» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - ryska alfabetet

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

Wikipedia

Ryska alfabetet

Från Wikipedia

Hoppa till: navigering, sök

Det ryska alfabetet är en variant av det kyrilliska alfabetet och består av 33 bokstäver.

Innehåll

Tabell

Ryska alfabetet
VersalGemenTranskrib.NamnUttalNoter
Ааaа /a/[a]
Ббbбэ /bɛ/[b]
Ввvвэ /vɛ/[v], [vʲ]
Ггgгэ /gɛ/[g]
Ддdдэ /dɛ/[d], [dʲ]
Ееe, je, ieе /ɛ/[ʲɛ], [jɛ]Transkriberas je då den är initial eller föregås av vokal, ь, eller ъ; je blir ie efter t, s, z; e efter j.
Ёёjо, io, oё /jо/[jo]Transkriberas io efter t, s, z; o efter j. Translittereras även ë.
Жжzjжэ /ʐɛ/[ʐ]Translittereras även ž.
Ззzзэ /zɛ/[z], [zʲ]
Ииiи /ɪ/[ɪ]
Ййjи краткое /i 'kra.tkəjɪ/[j]
Ккkка /ka/[k]
Ллlэль /ɛlʲ/[l], [lʲ]
Ммmэм /ɛm/[m]
Ннnэн /ɛn/[n], [nʲ]
Ооoо /ɔ/[ɔ]
Ппpпэ /pɛ/[p]
Ррrэр /ɛr/[r], [rʲ]
Ссsэс /ɛs/[s], [sʲ]
Ттtтэ /tɛ/[t], [tʲ]
Ууuу /u/[u]
Ффfэф /ɛf/[f]
Ххchха /xa/[x]
Ццtsцэ /ʦɛ/[ʦ], [ʦʲ]Translittereras även c.
Ччtjче /ʨɛ/[ʨ]Translittereras även č.
Шшsjша /ʂa/[ʂ]Translittereras även š.
Щщsjtjща /ɕːa/[ɕː]Translittereras även šč.
Ъътвёрдый знак /'tvʲо.rdəj 'znak/[]Translittereras även ''. ”Hårdhetstecken”; se nedan.
Ыыyы /ɨ/[ɨ]
Ььмягкий знак /'mʲækʲɪj 'znak/[ʲ]Translittereras även '. ”Mjukhetstecken”; se nedan.
Ээeэ оборотное /'ɛ ə.bʌ'ro.tnəjɪ/[ɛ]Translittereras även ė.
Ююju, iu, uю /ju/[ʲu], [ju]Transkriberas iu efter t, s, z; u efter j.
Яяja, ia, aя /ja/[ʲa], [ja]Transkriberas ia efter t, s, z; a efter j.

Mjukhetstecknet (ь), alternativt muljeringstecknet, och hårdhetstecknet (ъ) är inga egentliga bokstäver, utan snarare ortografiska symboler som modifierar föregående bokstav. Mjukhetstecknet indikerar, då en konsonant inte följs av en muljerande vokal, att den föregående konsonanten är muljerad (eller palataliserad). Hårdhetstecknet indikerar att en konsonant framför en muljerande vokal inte uttalas muljerat, vilket den annars skulle. Både muljeringstecknet och hårdhetstecknet utelämnas i svensk standardtranskribering, men mjukhetstecknet kan i alternativ translitterering återges med apostrof och hårdhetstecknet med dubbel apostrof.

Handskrift

Rysk skrivstil

Handskrivna gemena bokstäver ser i flera fall klart annorlunda ut jämfört med normal tryckstil. I kursiv tryckstil följs handskriftsutseendet ungefär. De mest avvikande bokstäverna är:

Normal tryckstilKursiv stil
вв
гг
дд
ии
йй
тт

Däremot följer handskrivna versala bokstäver i stort sett tryckstilen.

Historiska tecken

Det sekulära ryska alfabetet såsom särskiljt från det kyrkoslaviska fastställdes officiellt genom ett dekret utfärdat av Peter den store år 1708. Lilla och stora jus (Ѧ, ѧ, Ѫ, ѫ, Ѩ, ѩ, Ѭ, ѭ) hade då redan sedan tidigare slutat användas, men en kursiv form av lilla jus låg till grund för bokstaven я, som infördes 1708. Vid 1700-talets mitt hade bokstäverna ѯ (ks), ѱ (ps), ѡ (o) och ѕ (dz) slutat användas. Vid stavningsreformen 1918 avskaffades tecknen і, ѣ, ѵ och ѳ (i deras ställe används и, е, и och ф eller т). Genom reformen minskades även användningen av det hårda tecknet (ъ): det hade tidigare använts i slutet av ord för att markera att en final konsonant var hård (opalataliserad), något som nu i stället återges genom avsaknad av mjukt tecken. Tecknen ъ och ь uttalades ursprungligen som ultra-korta eller reducerade /ŭ/, /ĭ/.

Transkriberingar

Transkribering av ryska till det latinska alfabetet resulterar i vitt skilda stavningar beroende på målspråk. Detta beror på att transkriberingen i viss mån eftersträvar fonetisk överensstämmelse. Det finns även en internationell standard för translitterering av det kyrilliska alfabetet, ISO 9, som bygger på serbokroatisk praxis, men den har inte blivit så mycket använd för ryska.

Ryska till svenska

Rysk bokstavSvensk transkriberingExempel
аaАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
бbБори́с Ельцин - Boris Jeltsin
вvАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
гgГла́сность - Glasnost
дdФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
е efter konsonanteАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
е i början på ordjeБори́с Ельцин - Boris Jeltsin
е efter vokal, ь, ъje (e efter j, ie efter t, s, z)Фёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij (Запорожье - Zaporozje)
ёjoФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
ё efter t, s, zСёма (kortform av Семён) - Sioma (Semjon)
ё efter joНикита Хрущёв - Nikita Chrusjtjov
жzjСолжени́цын - Solzjenitsyn
зzНовая Земля - Novaja Zemlja
иiНикита Хрущёв - Nikita Chrusjtjov
йjФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
кkФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
лlАнто́н Па́влович Че́хов - Anton Pavlovitj Tjechov
мmФёдор Миха́йлович Достое́вский - Fjodor Michajlovitj Dostojevskij
нnАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
оoАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
пpАнто́н Па́влович Че́хов - Anton Pavlovitj Tjechov
рrФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
сsФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
тtАнто́н Че́хов - Anton Tjechov
уuПу́шкин - Pusjkin
фfФёдор Достое́вский - Fjodor Dostojevskij
хchАнто́н Чехов - Anton Tjechov
цtsСолжени́цын - Solzjenitsyn
чtjАнто́н Че́хов - Anton Tjechov, Иванович - Ivanovitj
шsjПу́шкин - Pusjkin
щsjtjНикита Хрущёв - Nikita Chrusjtjov
ъutgårобъект - objekt
ыyСолжени́цын - Solzjenitsyn
ьutgårГла́сность - Glasnost
эeЭкономика - Ekonomika
юjuЮ́рий Гага́рин - Jurij Gagarin
ю efter t, s, ziuТюмень - Tiumen
ю efter juжюри - zjuri
яja (a efter j)Новая Земля - Novaja Zemlja
я efter t, s, ziaТатьяна Николаевна - Tatiana Nikolajevna

Ukrainska och vitryska till svenska

Det finns skillnader jämfört med ryska till svenska, både avvikelser och några egna bokstäver. Det beror på att man även här eftersträvar fonetisk överensstämmelse, vilket gjort att några städer bytt transkribering, vissa utan att byta originalstavning, till exempel Homel. Det finns en tendens att transkribera namn mellan ryska och andra kyrilliska alfabet. Till exempel ryska Киев och ukrainska Київ.

Kyrillisk bokstavSvensk transkriberingExempel
Skiljer sig mot ryska
гhГродна - Hrodna
еe (endast ukrainska)ukrainska Енергодар - Enerhodar, men vitryska Ельск - Jelsk
иyМиколаїв - Mykolajiv
Bokstäver som inte finns i ryska
єjeЄвпаторія - Jevpatorija
ґg
іiМінск - Minsk
їjiМиколаїв - Mykolajiv
ўŭМагілёў - Mahiljoŭ

Se vidare ukrainska och vitryska.

Ryska till engelska

Transkribering av ryska till engelska har dessa skillnader från den svenska transkriberingen:

Rysk bokstavEngelsk transkriberingSvensk transkribering
еye
e
je
e
ёyo
o, e
jo
o
жzhzj
йy, ij
хkhch
чchtj
шshsj
щshchsjtj
юyuju
яyaja
-ий-y-ij
-ый-y-yj

Ryska till tyska

Transkribering av ryska till tyska har dessa skillnader från den svenska transkriberingen:

Rysk bokstavTysk transkriberingSvensk transkribering
вwv
жschzj
зsz
йij
цzts
чtschtj
шschsj
щschtschsjtj
-ий-i-ij
-ый-i-yj

 

All translations of ryska alfabetet


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • synonym

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

Nafud · Aftonbladet TV7 · BABBLA · GONK · LIKHET · UTOAR · AVBILDADE · ranson · MUSSES · MOFRAD ·
2952 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼