» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - paspoort

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - paspoort

see also - paspoort

paspoort (n.)

toestaan

   Advertizing ▼

phrases

analogical dictionary
paspoort (n.)


Wikipedia

Paspoort

                   
1rightarrow.png Dit artikel gaat over het identificatiedocument. Voor het voormalige televisieprogramma van de NOS, zie Paspoort (televisieprogramma).
  Omslag van een Nederlands paspoort van voor 28 augustus 2006
  Eerste twee pagina's van een Belgisch paspoort met links de toren van het Brusselse stadhuis

Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land; het vraagt toestemming in de naam van de regering van het uitgevende land om de houder in het land toe te laten.

De term wordt ook wel in overdrachtelijke zin gebruik voor papieren of digitale documenten die informatie over de houder verstrekken, zoals bij een digitaal paspoort dat wordt gebruikt voor toegang tot webpagina's via internet, of een medisch paspoort.

Inhoud

  Gegevens in een paspoort

Het bevat doorgaans:

Paspoorten hebben van oudsher echtheidskenmerken, waardoor vervalsingen moeilijker gemaakt worden: meerkleurige stempels, speciaal papier, watermerk.

  Chip

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt om tot een biometrisch paspoort te komen. Vanaf 28 augustus 2006 bevatten paspoorten van alle lidstaten van de Europese Unie een chip waarop biometrische gegevens kunnen worden opgenomen. Vanaf 21 september 2009 worden hierop twee vingerafdrukken opgenomen. Zie Nederlands biometrisch paspoort voor meer informatie over paspoorten met chips en de hiermee gemoeide controversie.

De volgende informatie staat op de chip:

 • uw foto in kleur, (de gezichtsopname);
 • naam (voornamen en achternaam);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • documentnummer;
 • burgerservicenummer;
 • datum einde geldigheid document;
 • land van uitgifte;
 • twee vingerafdrukken.

  Geschiedenis van het paspoort

Pas in het midden van de 19e eeuw werden documenten uitgegeven die vergelijkbaar waren met de huidige paspoorten. Ze waren vaak voorzien van een omschrijving van het uiterlijk van de drager. De uitvinding van de fotografie vereenvoudigde de controle van paspoorten.

  Standaardisatie

Onder invloed van organisaties als de Verenigde Naties en de ICAO zijn de paspoorten van verschillende landen steeds verder gestandaardiseerd. Deze ICAO-standaardisatie levert onverwachte resultaten op voor burgers van landen waar een bestuur niet het niveau en de mogelijkheden heeft om alle geboorten te administreren. Daar blijft registratie achterwege. Dit levert een probleem als een paspoort wordt getoond ter legitimatie. In dat paspoort wordt de geboortedatum vermeld door middel van X'en, zijnde: XX-XXX/XXX-geboortejaar.

Tegenwoordig hebben de paspoorten van de landen van de Europese Unie allemaal een rode omslag.

  Nederlands paspoort

  Algemeen

 • Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort aanvragen bij de gemeente van zijn of haar woonplaats, of bij een consulaat indien hij of zij in het buitenland woont (dit kan dan ook bij de gemeente Den Haag, de gemeente Enschede en de gemeente Maastricht). Personen jonger dan 18 jaar hebben hiervoor echter toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
 • Elk Nederlands paspoort heeft een uniek documentnummer van 9 karakters: positie 1 en 2 zijn letters, positie 3 t/m 8 zijn letters of cijfers en positie 9 is een cijfer. De letter "O" komt niet voor. Het is wel mogelijk dat het documentnummer het cijfer "0" (nul) bevat. Deze karakters zijn opgebouwd in een raster van 5 gaatjes horizontaal en 5 gaatjes verticaal, geponst door alle pagina's.
 • Het reguliere paspoort heeft 34 pagina's waarop ruimte voor het plaatsen van visa en andere aantekeningen door overheidsinstanties. Deze aantekeningen zijn voor het reizen in bepaalde landen en/of langs bepaalde trajecten vereist. Op pagina 33 staat een legenda met een vertaling van Nederlandse termen in andere talen.

  Geldigheid

 • Een Nederlands paspoort is gedurende vijf jaar geldig als reisdocument voor alle landen (tenzij anders vermeld in het paspoort).
 • Sommige landen eisen naast een geldig paspoort tevens een visum, dat wordt uitgegeven door de overheid van het land waarheen men wil reizen. Vaak stellen deze landen dat het paspoort nog een bepaalde termijn geldig moet zijn.
 • Het paspoort is tevens een identiteitsbewijs. Na de vervaldatum is het paspoort hiervoor ongeldig m.u.v. de toepassing van de kieswet.

  Kinderen

De mogelijkheid om kinderen tot 16 jaar bij te schrijven in het paspoort is per 26 juni 2012 vervallen. Uitgegeven bijschrijvingen zijn tevens niet meer geldig. Het paspoort van de houder blijft geldig tot de vervaldatum.

  Verlies

 • Het paspoort is rijkseigendom. Wie zijn paspoort verliest, dient daarvan aangifte te doen bij de politie. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort worden er vaak vermissingskosten in rekening gebracht.
 • Wie zijn paspoort in het buitenland verliest, kan tijdelijk een noodpaspoort aanvragen. Dit blijft geldig gedurende de reis (maximaal 1 jaar) en dient na terugkomst in Nederland te worden ingeleverd.

  Zakenpaspoort

 • Wie veel reist naar landen waarvoor een visum in het paspoort moet worden aangebracht, kan een zakenpaspoort aanvragen. Hierin zijn meer bladzijden voor visa ingenaaid dan in een gewoon paspoort.

  Tweede paspoort

 • Wie zakenreizen maakt naar landen die onderling in conflict zijn, komt in aanmerking voor een tweede paspoort. Dit wordt op verzoek verstrekt (tegen betaling), zodat de paspoorthouder geen problemen krijgt doordat er stempels van een vijandig land in het paspoort staan. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan Israël en Syrië. Voor het verkrijgen van een tweede paspoort is een verklaring van de werkgever nodig waarin staat dat de persoon het document nodig heeft.

  Diplomatiek paspoort

  Dienstpaspoort

 • Voor personeel van Nederlandse diplomatieke missies in het buitenland dat geen diplomatieke onschendbaarheid geniet.

  Militair paspoort

  Vreemdelingenpaspoort

 • Voor personen zonder de Nederlandse nationaliteit, maar wel in het bezit van een geldige verblijfsvergunning type I of II.

Deze mensen moeten, indien ze nog geen vijf jaar in Nederland verblijven, aantonen dat het voor hen onmogelijk is om een paspoort aan te vragen bij de eigen autoriteiten. Een Amerikaan met een geldige verblijfstitel zal in de regel geen aanspraak kunnen maken op een vreemdelingenpaspoort. Voor een vreemdelingenpaspoort kan worden afgegeven, moet er eerst toestemming voor worden aangevraagd bij de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het document staat vermeld dat de houder niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit. Vreemdelingenpaspoorten die zijn afgegeven in Nederland hebben een groene kaft zonder opschrift.

  Vluchtelingenpaspoort

 • Voor personen zonder de Nederlandse nationaliteit, maar wel in het bezit van een geldige verblijfsvergunning type III of IV.

Voor een vluchtelingenpaspoort hoeft geen toestemming te worden aangevraagd. Vluchtelingenpaspoorten die zijn afgegeven in Nederland hebben een lichtgrijze kaft en twee schuine zwarte strepen linksboven op de kaft. Op de kaft staat in drie talen de tekst: Reisdocument (verdrag van 28 juli 1951).

  Belgisch paspoort

Het federale Ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor Belgische paspoorten. De identifier van het paspoort is een alfanumerieke string van 8 karakters met de structuur AB123456; 2 letters gevolgd door 6 cijfers. Het Belgisch paspoort is beschikbaar in 35 of 60 pagina 's. Er bestaan verschillende soorten:

 • standaard paspoorten - vakantie en zakenreizen.
 • paspoort voor diplomatiek - voorbehouden voor diplomatieke personen van de federale overheid, deelstaten en de koninklijke familie.
 • service paspoort - civiele bescherming.
 • tijdelijk paspoort - diplomatiek voor dringende zaken (6 maanden geldig); herkenbaar aan de donkergroene kleur.

In België moet iedere Belg bij zijn 12de verjaardag verplicht over een identiteitskaart te beschikken om zich te kunnen legitimiseren. Een Belg is namelijk strafbaar als hij zijn bestaan niet op een wettelijke manier kan bewijzen in eigen land. De kaart wordt ook gebruikt als paspoort binnen de Schengenzone in Europa.

  Paspoort voor gezelschapsdieren

  Europees paspoort voor huisdieren (NL)
  Europees paspoort voor huisdieren (D)

Het huisdierenpaspoort van de Europese Unie is verplicht bij het vervoer van honden, katten en fretten tussen lidstaten. Het huisdierenpaspoort bevat de gegevens van de eigenaar, en van het huisdier een foto, soort, geslacht, ras en uiterlijke kenmerken, het nummer van de identificatiechip en het bewijs van inenting tegen hondsdolheid. Sommige EU-landen hebben aanvullende eisen voor het importeren van huisdieren. Het huisdierenpaspoort is ingevoerd in 2004 en wordt uitgereikt door dierenartsen.

  Zie ook

  Externe links

   
               

 

All translations of paspoort


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • begripsbepaling
 • synoniem

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2128 online visitors

computed in 0.063s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼