» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - identiteitskaart

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - identiteitskaart

see also - identiteitskaart

identiteitskaart (n.)

identiteitscrisis

   Advertizing ▼

analogical dictionary
Wikipedia

Identiteitskaart

                   

Een identiteitskaart is een officieel document dat de houder ervan identificeert.

Inhoud

  Europees Nederland

De Nederlandse identiteitskaart (NIK) is een plastic chipkaart met de afmetingen van een bankkaart (zoals gedefinieerd in de internationale standaard ISO/IEC 7810) met vrijwel dezelfde gegevens als op een internationaal reispaspoort:

Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de Nederlandse reisdocumenten voorzien van een chip waarop paspoortgegevens en pasfoto digitaal zijn opgenomen. Sinds 21 september 2009 worden ook de gegevens van de twee wijsvingers opgenomen. De kaart bevat een machinaal leesbare zone van 3 regels beginnend met I<NLD.

  Leges

Op 7 oktober 2010 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch beslist dat voor de identiteitskaart geen leges geheven mogen worden.[1] Tegen deze uitspraak werd cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Op 9 september 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat er inderdaad geen leges geheven mogen worden.[2][3] Tijdelijk werden dan ook geen leges meer geheven, behalve voor jongeren onder de 14 jaar omdat voor hen geen identificatieplicht geldt.[4]

De wet Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart van minister Piet Hein Donner regelt dat gemeenten rechten kunnen heffen voor de kaart, en dat deze aangemerkt worden als gemeentelijke belastingen. De wet bepaalt dat deze terugwerkt tot en met de dag na de datum van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (d.w.z. geldt vanaf 22 september 2011). De wet is in oktober 2011 door de Eerste Kamer aangenomen.[5][6]

  Geldigheid

De identiteitskaart is vijf jaar geldig. [7] De identiteitskaart is geldig binnen de landen van de Europese Unie, en bovendien in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland. Deze landen staan ook op de achterzijde van de kaart en hebben een afspraak met Nederland over de geldigheid.

Er zijn ook landen die zonder afspraken met Nederland houders van de Nederlandse Identiteitskaart toelaten. Het Ministerie van Binnenlandse zaken adviseert daarom voor het reizen contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. [8]

De volgende landen zijn bekend Nederlanders toe te laten zonder internationale afspraken:

De identiteitskaart is vooralsnog niet geldig in Kosovo. Ook is deze niet geldig in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.[17]

De Nederlandse regering werkt aan een wetsvoorstel dat er voor zorgt dat nieuw uit te geven Nederlandse identiteitskaarten geen officieel reisdocument meer zijn. Reizen binnen de landen van de EU blijft mogelijk, maar of de reismogelijkheid ook naar andere landen ook blijft zal moeten worden onderzocht. [18]

  Europese Identiteitskaart

De voorloper van de Nederlandse Identiteitskaart is de Europese Identiteitskaart. Deze kaart was groter (ID2 formaat) en wordt niet meer uitgegeven sinds het in werking treden van de nieuwe paspoortwet op 1 oktober 2001. De kaart werd ter plekke gemaakt bij de uitgevende instantie door het lamineren van een geprinte kaart waarop de pasfoto was geplakt. Naast de velden van de Nederlandse Identiteitskaart, werd ook het adres opgenomen.

  Caribisch Nederland

  Voorbeeldkaart Bonaire
  Voorbeeldkaart Sint Eustatius
  Voorbeeldkaart Saba

De Identiteitskaart BES, ook bekend als de sédula, is een plastic kaart met de afmetingen van een bankkaart (zoals gedefinieerd in de internationale standaard ISO/IEC 7810) met vrijwel dezelfde gegevens als op een internationaal reispaspoort:

 • familienaam
 • voornamen
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • nationaliteit
 • identificatienummer
 • kaartnummer
 • verblijfstatus
 • datum van uitgifte
 • uiterste geldigheidsdatum
 • handtekening

De Identiteitskaart BES wordt door een openbaar lichaam verstrekt aan alle ingezeten (Nederlanders en legaal verblijvende vreemdelingen) van het betreffende openbaar lichaam die 12 jaar of ouder zijn en dient voornamelijk als identificatiemiddel voor overheidsinstanties. De wettelijke basis wordt gevormd door de Wet identiteitskaarten BES. Deze wet is ontstaan door omzetting en aanpassing van de Nederlands Antilliaanse 'Landsverordening Identiteitskaarten'.

  Geldigheidsduur

De kaart is maximaal vijf jaar geldig. Voor vreemdelingen geldt dat de kaart nooit langer geldig is dan hun verblijfsstatus toestaat.

Identiteitskaarten die voor 10 oktober 2010 zijn uitgegeven op Bonaire blijven tot de vermelde geldigheidsdatum geldig, aangezien deze aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. De oude identiteitskaarten van Sint Eustatius en Saba hebben hun geldigheid verloren per 1 juli 2011.

  Reisdocument

De Identiteitskaart BES is voor personen met de Nederlandse nationaliteit in zeer beperkte mate te gebruiken als reisdocument. Er kan slechts mee gereisd worden naar een ander openbaar lichaam. Verder streeft de Nederlandse overheid ernaar dat het mogelijk blijft om er mee te reizen naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  België

De Belgische identiteitskaart is een elektronische kaart, e-ID genaamd. De tekst "België identiteitskaart" is aanwezig in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Welke taal als eerste wordt genoemd is afhankelijk van de woonplaats. Enkel bij afgifte in het Brussels Gewest (Nederlands/Frans), in gemeenten waar taalfaciliteiten van toepassing zijn (Nederlands/Frans of Frans/Duits) of in het buitenland (Nederlands/Frans/Duits) mag de houder zelf bepalen welke van de beschikbare talen als eerste wordt genoemd.[19] De overige velden zijn in het Engels en in de als eerste genoemde taal. De kaart heeft de afmetingen van een bankkaart (ID1, zoals gedefinieerd in de internationale standaard ISO 7810) met vrijwel dezelfde gegevens als op een internationaal reispaspoort:

  eID-kaart

Het adres van de houder staat niet op de kaart vermeld, maar zit in de ingebouwde chip opgeslagen. De achterkant heeft een machine-leesbare zone die begint met IDBEL.

  Geldigheid

De identiteitskaart is geldig binnen de landen van Europese Unie, en bovendien in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland, Zwitserland, de Kanaaleilanden, Man, de Canarische Eilanden, Madeira, de Azoren, de Faeröer, Groenland, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Macedonië, Albanië, Noord-Cyprus en Vaticaanstad.

De identiteitskaart is vooralsnog niet geldig in Kosovo.

De e-ID is vijf jaar geldig, maar vanaf 2010 wordt die termijn verlengd naar 10 jaar. Ook vanaf 2010 hoeven Belgen ouder dan 75 jaar hun e-ID niet langer te vernieuwen.[20]

  Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties
 1. http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BN9659&u_ljn=BN9659
 2. Hoge Raad: identiteitskaart moet gratis NOS, 9 september 2011
 3. Gemeente mag geen leges heffen voor identiteitskaart Rechtspraak.nl, Nieuws, 9 september 2011
 4. Legesheffing voor Nationale Identiteitskaart niet meer mogelijk
 5. Toch weer betalen voor ID-kaart
 6. Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart
 7. http://www.paspoortinformatie.com/nederlands/Reisdocumenten/Geldigheid
 8. http://www.paspoortinformatie.com/nederlands/Kinderbijschrijving
 9. http://www.mfa.gov.al/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=7206%3Acitizens-of-which-countries-enter-the-republic-of-albania-without-a-visa&Itemid=89&lang=en
 10. a b c d e f g http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Nederlandse_identiteitskaart
 11. http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/paspoorten-en-id-bewijzen#anchor-kroati-
 12. http://www.granpol.gov.ba/info/1/?cid=9,1,1
 13. http://www.mfa.gov.rs/Consularaffairs.htm
 14. http://www.siepa.gov.rs/site/en/home/1/living_in_serbia/permanent_residence/
 15. http://www.mip.gov.me/en/images/stories/download/REGULATION_ON_VISA_REGIME.pdf
 16. http://www.nrc.nl/nieuwsthema/uitbreiding/macedonie/article2018919.ece/Naar_Macedonie_zonder_paspoort
 17. http://www.bprbzk.nl/GBA/Nieuws/De_gevolgen_van_de_staatkundige_veranderingen
 18. http://www.paspoortinformatie.com/nederlands/Actueel/Geldigheid_van_de_Nederlandse_identiteitskaart_buiten_de_landen_van_de_Europese_Unie
 19. Portaal belgium.be, Informatie en diensten van de overheid, geraadpleegd op 23 januari 2012
 20. Info over de e-ID, geraadpleegd op 19 juli 2009

  Externe links

   
               

 

All translations of identiteitskaart


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • begripsbepaling
 • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

1927 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼