» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - akademia marynarki wojennej

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Akademia Marynarki Wojennej

Z Wikipedia

Skocz do: nawigacji, szukaj

Współrzędne: 54°32'35″N 18°32'43″E / 54.54306, 18.54528

Akademia Marynarki Wojennej
Logo Akademii Marynarki Wojennej
Historia
Państwo Polska
Sformowanie1946
PatronBohaterowie Westerplatte
Dowódcy
Pierwszykmdr Stanisław Leszczyński
Obecnykontradm. Czesław Dyrcz
Organizacja
DyslokacjaGdynia
PodporządkowanieDowództwo Marynarki Wojennej
SkładWydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplattewyższa uczelnia wojskowa, wchodząca w skład polskiej Marynarki Wojennej. Kształci podchorążych oraz osoby cywilne na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością. Wywodzi się z Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Mieści się w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69.

Spis treści

Historia

Tymczasowe Instruktorskie Kursy dla Oficerów (1921)

Po odtworzeniu 28 listopada 1918 przez marszałka Polski Józefa Piłsudskiego polskiej Marynarki Wojennej przystąpiono do organizowania od podstaw tego rodzaju Sił Zbrojnych. Jednym z głównych zadań było utworzenie systemu szkoleniowego. W związku ze znaczącym brakiem kadr podoficerskich i marynarskich początkowo zajęto się kształceniem specjalistów i poborowych, formując w 1920 Szkołę Marynarzy oraz dywizjon ćwiczebny.

Ze względu na znaczną ilość oficerów przybyłych z marynarek wojennych państw zaborczych nie było natychmiastowej potrzeby tworzenia systemu szkolnictwa dla tego korpusu. Dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej, w której wzięła udział znaczna część składu osobowego Marynarki Wojennej rozpoczęto budowę morskiej szkoły oficerskiej. Rozkazem szefa Departamentu dla Spraw Morskich gen. por. mar. Kazimierza Porębskiego, z dniem 20 marca 1921 sformowano w Toruniu Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów (TIK), które były formą przejściową i polegały na przeszkalaniu oficerów i podoficerów z Wojsk Lądowych do służby na okrętach. Na 18-miesięczną naukę przyjmowano kandydatów już posiadających wiedzę wojskową i techniczną. Zakres zajęć teoretycznych obejmował wyłącznie przedmioty dotyczące nawigacji morskiej, budowy okrętów i uzbrojenia okrętowego oraz taktyki morskiej, a poszerzony był o język angielski. W trakcie szkolenia prawie połowę czasu (8 miesięcy) stanowiły praktyki morskie na okrętach. Dowódcą był mjr mar. Adam Mohuczy. Łącznie Tymczasowe Kursy Instruktorskie ukończyło 39 oficerów.

Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (1922)

1 października 1922 szef Departamentu dla Spraw Morskich wadm. Kazimierz Porębski nakazał do 6 listopada 1922 utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej (OSMW) w Toruniu. Nowa, składająca się tylko z 1 wydziału szkoła miała realizować program kształcenia oficerów pokładowych od podstaw. Kandydaci rekrutowani byli również ze środowiska cywilnego i nie musieli posiadać znajomości wiedzy wojskowej i technicznej. Początkowo czas nauki wynosił 2 lata, a w 1924 wydłużony został do 3 lat. Wykłady dzieliły się na przedmioty ogólnowojskowe (musztra, regulaminy itp.), morskie (nawigacja, meteorologia, uzbrojenie itp.), pomocnicze (chemia, matematyka, fizyka) oraz ogólne (prawo, języki obce itp.). Podczas nauki podchorążowie odbywali w sumie rok praktyk morskich na OORP "Komendant Piłsudski" i "Generał Haller" oraz innych jednostkach pływających.

Komendanci Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej:

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (1928)

Kolejna zmiana nazwy szkoły związana była z reorganizacją szkolnictwa w całym Wojsku Polskim. Zgodnie z zarządzeniem ministra spraw wojskowych marsz. Polski Józefa Piłsudskiego 19 października 1928 Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej przemianowano na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). W stosunku do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej system rekrutacji i kształcenia pozostał niezmieniony, natomiast znacznie zreorganizowano strukturę. Od 1931 zaczęto przyjmować kandydatów na oficerów w Morskim Korpusie Technicznym. W tym celu utworzono 2 Wydziały: Morski i Techniczny. Praktyki podchorążych Wydziału Morskiego odbywały się głównie na ORP Iskra, a Wydziału Technicznego na ORP Wilia. W 1935 powstał Wydział Administracyjny przeznaczony dla przyszłych administracji morskiej. W 1938 szkołę przeniesiono z Torunia do Bydgoszczy.

Podchorążowie starszego rocznika na pokładzie ORP "Iskra" w 1938

W Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej wprowadzono na wzór francuski system kursów przeznaczonych dla oficerów: Oficerskie Kursy Taktyczne (OKT) - od 1930, Kurs Oficerów Artylerii Morskiej (KOAM) - od 1932, Kurs Oficerów Sygnałowych (KOS) - 1932, Kurs Oficerski Obserwatorów Lotnictwa Morskiego (KOOLM) - od 1933, Kurs Oficerów Broni Podwodnej (KOBrP) - od 1934, Kurs Oficerów Nawigacyjnych (KON) - od 1934 oraz Wyższy Kurs Taktyczny (WKT) - od 1938. W latach 1928-1939 Wydział Morski ukończyło 173, Wydział Techniczny 23, a Wydział Administracyjny 12 słuchaczy. Kursy odbyło 158 oficerów.

Podczas kampania wrześniowej w 1939 oficerowie i podchorążowie Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, którzy przebywali w kraju brali czynny udział w działaniach wojennych, głównie na lądzie. 24 sierpnia 1939 wyokrętowano podchorążych średniego rocznika i wraz z kandydatami odbywającymi szkolenie unitarne na Oksywiu odesłano do Bydgośczy. W dniu wybuchu wojny komendant otrzymał rozkaz ewakuacji szkoły do Pińska, gdzie 12 września nastąpiło rozwiązanie szkoły. Jednocześnie kmdr Morgenstern mianował kandydatów podchorążymi, a podchorążych średniego rocznika promował na podchorążych starszego rocznika. Podchorążych starszego rocznika wcielono do formujących się ze spieszonych marynarzy Flotylli Pińskiej batalionów morskich, a wszyscy podchorążowie młodszego rocznika wstąpili do tych pododdziałów na ochotnika.

Na okręty Floty oddelegowano 14 podchorążych starszego rocznika, z których 6 w ramach realizacji planu "Peking" przeszło na niszczycielach do Wielkiej Brytanii. Również do Wielkiej Brytanii przedostało się 3 oficerów i 60 podchorążych, którzy w momencie rozpoczęcia wojny odbywali zagraniczne rejsy szkolne na OORP "Iskra" i "Wilia", a także niektórzy uczestnicy kampanii wrześniowej.

W latach 1928-1939 Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej dowodzili:

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej (1939)

25 listopada 1939 rozkazem szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kadm. Jerzego Świrskiego reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Głównym celem odtworzenia szkoły było dokończenie procesu kształcenia przez podchorążych, którym udało przedostać się do Wielkiej Brytanii. W późniejszym okresie kandydatów na oficerów rekrutowano także spośród podoficerów i marynarzy. System nauczania nie zmienił się znacznie w stosunku do czasów przedwojennych, ale praktyka morska odbywała się głównie na okrętach Royal Navy. 17 września 1943 szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kadm. Jerzy Świrski powołał do życia Szkołę Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej (SPRMW), która miała wspólną komendę ze Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej. Nowa szkoła przygotowywała kadry dla przyszłej Marynarki Wojennej w Polsce, którą planowano utworzyć po zakończeniu II wojny światowej.

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej mieściła się kolejno na ORP Gdynia i w Plymouth, a od 1943 razem ze Szkołą Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej w Bickleigh i Okehampton. 25 listopada 1946 obydwie szkoły zlikwidowano zarządzeniem szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kadm. Jerzego Świrskiego. Od 1939 do 1946 Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej ukończyło: w Korpusie Morskim 53 podporuczników marynarki i 40 podporuczników marynarki rezerwy, w Morskim Korpusie Technicznym 16 podporuczników marynarki i 2 podporuczników marynarki rezerwy, a w Korusie Oficerów Służb Marynarki Wojennej 5 podporuczników marynarki i 9 podporuczników marynarki rezerwy. Absolwentami kursów było 49 oficerów.

Komendanci Szkół Podchorążych Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii:

 • kmdr por. Ludwik Ziębicki (25 listopada 1939 - 18 stycznia 1940)
 • kmdr Witold Zajączkowski (18 stycznia 1940 - 18 października 1940)
 • kmdr por. Włodzimierz Kodrębski (18 października 1940 - 5 października 1941)
 • p.o. kmdr ppor. Mirosław Kownacki (5 października 1941 - 20 marca 1942)
 • p.o. kmdr ppor. Zbigniew Wojewódzki (20 marca 1942 - 18 października 1943)
 • kmdr por. Wojciech Francki (18 października 1943 - 28 sierpnia 1945)
 • kmdr Tadeusz Morgenstern-Podjazd (18 października 1945 - 25 listopada 1946).

Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (1946)

18 stycznia 1946 naczelny dowódca Wojska Polskiego marsz. Polski Michał Rola-Żymierski polecił utworzyć wojskową szkołę morską. Wykonując polecenie szef Sztabu Głównego, pełniący obowiązki dowódca Marynarki Wojennej kmdr dypl. Adam Mohuczy wydał 1 lutego 1946 rozkaz o sformowaniu w Gdyni Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW). Odtworzona w powojennej Polsce Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej była przejściowym rozwiązaniem przed utworzeniem wyższej wojskowej uczelni morskiej. Po utworzeniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej zakończono przyjmowanie kandydatów i rozwiązano Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej.

Pierwszy rocznik rozpoczął naukę w systemie 3-letnim, w kolejnych latach wprowadzono 4-letni okres nauczania. Do szkoły przyjmowano kandydatów, którzy mieli ukończone 4 klasy szkoły średniej, a pierwszeństwo przysługiwało marynarzom i podoficerom Marynarki Wojennej oraz oficerom Wojsk Lądowych. Na Wydziale Pokładowym nauka składała się z cyklów: ogólnego, politycznego, prowadzenia okrętów, taktyki morskiej, broni morskiej, wiedzy morskiej, łącznościowo-radiolokacyjnego oraz praktyki morskiej. Natomiast na Wydziale Technicznym plan nauki zawierał przedmioty ogólne, polityczne, ogólnotechniczne, elektroniczne, elektrotechniczne, silnikowe oraz praktyki morskie i zakładowe. Na koniec edukacji podchorążowie zdawali egzaminy i prace dyplomowe, po zaliczeniu których otrzymywali specjalności, na Wydziale Pokładowym - pokładową, a na Wydziale Technicznym: parową, spalinową lub elektryczną. Początkowo praktyki morskie odbywały się na cywilnej fregacie s/y "Dar Pomorza". W 1948 szkole podporządkowano szkuner szkolny ORP "Iskra", a w 1951 parowiec szkolny ORP "Zetempowiec". Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej ukończyło ok. 500 oficerów.

W latach 1946-1958 Oficerską Szkołą Marynarki Wojennej kierowali:

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej (1955)

Uchwałą Rady Ministrów z 11 czerwca 1955 w miejsce Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej (WSMW), wyższą uczelnię wojskową na prawach akademii. W 1956 Wyższej Szkole Marynarki Wojennej nadano imię Bohaterów Westerplatte. Początkowo istniały w niej 4 fakultety: nawigacji i łączności, broni morskich, techniczny oraz zaoczny. W 1956 zlikwidowano fakultet zaoczny, a w 1957 pozostałe zreformowano w Wydział Morski i Wydział Techniczny. W latach 1974-1975 podniesiono bandery na dużym okręcie szkolnym ORP Wodnik oraz 3 kutrach szkolnych: OORP Podchorąży, Kadet i Elew. W 1976 ORP Gryf zastąpił starszą jednostkę o tym samym imieniu, eks ORP Zetempowiec. Po wcieleniu ORP Gryf wszystkie okręty szkolne zorganizowano w grupę okrętów szkolnych.

Skonstruowany w WSMW w latach 70. pojazd podwodny Błotniak.

Program studiów nawigacyjnych i mechanicznych był tożsamy z prowadzonym na cywilnych uczelniach morskich, poszerzony o przedmioty z dziedzin ogólnowojskowych i uzbrojenia morskiego. Absolwenci obu wydziałów uzyskiwali tytuł naukowy inżyniera. Od 1955 absolwenci Wydziału Pokładowego mogli ubiegać się o przyjęcie na Kurs Doskonalenia Oficerów i Wyższy Kurs Dowódczy, po ukończeniu których uzyskiwali tytuł oficera dyplomowanego. W 1959 dla absolwentów Wydziału Technicznego otwarto studia magisterskie. W 1968 utworzono Szkołę Chorążych Marynarki Wojennej, a w późniejszym czasie uczelnia uzyskała prawo nadawania tytułów doktora inżyniera w zakresie nauk nawigacyjnych i mechaniki okrętowej. Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej ukończyło ok. 2000 oficerów i 800 chorążych.

Komendanci Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej:

Akademia Marynarki Wojennej (1987)

Logo uczelni do 2006

17 lipca 1987 Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Akademię Marynarki Wojennej (AMW). Utworzenie Akademii Marynarki Wojennej ujednoliciło nazwę ze statusem uczelni. Początkowo przejęła ona strukturę i system kształcenia swojej poprzedniczki. Pod koniec lat 90. na kierunkach wojskowych wprowadzono studia magisterskie oraz otwarto cywilne kierunki studiów: nawigację, mechanikę, stosunki międzynarodowe i pedagogikę. W 1994 rozformowano grupę okrętów szkolnych, a jednostki pływające przekazano do dywizjonu Okrętów Szkolno-Badawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W 2002 zlikwidowano Szkołę Chorążych Marynarki Wojennej. Około 2000 Instytut Dowódczo-Sztabowy rozwinięto w Wydział Dowodzenia i Zarządzania, a następnie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, który uzyskał możliwość nadawania tytułów naukowych w zakresie nauk wojskowych. Po utworzeniu Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich wyodrębniono Instytut Nauk Społecznych (w 2008 przekształcono w Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). Do 2006 uczelnię ukończyło ok. 600 oficerów i 300 chorążych.

Komendanci Akademii Marynarki Wojennej:

Organizacja

Struktura organizacyjna

 • Komenda Akademii Marynarki Wojennej
  • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
   • Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
   • Instytut Uzbrojenia Okrętowego
   • Instytut Hydroakustyki
   • Katedra Eksploatacji Jednostki Pływającej
  • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
   • Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Okrętów
   • Instytut Podstaw Techniki
   • Katedra Matematyki i Fizyki
  • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
   • Instytut Operacji Morskich
   • Instytut Bezpieczeństwa Morskiego
   • Ośrodek Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
   • Instytut Politologii
   • Instytut Historii
   • Instytut Pedagogiki
  • Studium Szkolenia Ogólnomorskiego
  • Studium Szkolenia Ogólnowojskowego
  • Studium Języków Obcych
  • Ośrodek Szkoleniowy
  • Oddział Kształcenia
  • Oddział Naukowy
  • Oddział Zabezpieczenia
  • Kwestura
  • Biblioteka Główna
  • Biuro Rektora
Plik:Czesław Dyrcz.JPG
Komendant-rektor Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał Czesław Dyrcz udziela wywiadu na pokładzie STS Pogorii podczas Tall Ships Race's w 2009 roku.


Władze

 • komendant-rektor – kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz
 • szef Pionu Ogólnego – zastępca komendanta – kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski
 • prorektor ds. dydaktycznych – zastępca komendanta – kmdr dr hab. inż. Cezary Specht, prof. nadzw. AMW
 • prorektor ds. naukowych – dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. nadzw. AMW
 • komendant-dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – kmdr dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMW
 • komendant-dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego – cz. p.o. kmdr dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. nadzw. AMW
 • komendant-dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – kmdr dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nadzw. AMW
 • dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych – kmdr rez. dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW

Kształcenie

Studia zawodowe i magisterskie

Studia wojskowe

 • kierunek: Nawigacja, specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 • kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych

Studia cywilne

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: 3 kierunki studiów:Informatyka, Nawigacja, Oceanotechnika
 • Wydział Mechaniczno - Elektryczny: 2 kierunki studiów: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn:
 • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych: 3 kierunki studiów: Stosunki Międzynarodowe, Pedagogika, Historia
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich: 1 kierunek studiów: Bezpieczeństwo Narodowe

Studia podyplomowe i doktoranckie, kursy

Studia podyplomowe

 • wojskowe: taktyka marynarki wojennej (WDiOM), morska sztuka operacyjna (WDiOM), hydrografia morska (WNiUO)
 • cywilne: zarządzanie kryzysowe (WDiOM), zarządzanie logistyką (WDiOM), nawigacja satelitarna (WNiUO), hydrografia morska (WNiUO)

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

 • nauki techniczne: budowa i eksploatacja maszyn(WME), geodezja i kartografia (WNiUO)
 • nauki wojskowe (WDiOM)

Kursy: radarowe, ARPA, hydrograficzne klasy A i B, systemu nawigacji satelitarnej GPS, systemu bezpieczeństwa morskiego GMDSS, ochrony przeciwpożarowej, indywidualnych technik ratunkowych, medyczne, językowe

Doktorzy honoris causa

Bibliografia

 • Władysław Białek, Tadeusz Struniewski Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte Wojskowy Instytut Historyczny , Warszawa 1978
 • Julian Czerwiński, Małgorzata Czerwińska, Maria Babnis, Alfons Jankowski, Jan Sawicki Kadry Morskie Rzeczypospolitej. Tom II. Polska Marynarka Wojenna. Część I. Korpus oficerów 1918-1947. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1996 (ISBN 83-86703-50-4)
 • Strona internetowa Akademii Marynarki Wojennej - http://www.amw.gdynia.pl

Linki zewnętrzne

 

All translations of akademia marynarki wojennej


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definicja
 • synonim

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

3757 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼