» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - huis

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - huis

huis- (adj.)

binnenshuis, tam

see also - huis

   Advertizing ▼

phrases

Wikipedia

Huizen

                   
1rightarrow.png Deze pagina gaat over de plaats Huizen. Voor de astrologische betekenis zie: Huizen in de astrologie
Huizen
Gemeente in Nederland Flag of the Netherlands.svg
Vlag van de gemeente Huizen Wapen van de gemeente Huizen
Locatie van de gemeente Huizen
Situering
Provincie Noord-Holland
Algemeen
Oppervlakte 23,28 km²
- land 15,78 km²
- water 7,5 km²
Inwoners (1 februari 2012) 41.495? (2630/km²)
Hoofdplaats Huizen
Belangrijke verkeersaders A1 A27 (N527)
Politiek
Burgemeester (lijst) Fons Hertog
Bestuur VVD, CDA en PvdA
Zetels
VVD
CDA
PvdA
Groenlinks
D66
Christenunie
Leefbaar Huizen
Dorpsbelangen Huizen
SGP
27
7
4
3
3
3
2
2
2
1
Economie
Gemiddeld inkomen (2006) € 14.700 per inw.
Gem. WOZ-waarde (2008) € 303.000
WW-uitkeringen (2007) 17 per 1000 inw.
Autobezit (2007) 464 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 1270-1277
Netnummer(s) 035
CBS-code 0406
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Website www.huizen.nl
Bevolkingspiramide van de gemeente Huizen
Portaal  Portaalicoon   Nederland

Huizen (Sound uitspraak (info·uitleg)) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland, in het Gooi. De totale gemeente telt 41.495 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 23,33 km² (waarvan ruim 7,5 km² water). De plaats heeft een relatief jonge bevolking.

Inhoud

  Plaatsen binnen de gemeente

Kernen

Wijken

  Topografie

Huizen-topografie.jpg

Topografisch kaartbeeld van Huizen, 2010-2011. Klik op de kaart voor een vergroting.

  Aangrenzende gemeenten

   Aangrenzende gemeenten   
    Almere    
 Naarden  Brosen windrose nl.svg  Blaricum 
 Bussum   Hilversum    

  Geschiedenis

Het dorp Huizen is bekend als voormalig vissersdorp, hoewel pas aan het eind van de 17e eeuw de visserij één van de hoofdmiddelen van het bestaan werd. Daarvoor waren vooral landbouw en huisnijverheid een belangrijke levensbron. Hoewel het gemeentewapen van Huizen, een melkmeisje, wijst naar veeteelt, was er geen sprake van grootschalige veeteelt. De arme zandgronden van het Gooi hadden veel bemesting nodig en vooral de uitwerpselen van het vee, koeien en schapen, werden als mest gebruikt. Er was gemeenschappelijk gebruik van heiden en weiden, de zogenaamde meent-gronden.
Huizen kreeg in de 14e eeuw zijn naam, omdat het - zoals de overlevering wil - het eerste dorp was in het Gooi dat stenen huizen had. Het overwegend protestantse Huizen is de snelstgroeiende gemeente van het Gooi, met ook de snelstgroeiende bedrijvigheid.

  Industrie

De visserij beleefde zijn bloei in de 19e eeuw, vooral ook nadat in 1854 eindelijk een haven in gebruik kon worden genomen. Ongeveer 190 botters hadden Huizen als thuishaven. De Huizers visten op de Zuiderzee en de Noordzee. De visserij maakte ook een bloeiende visindustrie mogelijk; in het dorp Huizen stonden achttien grote visrokerijen die vooral haring tot bokking verwerkten. Deze bokking werd vooral geëxporteerd naar Duitsland. Door de omvang van de visverwerking, het grote aantal visventers en de aanverwante industrie zoals scheepswerven en mandenmakers, was Huizen in de negentiende eeuw een van de belangrijkste visserijplaatsen rond de Zuiderzee. Aan het begin van de 20e eeuw was de visserij al behoorlijk minder; de aanleg van de Afsluitdijk gaf de genadeklap. Hierna had Huizen het moeilijk en zag toekomst vooral in de kaashandel. Er is nog steeds een groot aantal kaasverwerkende bedrijven te vinden, hoofdzakelijk in de exportsector.

Vanwege de goede ligging van Huizen aan de voormalige Zuiderzee werd er in de 19e eeuw een grote kalkfabriek gebouwd. Er werden schelpen volgens een bepaald procedé tot (ongebluste) kalk verbrand in grote ovens. Ook bleek er grote voorraden van kwalitatief goed zand in de bodem te zitten ten zuiden van het dorp nabij Huizerhoogt. Huizen ligt aan het eind van de Utrechtse Heuvelrug (stuwwal) en door grote voorraden van dit zand was er reden voor het ontstaan industrie voor de fabricage van kalkzandsteen. De firma Rijsbergen (nu: Xella) bouwde daar een kalkzandsteenfabriek. Vanaf 1925 had men toestemming om grootscheeps zand af te graven voor de kalkzandsteenproductie. De kalk verkreeg men van de eerder genoemde kalkovens. Het vlakke gebied aan de noordkant ervan (stadspark/woonwijk) is door afgraving ontstaan. Vanaf 1972 is geen vergunning tot afgraving meer gegeven. Het laatste zand is gebruikt voor de inrichting van het stadspark. De kalkfabriek verdween in het begin van de jaren tachtig uit het havenbeeld. De karakteristieke ovenschoorstenen zijn allen in 1989 afgebroken; enkele ervan zijn nog terug te vinden in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op het oude landhoofd van de oude Huizer haven is er in 1997 een restaurant ('De kalkovens') gebouwd met de originele stenen van vier kalkovens die voorheen enkele honderden meters verder hun dienst hebben gedaan. Zo is een uniek stukje havenbeeld bewaard. Ook is het achterliggende fabrieksterrein naast de oude haven grotendeels verdwenen en heeft plaatst gemaakt voor woningbouw.

  1:5 Replica van PHOHI-antennes

In de jaren 50 vestigde Philips zich in Huizen met een grote fabriek in telecommunicatieapparatuur, maar deze werd in de jaren 80 overgenomen door AT&T en Holland Signaal. Het militaire deel ging naar Holland Signaal en het civiele deel ging naar AT&T. Holland Signaal heet inmiddels Thales Groep. Holland Signaal werkte in het verleden samen met de NSF aan communicatie- en radarapparatuur voor de Nederlandse marine. De NSF in Hilversum kon niet meer uitbreiden en vestigde zich daarom in Huizen. De keuze viel toen op Huizen vanwege het gunstige vestigingsklimaat en de aanwezigheid van soortgelijke bedrijven.

Tijdens de jaren 20 bouwde de NSF diverse zenders en zendantennes in Huizen. Vanaf 1928 vonden vanuit Huizen de uitzendingen plaats met de voor die tijd zeer krachtige kortegolfzender van de PHOHI (Philips Omroep Holland-Indië). De zender werd gebruikt om contact te houden met Nederlands-Indië, 12.000 km ver. In 1937 verrees op de plek van de huidige 'Phohi-flat' een dubbele antennemast met een unieke draaibare constructie. Van deze mast staat nu nog een 1:5 metalen replica als monument op de Randweg. De 'zenderwijk' herinnert qua straatnamen en ligging nog sterk aan deze periode. De eerste zenders werden opgeruimd in 1936 en later werd de rest tijdens de eerste meidagen van 1940 door de genie opgeblazen. In 1947 ging de PHOHI over in Radio Nederland Wereldomroep en de laatste zender (die na de oorlog weer was herbouwd) werd ontmanteld in 1957. Inmiddels zijn de meeste telecomfabrikanten verdwenen door fusies, overnames en reorganisaties.

  Religie

De inwoners van Huizen waren en zijn nog steeds van overwegend protestantse gezindte. In Huizen is de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) van grote omvang. Daarnaast zijn er zo'n tien andere protestante kerkgenootschappen. Maar deze tien zijn van latere datum. In tegenstelling tot andere gemeentes heeft er in Huizen nooit een afscheiding plaatsgevonden. De enkele katholieken die er waren moesten in een naburige gemeente ter kerke. Maar sinds 1949 is er een Rooms-Katholieke kerkgemeenschap. De eerste kerk, de Vituskerk werd aan de Hooghuizenweg gebouwd. De tweede kerk, de Thomaskerk, staat aan de Huizermaatweg.

  Klederdracht en Dialect

Huizen had een zeer kenmerkende klederdracht met een grote witte oorijzer-staartmuts, die op zondag werd gedragen en vroeger ook op uitgaansdagen. De z.g. daagse muts - zonder staart en oorijzer - werd isabee genoemd. Vanaf ca. 1930 is het dragen van de Huizer klederdracht sterk verminderd, om te beginnen bij de jeugd. Tot in de jaren '90 van de 20e eeuw werd er echter nog door de alleroudste vrouwen klederdracht gedragen. In 2003 waren er nog 5 klederdracht dragende vrouwen in het zorgcentrum aanwezig, waarvan de jongste 88 jaar was en de oudste 101. Deze vrouwen droegen allen wel de 'rouwversie' van de klederdracht. De mannelijke klederdracht was al rond 1930 uitgestorven. De laatste Huizer man die in klederdracht liep was Driekus Westland. De laatste vrouw met Huizer klederdracht - Evertje Horst-Wouda - overleed op 31-10-2006. Zij was 104 jaar oud. Huizen kent ook een dialect, alhoewel dit niet veel meer wordt gesproken. Het wordt nog wel gebruikt door ouderen en soms bij toneelstukken van de Huizer toneelvereniging Ontwaakt.

  Stoomtram

1rightarrow.png Zie Gooische Stoomtram voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tussen 1882 en 1958 was er in Huizen ook een tramhalte voor de Gooische Stoomtram (in de volksmond bekend als: De Gooische Moordenaar). Dit was een tramdienst die van het Weesperpoortstation in Amsterdam naar Hilversum liep. In de laatste jaren (tussen 1947 en 1959) werd er alleen maar goederenvervoer met deze dienst bedreven. Op de Naarderstraat is nog een huisje te vinden dat gebruikt werd als 'grenspost' op de gemeentegrens.

  Bebouwing

Door de jaren heen heeft Huizen enorme veranderingen ondergaan. Waar het in begin alleen bekend stond als een vissers- en boerendorp, werd sinds het einde van de 19e eeuw Huizen langzaam gevormd tot was het nu is.

In het begin waren het vooral villawijken die in de bosrijke omgeving van Huizen werden gebouwd voor de forenzen uit Amsterdam. Na de oorlog begint de uitbreiding grote vormen aan te nemen, zo werd Huizen in 1967 aangewezen als Gooise groeikern en werd de Oostermeent bebouwd. In 1995 werd het laatste bouwproject gestart: het 'Vierde Kwadrant'. Opvallend zijn de 'Piramide' woningen en de 'Sfinxwoningen' langs het Gooimeer.

  Bestuur

  Haven

Na een periode van bijna twee jaar als waarnemer is Fons Hertog in januari 2012 definitief tot burgemeester benoemd. Hij is (naast de wettelijke taken) belast met het volgende: Integrale veiligheid, Bestuurlijke ontwikkeling (samenwerking / herindeling / dienstverlening), Doorontwikkeling dualisme / bestuurlijke vernieuwing, Informatie en automatisering.

Het college van B&W bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders:

 • mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD): Eerste Loco burgemeester, Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (incl. projecten Keuchenius, Oude Haven, Vista), Openbare werken en groen, Milieu, Verkeer en vervoer, Lokale en regionale economie / acquisitie bedrijven.
 • mw. mr. drs. J. Bakker-Klein (CDA): Tweede Loco Burgemeester, Financiële en financieel-economische zaken, Belastingen en verzekeringen, Comptabiliteit en financieel beheer, Grondzaken, eigendommen en bedrijven, Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening (invoering Wmo), Wonen, welzijn en zorg voor ouderen, Sport, recreatie en toerisme, Dierenwelzijnsbeleid.
 • mw. L. Tijhaar (PvdA): Derde Loco Burgemeester, Volkshuisvesting en woonruimtezaken, Sociale zaken en arbeidsvoorziening, Onderwijs, educatie en jeugdbeleid, Sociaal-culturele en samenlevingszaken, Kunst en cultuur, Personeel en organisatie.

Leefbaar Huizen maakt ook onderdeel uit van het college, maar doet dit zonder een wethouder te leveren.

  Gemeenteraad

De gemeenteraad van Huizen bestaat uit 27 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1994:

Gemeenteraadszetels
Partij 1994 1998 2002 2006 2010
VVD 7 7 6 6 7
CDA 5 5 5 5 4
PvdA 3 4 3 5 3
GroenLinks 3 3 3 3 3
D66 5 3 2 1 3
ChristenUnie* 3 3 2 2 2
SGP 1 1 1 1 1
Leefbaar Huizen* - 1 4 2 2
Dorpsbelangen Huizen - - 1 2 2
Totaal 27 27 27 27 27
 • De ChristenUnie werd in 1994 en 1998 vertegenwoordigd door haar voorgangers het GPV en de RPF.
 • Leefbaar Huizen deed in 1998 mee onder de naam Huizen.2000

  Media

  Radio en televisie

De gemeente Huizen heeft zelf een lokale omroep, 6FM. Voorheen heette deze lokale omroep Radio Phohi. Voor meer informatie over Phohi zie de sectie #Industrie.

  Dag- en weekbladen

Het regionale dagblad in Huizen is De Gooi- en Eemlander. Huizen kent ook zijn eigen weekblad, te weten: Huizer Courant. Dan zijn er nog drie gratis wekelijkse huis-aan-huisbladen: Het Nieuwsblad voor Huizen, de Woonbode en Het Gooise Leven.

  Verkeer en vervoer

Huizen is met de auto bereikbaar via de afrit "Blaricum/Huizen" op de A1 en via de afrit "Huizen" op de A27. Vanaf de A1 loopt de provinciale weg 527 naar Huizen.

  Busvervoer

In Huizen rijden diverse buslijnen, die Huizen verbinden met de diverse treinstations in de omgeving. Zo loopt er een verbinding van Hilversum (via Huizen) naar Bussum en is Huizen via aparte lijnen met deze plaatsen verbonden. Al deze lijnen worden door busbedrijf Connexxion verzorgd.

Overzicht buslijnen: 100: Bussum NS - Huizen - Blaricum Bijvanck 101: Bussum NS - Huizen - Blaricum Bijvanck 107: Huizen - Bussum Zuid NS - Hilversum NS 108: Huizen - Blaricum Dorp - Laren - Hilversum NS 320: Amsterdam Amstel NS - Huizen - Hilversum NS

  OV te water-verbinding

Huizen beschikte voorheen ook nog over een OV te water-verbinding tussen Almere Haven en Huizen, genaamd Aqualiner, maar deze is eind september 2006 opgeheven.

  Sport en recreatie

Binnen de gemeente zijn er diverse mogelijkheden voor sport en recreatie. Zo biedt het sportpark De Wolfskamer plaats aan de voetbalclubs SV Huizen en HSV De Zuidvogels. SV Huizen speelt momenteel (2010/11) in de zaterdag hoofdklasse A, terwijl HSV De Zuidvogels actief is in de zaterdag eerste klasse A van district West 1. Deze twee voetbalclubs kennen veel rivaliteit, tijdens de derby's tussen de clubs zijn de tribunes en alles om het veld bomvol en gaat het op het veld er niet zonder slag of stoot aan toe. Verder is de skiclub Wolfskamer sinds 1976 op het sportpark gevestigd, waar op een eigen borstelbaan het skiën kan worden beoefend. Deze is de grootste van Nederland.

De volgende sportverenigingen zijn actief in Huizen:

Op het gebied van overige recreatie zijn er diverse mogelijkheden in de bossen en heide rondom Huizen. In de bossen is één van de oudste openluchtzwembaden van 't Gooi gevestigd, te weten: 'Zwembad de Sijsjesberg'. Het zwembad is opgericht in 1953 en beschikt over een officieel 50 meterbad.

  Gooimeerstrand

Aangezien Huizen aan het Gooimeer ligt heeft Huizen meerdere jachthavens waar kan worden aangemeerd. Rond het Gooimeer biedt Huizen de meeste ligplaatsen aan. Ook heeft de gemeente Huizen een eigen strand aan het Gooimeer van waaruit o.a. gesurft kan worden. Dit strand was al aanwezig voordat de hele wijk eromheen ("Oostermeent") was gebouwd; en was erg populair onder surfers vanwege de vergaande ondiepte van het water. Daarom heet dit strand in de volksmond het 'surfstrand'. Het strand en het Gooimeer worden beveiligd door de Huizer Reddingsbrigade en de KNRM station Huizen.

  Geboren in Huizen

 • Jan Rebel (24 augustus 1885 - 8 september 1961) Bekende architect van villa's en landhuizen
 • Willem Oltmans (10 juni 1925 - 30 september 2004), Nederlands journalist en schrijver
 • Aart Zeeman (17 november 1956), Nederlands journalist en presentator
 • Henry Meijdam (24 juli 1961), Nederlands politicus
 • Pieter van Ede (30 november 1965), Nederlands hockeyer
 • Janne Schra (21 december 1981), Nederlands jazz-zangeres
 • Dolf van der Wal (21 juli 1987), Nederlandse snowboarder

  Zie ook

  Externe link

   
               

Huis

                   

Huis kan verwijzen naar:

 • Huis (woning), een gebouw om in te verblijven (wonen, stallen, logeren)
  • in samenstellingen, een gebouw waarin datgene ondergebracht wordt waarnaar het wordt vernoemd, bijv. stadhuis, boothuis
  • een tehuis
 • Familie (historisch), de afstammelingen van één persoon met dezelfde achternaam
  • inzonderheid een dynastie, een regerend geslacht en/of hoogadellijke familie
 • Huishouden, gezin of huishouding, met personeel
 • Een behuizing of omhulsel van een object (bijvoorbeeld van een kogel), vaak in samenstellingen, zoals klokhuis
 • Huizen in de astrologie, waarbij een "huis" de astrologische betekenis van hemelsector heeft

Als verkleinwoord:

 • Het beschermend omhulsel waarin dieren leven:
 • Hokje dat mensen beschutting biedt tegen klimatologische omstandigheden, bijv. een bus- of tramhokje of het wachthuisje voor een schildwacht
 • In heilig huisje: een kapelletje


Disambig-dark.svg
Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Huis inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Huis en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen.

Bekijk alle artikelen waarvan de naam begint met Huis.

   
               

 

All translations of huis


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • begripsbepaling
 • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2171 online visitors

computed in 0.109s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼