» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

other languages

search for nuet in :

Romanian - Spanish - Danish -

   Advertising ▼

 

... en summa , en summa av det förflutna och nuet . Jag menar att det som kan omnämnas som ett ... fas koncentrerat sig om att finna alternativa ingångar till nuet ( hos slovenerna med en historiekritisk , undersökande orientering ), ... tycks ha blivit det mest lättidentifierbara . När sedan nuet innanför detta ' retrogardes ' strävanden , börjar läcka över ...

... erindring ) og protention  ( forventning ). Meningen i nuet Når nutiden , det instantane øjeblik , tidspunktet , ... bliver i min nuværende erindring til den mening i nuet , hvorigennem det konstitueres . Nuet er essensens væren i ... Nuet er essensens væren i temporalt henseende . Men nuet og med det genstanden konstitueres også i opfyldelsen af sin ...

... 10 ] Jesus understryker betydelsen av att leva i nuet med orden : " Gör er därför inga bekymmer för morgondagen ... rad buddhistiska berättelser uttrycker värdet av att leva i nuet , och den judiske filosofen Maimonides ( 1135 - 1204 ...

... med oss ; vi äro blott dess bärare i nuet . 2 •„ I efterskrifen till 1976 års nyutgåva av ... denne kallade auktoriteten och friheten . Som representanter i nuet för auktoriteten såg Karleby den svenska högern , den ryska ...

... en sådan ståndpunkt . Ett speciellt tidsrelaterat begrepp är nuet vilket innefattar de positioner i tiden som ligger närmast den ... den subjektiva observatören . De händelser som inträffar före nuet kallas det förflutna eller dåtiden , och det som inträffar ...

... en tro på at fremtiden vil blive bedre end nuet . Denne tro vil gøre nuet nemmere at holde ud .• Det er knyttet til valg ...

... , men ser den som irrelevant - det er nuet , der er i fokus , hvorfor det næste liv ... fokus , hvorfor det næste liv er uvedkommende for nuet . Meget alternativ medicin og metoder bygger på Zen - ...

... • oar •' other ' • yə • nyət • nuet •' tame ' • œː • frœːn • freon •' friend ...

... nothing • hiçbir şey • nox , noctis • nuet • nuit • nuèch / nuèit • notte • night ...

... är mer av en rebell som försöker leva i nuet . Det enda Julia och Winston egentligen har gemensamt är ...

... ACT handlar om ett aktivt icke värderande betraktelse av nuet , vilket även innebär att man möter sina tankar och ...

... viktigare för mig än politik . Politik är för nuet men ekvationer är för evigt ". Einstein i Sverige ...

... drömmar och aldrig ge upp samt att leva i nuet . Det är en moralisk och filosofisk bok i grund ...

... ska kunna få råd om sin framtid eller om nuet med hjälp av medier . På korten finns en ärkeängel ...

... framtiden , inte den omedelbart föreliggande som gränsar till nuet . Termen används i utvecklingspsykologin och handlar om framförhållning i ...

... har ett tvådelat ansvar : dels att ” dokumentera nuet ”, vilket innefattar upprättande av planer för hur dokument ska ...

... . I Bekännelser resonerar han att det endast är nuet som är verkligt , framtiden är ännu inte verklig och ...

... med såväl sitt förflutna och de akuta hoten i nuet . År 2000 röstade Total Film Magazines läsare fram filmen ...

... Man och som deltagare uppmuntras man att fokusera på nuet och utforska sitt inre . Referenser •^ http :// www ...

... ", " Rosersberg ") och tillbakablickande , inte barn av nuet och dess intryck . Den nya våren i Snoilskys författarskap ...

 

all translations of nuet


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2336 online visitors

computed in 0.171s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼