupán egyszerű másolója volt. Kitűnik ez sajátos ortográfiájából, amelyhez hűségesen ragaszkodik, valamint abból, hogy több helyen is megjegyzéseket tesz munkája közben.

Maga a kódex nyolcadrét alakú, az elején csonka és a végén befejezetlen papírkódex, amelyen az eredeti kötés maradványai is komoly művészettörténeti értékkel bírnak. Elejétől végéig Ráskay Lea kézírása, aki a kódexet 1510 körül írta. A szöveg nyelvezete az „ö"-ző nyelvjárások körébe tartozik.

Irodalom

 • Boldog Margit legendája /A XVI. századi szöveget ... átírta ... Baros Gyula. Budapest. : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1927.186 p. ill.[1]

Felhasznált források

További források

 • Orbán Imre. A népi vallásosság tükröződése Árpád-házi Margit kanonizációs jegyzőkönyvében, 283–292.. o (1991) 
 • Orbán Imre. Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 203–220. o (1989) 
 • Orbán Imre. Egy érdekes kultuszkeveredésről. Antiochiai Szent Margit és Árpád-házi Szent Margit tiszteletének érintkezései, 4, 79–90.. o (1992) 
 • Középkorportál• összefoglaló, színes tartalomajánló lap
en:Legend of Saint Margaret
Hiba a forráshivatkozásban: <ref>-ek vannak a lapon, de nincsen <references/>

 

All translations of Szent_Margit_legendája


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definíció
 • szinonima

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

1920 online visitors

computed in 0.032s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼