» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - ruch drogowy

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

analogical dictionary

ruch drogowy (n.)


Wikipedia

Ruch drogowy

Z Wikipedia

Skocz do: nawigacji, szukaj

Ruch drogowy, ruch uliczny - ruch pojazdów oraz pieszych po drogach.

Plik:Changing lanes in Gothenburg ubt.ogv
Ruch drogowy w dużym europejskim mieście

Przepisy regulujące zasady tego ruchu to kodeks drogowy.

Spis treści

Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego dotyczą wszystkich jego uczestników.

Podstawowe zasady ruchu drogowego zostały określone w Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym w 1968. Nie wszystkie kraje ją ratyfikowały, a nawet wśród jej sygnatariuszy zdarzają się odstępstwa. W Polsce najważniejszym aktem prawnym jest ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami[1].

Podstawową zasadą jest, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym pojazdem, pieszym itp. niezależnie od tego, czy tamci postąpili zgodnie z zasadami ruchu czy nie.

Przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów (m.in. wyprzedzając lub zmieniając kierunek jazdy) i w niebezpiecznych miejscach (m.in. skrzyżowanie, przejście dla pieszych) polski kodeks drogowy wymaga zachowania szczególnej ostrożności. O takich miejscach informują także znaki drogowe ostrzegawcze.

Ruch lewo- i prawostronny

 Osobne artykuły: ruch lewostronny, ruch prawostronny.

Aby pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach nie blokowały sobie drogi, wprowadzono obowiązek jazdy możliwie blisko jej lewej krawędzi (ruch lewostronny) lub prawej (ruch prawostronny). Ruch prawostronny dotyczy ok. 66% ludności świata i 72% długości dróg.

Klasyfikacja uczestników ruchu i pojazdów

Zgodnie z polską definicją kodeksową, uczestnik ruchu to pieszy, kierujący oraz każda inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe na drodze. Uczestnik ruchu ma obowiązek stosować się do zasad ruchu drogowego.

Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Pojazdy wyposażone w silnik można podzielić na:

 • motorowery;
 • pojazdy szynowe;
 • pojazdy silnikowe - wszystkie inne pojazdy wyposażone w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdów szynowych;

Pojazdy silnikowe dzielą się na:

 • pojazdy samochodowe - pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągników rolniczych;
 • ciągniki rolnicze;
 • pojazdy wolnobieżne - pojazdy silnikowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągników rolniczych;

Wśród pojazdów samochodowych można wyróżnić:

 • samochody osobowe służące konstrukcyjnie do przewozu co najwyżej 9 osób;
 • autobusy służące konstrukcyjnie do przewozu co najmniej 10 osób;
 • pojazdy ciężarowe służące konstrukcyjnie do przewozu ładunków;
 • ciągniki samochodowe służące wyłącznie do ciągnięcia przyczep;
 • motocykle;
 • taksówki osobowe służące do przewozu co najwyżej 9 osób za opłatą ustaloną taksometrem;
 • taksówki bagażowe służące do przewozu ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t za opłatą ustaloną taksometrem.

Ograniczenie prędkości

Im większa prędkość, tym trudniej uniknąć kolizji i tym większe są straty przy niej. Z tego względu prawie wszystkie kraje na świecie wprowadziły ograniczenie prędkości. Aby przestrzegać poszanowania limitu, organy kontroli stosują urządzenia takie jak wideorejestrator czy fotoradar.

Dopuszczalne prędkości w Polsce[2]:

miejsce
samochód osobowy
motocykl
samochód ciężarowy do 3,5t
inny pojazd lub
zespół pojazdów
podczas holowania
pojazd z urządzeniem wystającym
strefa zamieszkania
20 km/h
obszar zabudowany50 km/h w godzinach 500-2300
60 km/h w godzinach 2300-500
30 km/h
poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa90 km/h70 km/h60 km/h
poza obszarem zabudowanym, droga dwujezdniowa100 km/h80 km/h60 km/h
droga ekspresowa (jednojezdniowa)100 km/h80 km/h60 km/h
droga ekspresowa (dwujezdniowa)110 km/h80 km/h60 km/h
autostrada130 km/h80 km/h60 km/h [3]

Ponadto:

 • Autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne (m.in. hamulce wyposażone w system ABS, wbudowany tachograf, zwalniacz i ogranicznik prędkości, homologowane siedzenia, zabezpieczenia bagażu i odpowiedni stan ogumienia) może poruszać się na autostradzie i drodze ekspresowej z prędkością 100 km/h;
 • Ciągnik rolniczy może poruszać się z prędkością maksymalnie 30 km/h;
 • Motocykl i motorower przewożący dziecko w wieku do 7 lat nie może przekraczać prędkości 40 km/h;
 • Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy nie może przekraczać prędkości 50 km/h;
 • Ciągnik rolniczy przewożący drużynę robotniczą w przyczepie nie może przekraczać 20km/h;
 • Dopuszczalna prędkość może zostać zmniejszona za pomocą znaków drogowych;
 • Dopuszczalna prędkość może zostać zwiększona za pomocą znaków drogowych na obszarze zabudowanym.

Przecinanie się kierunków ruchu

Dwaj uczestnicy ruchu nie mogą jechać jednocześnie jeśli ich tory jazdy się przecinają. Zasady pierwszeństwa decydują o tym, kto może kontynuować jazdę, a kto musi czekać.

Ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku.

ZnakMiejsceObowiązki kierującego
skrzyżowanie dróg równorzędnych[4]ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony
, skrzyżowanieustąpić pierwszeństwa pojazdom na drodze z pierwszeństwem; przy znaku STOP obowiązkowo się zatrzymać
zwężony odcinek jezdniustąpić pierwszeństwa pojazdowi z naprzeciwka
przejście dla pieszychustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu
przejazd dla rowerzystówustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe
, przejazd kolejowyustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu[5]
, przystanek autobusowy, trolejbusowyna obszarze zabudowanym umożliwić włączenie się do ruchu wyjeżdżającemu autobusowi lub trolejbusowi
przystanek tramwajowyjeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a wjeżdża na niego tramwaj lub stoi za nim, zatrzymać się i umożliwić pieszym dojście do tramwaju lub na chodnik
Podczas wykonywania manewrów
ManewrObowiązki kierującego
cofanieustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu
włączanie się do ruchu
zmiana pasa ruchuustąpić pierwszeństwa pojazdom już jadącym na tym pasie i wjeżdżającym na ten pas z prawej strony
zmiana kierunku jazdyustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez drogę poprzeczną; skręcając w lewo[6] ustąpić pojazdom z naprzeciwka
Nietypowe przecięcie - jezdnia z drogą kołowania (port lotniczy Londyn-Heathrow)
Sygnalizacja świetlna na Lions' Gate Bridge. Środkowy pas ruchu może służyć do jazdy w przeciwnym kierunku.

Najczęstszym miejscem przecięcia się kierunków ruchu jest skrzyżowanie, które polski kodeks drogowy definiuje jako "przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze."

Szczególnym przypadkiem skrzyżowania jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo).

Na ruchliwych skrzyżowaniach stosuje się sygnalizację świetlną która daje każdemu strumieniowi ruchu określoną ilość czasu na przejazd. Ruchem może kierować też osoba uprawniona do tego.

Wyjątkiem od zasad pierwszeństwa są pojazdy uprzywilejowane. Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek ułatwić im przejazd, w szczególności poprzez natychmiastowe usunięcie się z drogi. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym nie musi stosować się do przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów świetlnych; obowiązują go jednak polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem.

Zobacz też: węzeł drogowy

Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie

Przemieszczanie się obok:

 • nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody nazywa się omijaniem;
 • uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku nazywa się wymijaniem;
 • uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku nazywa się wyprzedzaniem.

Na ogół wyprzedzanie pojazdu odbywa się z lewej strony. Wyjątkiem jest wyprzedzanie pojazdu skręcającego w lewo, które może się odbyć z jego prawej strony, wyprzedzanie pojazdu szynowego oraz wyprzedzanie na drodze z wyznaczonymi pasami ruchu.

Zabrania się omijania:

 • pojazdu który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się aby ustąpić pieszemu
 • pojazdu czekającego przed przejazdem kolejowym

Zabrania się wyprzedzania:

 • przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia
 • na zakrętach oznaczonych odpowiednimi znakami
 • na skrzyżowaniach (z wyjątkiem ronda)
 • na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym
 • na przejazdach dla rowerów
 • na przejazdach kolejowych, bezpośrednio przed i za nimi

Obowiązki wyprzedzanego:

 • nie może zwiększać prędkości w czasie manewru wyprzedzania, jak i bezpośrednio po nim
 • ciągnik lub pojazd bez silnika w razie potrzeby powinien się zatrzymać lub zjechać na pobocze

Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie go wynikające z przepisów ruchu drogowego lub trwające do 1 min.

Postój to unieruchomienie pojazdu niewynikające z przepisów ruchu drogowego i trwające ponad 1 min.

Strefa zamieszkania

początek strefy zamieszkania
koniec strefy zamieszkania

Strefa zamieszkania to strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Pojazdy muszą jechać z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkować tylko w miejscach wyznaczonych. Wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę publiczną podlega regułom włączania się do ruchu. Dziecko w wieku od 7 lat może korzystać z drogi na terenie strefy również bez opieki dorosłych.

Uprawnienia

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem jest:

Ponadto wymaga się ukończenia odpowiedniego kursu od osób takich jak:

 • kierowca zawodowy;
 • kierujący przewożący materiały niebezpieczne (ADR);
 • taksówkarz;
 • kierujący wózkiem widłowym;
 • instruktor nauki jazdy lub egzaminator.

Zobacz też

Przypisy

 1. Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zmian., Teksty jednolite: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 108 poz. 908
 2. Prawo o ruchu drogowym, art. 20, 21, 31, 63
 3. Holowanie na autostradzie jest dozwolone tylko przez pojazdy przeznaczone do tego celu.
 4. Skrzyżowanie dróg równorzędnych nie musi być oznakowane. Zasada "prawej ręki" jest stosowana nie tylko na skrzyżowaniach, ale także i w innych miejscach (np. parkingi), również na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym (tabliczka T-6).
 5. Pojazd szynowy ma pierwszeństwo także poza przejazdem kolejowym.
 6. w prawo przy ruchu lewostronnym

   Advertizing ▼

 

All translations of ruch drogowy


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definicja
 • synonim

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

2345 online visitors

computed in 0.031s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼