» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Trema

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Trema

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök
Trema
Öö
Fler diakritiska tecken
AccenterAkut accent (´– ó)
Grav accent (`– ò)
Dubbel akut accent (˝– ő)
Överliggande diakriterTrema (¨– ö)
Streck (¯– ō)
Circumflex (^– ô)
Tilde (˜– õ)
Hake (ˇ– ǒ)
Brevis (˘– ŏ)
Ring (˚– ů)
Krok (ˀ– ỏ)
Punkt (˙– ȯ)
Underliggande diakriterCedilj (¸– ç)
Svans (˛– ǫ)
Punkt (.– ọ)
Komma (,– ș)
Andra placeringarHake vid sidan (ď)
Horn (ʼ– ơ)
Genomstrykning (-– ɉ)
Papyrus P52, från 100-talet e.Kr. Andra raden innehåller ett trema, som här fyller en avskiljande funktion.

Trema ( ¨ ) (från grekiska: τρεμα, trema; hål, punkt) är ett diakritiskt tecken bestående av två punkter, som sätts över en vokal.[1] Tremat har som regel antingen en avskiljande funktion, för att visa att vokalen inte är en del av en diftong, eller en ljudförändrande funktion, bland annat för omljud.

Innehåll

Inledning

Termen trema är namnet på det diakritiska tecknet, oavsett vilken funktion det fyller. Termen är dock inte entydig, ibland används den endast om tecken som markerar att en vokal inte ingår i en diftong.[2]

Tremat är ett gammalt tecken. Det förekommer exempelvis i papyrus-fragmentet P52, från 100-talet e.Kr. Papyrusen är nedtecknad på grekiska, innan mellanrum började användas som ordavskiljare. Tremat används därför över en vokal som inleder ett ord, för att visa att den inte bildar en diftong med den vokal som avslutar ordet innan.[3] Treman kan även ses i en liknande funktion i den koptiska skriften Judasevangeliet, från 300- eller 400-talet[4], och Silverbibeln, som är nedtecknad under 500-talet. Silverbibeln är en avskrift av en äldre översättning från grekiska till gotiska, gjord under 300-talet, som tros ligga originalet nära.[5]

Även i latinet används tremat för att bryta upp en diftong, exempelvis i Aëtius eller aër /a.er/ (luft). Normalt uttalas annars ”ae” (eller ”æ”) som en diftong, /ai/, till exempel i Caesar.[6]

Avskiljande funktion: dieresis

Tremats ursprungliga syfte var alltså att markera att två på varandra följande vokaler skulle uppfattas som två separata stavelser, inte en diftong. När det används i denna fonologiska funktion brukar det ibland kallas dieresis. Detta förekommer i många språk, förutom de som redan har nämnts.

 • I franska används det till bokstäverna ë och ï, och markerar att vokalerna ska uttalas var för sig istället för att uttala en enda vokal, trots två eller fler skrivna vokaler. T.ex.: den korrekta stavningen naïve uttalas som sin svenska motsvarighet "naiv", medan stavningen naive på franska skulle uttalas som "näv", eftersom ai-kombinationen normalt sett slås samman i ett "ä"-ljud.
 • I nederländska används det på samma sätt, till exempel i bedoeïen, geëerd, tetraëder, med flera.
 • I engelska förekommer det också för samma bokstäver, samt även för o, som i coöperation och naïve. Användningen är sällsynt, cooperation och naive är normal stavning. The Oxford Dictionary of American English kallar bruket föråldrat, och menar att co-operation är att föredra, om det behövs en avskiljning.[7]
 • I brasiliansk portugisiska används ü för att för att markera att bokstaven u ska uttalas och vara obetonad, till exempel i freqüente, lingüística.
 • I spanska (till exempel pingüino) och katalanska förekommer ü på liknande sätt.

Ljudmarkerande funktion: umlaut

Utvecklingen av Umlaut i den tyska handskriften (Sütterlin).

I vissa språk fyller tremat en annan funktion, det markerar vokalens ljudvärde. Bokstaven motsvarar olika fonem med och utan tremat. I den här funktionen kallas det ibland för umlaut, efter tyskans Umlaut, omljud. Den tyska termen är inlånad för diakriten även i engelska[8] och franska[9]. Det bör dock påpekas att diakritens ljudmarkerande funktion inte alltid är kopplad just till det fonologiska fenomenet omljud.

På detta sätt förekommer det bland annat i tyskan (för ä, ö och ü), exempelvis i ”freie Hand haben” men ”alle Hände voll”. Det bör dock påpekas att denna diakrit inte alltid har varit ett trema. Från början var det ett gement e som skrevs ovanför någon av vokalerna a, o eller u, men i och med handskriftens utveckling rörde sig diakritens utformning mot två prickar.

 • Även i albanska används ë. Där är det ett stumt e i slutet av ord eller en s.k. mummelvokal, mellan svenskt a och ö.

Prickarna i svenskan

I svenska finns bokstäverna ä och ö, vilka har lånats från tyskan. I svenska innebär tremat att bokstavens uttal ändras. Detta gäller även i isländska, där bokstaven ö förekommer.

På denna titelsida från 1824 syns tydligt att ä och ö tecknas med ett gement e istället för prickar.
I Aftonbladets första nummer 1830 skrevs ä och ö med prickar.

Problem med databehandling

Trema har i Unicode kodpunkten 00A8, och kallas där för diaeresis. Tecknet ska fylla både den avskiljande och den ljudförändrade funktionen. Detta är inte kompatibelt med ISO 5426. Det tyska standardiseringsorganet DIN har även ansökt om en speciell kodpunkt för Umlaut, men fått avslag[10]. För att skilja dieresis och umlaut åt föreslås att 034F (COMBINING GRAPHEME JOINER) infogas mellan vokal och umlaut.[11] Se även 0364 (COMBINING SMALL LETTER E ABOVE).

Det brukar rekommenderas att inte använda denna kombinerande kodpunkt utan att använda färdiga bokstäver med trema i, såsom ä (U+00E4), ï (U+00EF) och ö (U+00F6). Det är också detta som är det etablerade sättet att hantera diakritiska tecken för europeiska alfabet i datorer.Både umlaut och dieresis i Jöns Jacob Berzelius Nova Analysis Aquarum Medeviensium (Uppsala, 1800).

Se även

Referenser

Noter

 1. ^ Definitionen är en sammanfattning av definitionerna i SAOL och Nationalencyklopedin.
 2. ^ Denna definition ges bland annat i Bonniers svenska ordbok.
 3. ^ Se Hurtado.
 4. ^ Se länken till National Geographic.
 5. ^ Wikander (2006). Uppgiften om tremats funktion kommer från engelska Wikipedias artikel Gothic alphabet, läst 11 juli 2008.
 6. ^ Se Latinsk grammatik.
 7. ^ Se Campbell, som listar användningen i engelskan.
 8. ^ Se artikeln Umlaut (diacritic) på engelska Wikipedia.
 9. ^ Se artikeln Umlaut på franska Wikipedia.
 10. ^ http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n2819.pdf
 11. ^ Se http://unicode.org/versions/Unicode4.1.0/, http://unicode.org/faq/char_combmark.html, http://unicode.org/reports/tr36/.

Tryckta källor

 • Malmström, Sten; Iréne Györky, Peter A. Sjögren: Bonniers svenska ordbok, Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm [1980] 2006, 9:e uppl. (svenska). ISBN 91-0-010579-1. 
 • Svenska Akademin: Svenska Akademins ordlista över svenska språket, Svenska Akademin, Stockholm 2006, 13:e upplagan (svenska). ISBN 91-7227-419-0. 
 • Wikander, Ola: I döda språks sällskap, Wahlström och Widstrand, 2006 (svenska). ISBN 978-91-46-21656-8. 

Webbkällor

 

All translations of Trema


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3597 online visitors

computed in 0.046s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼