» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - inhoud

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - inhoud

see also - inhoud

inhoud (n.m.)

inhoudelijk

   Advertizing ▼

phrases

analogical dictionary


travail mécanique (fr)[DomainDescrip.]

inhoud (m. s.)

Wikipedia

Inhoud

                   
  Bepaling van de inhoud van een onregelmatig voorwerp door waterverplaatsing.

De inhoud of het volume van een voorwerp (lichaam, ruimtelijke figuur) is de grootte van het gebied in de ruimte (drie- (of hoger-) dimensionaal) dat door het voorwerp wordt ingenomen. Als basis in drie dimensies geldt dat de inhoud van een rechthoekig blok gelijk is aan lengte × breedte × hoogte. De inhoud van een voorwerp is nu bepaald door het aantal eenheden met lengte, breedte en hoogte elk 1 cm, dus inhoud 1 cm3, die in het voorwerp passen.

Men bepaalt het volume van een voorwerp V door de ruimte op te delen in volumes ΔV van 1 eenheid, en de eenheden die in V liggen op te tellen. Omdat niet elke eenheid precies wel of niet in V ligt geeft dit een benadering:

I(V)\approx\sum_V \Delta V.

Door de eenheden steeds kleiner te nemen wordt deze benadering nauwkeuriger. Dit limietproces leidt tot een ruimtelijke integraal die in de onderstaande formule is gegeven.


De SI-eenheid van inhoud is de kubieke meter, m3.

Inhoud

  Formule

De inhoud van een willekeurig object kan berekend worden uit \int\int\int_V dv, waarbij de integraal loopt over het ruimelijk gebied V dat door het object wordt ingenomen.

  Voorbeeld

Het volume I van de cilinder met hoogte h en straal r van het grondvlak, met de z-as als cilinderas en staande op het xy-vlak, berekenen we als:

I=\int_{x=-r}^r \int_{y=-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}}\int_{z=0}^h dzdydx = 2h\int_{-r}^r \sqrt{r^2-x^2}dx=\pi r^2h

  Generalisatie

De maattheorie levert een algemene definitie voor het begrip inhoud aan de hand van een maat, meer bepaald de Lebesgue-maat op \mathbb{R}^3.

De inhoud van enkele standaardobjecten:

  Verschil volume en inhoud

In fysica wordt soms het onderscheid gemaakt tussen volume en inhoud. Inhoud is wat er ‘in’ een bepaald lichaam kan gestoken worden. Volume is wat het lichaam in totaal aan ruimte inneemt. De inhoud van een lichaam is de vloeistof die je in het binnenste kan krijgen. Het volume is wat het lichaam in zijn totaliteit inneemt en is groter dan de inhoud. Inhoud en volume worden in de wiskunde als eenzelfde begrip beschouwd, omdat de afmetingen van de wanden oneindig klein zijn. In de praktijk nemen de wanden een voorwerp altijd een bepaald volume in, waardoor zijn inhoud steeds kleiner zal zijn dan het totaal volume.

Dit probleem kan verholpen worden door meer te omschrijven wat er gevraagd wordt. 'Het volume binnen de fles', 'het volume van het lichaam zonder lucht', 'het totaalvolume van het lichaam'.

  Zie ook

Wikibooks Wikibooks heeft een studieboek over dit onderwerp: Cursus wiskunde: Volume.
   
               

 

All translations of inhoud


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • begripsbepaling
  • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

5488 online visitors

computed in 0.141s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼