» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

other languages

search for sterkte in :

Dutch - af -

   Advertising ▼

 

... sterkte                     De karakteristieke sterkte van een materiaal of onderdeel is die sterkte die door het merendeel ( meestal > 95 %) van ... rol als er sprake is van spreiding in de sterkte . Als we de spreiding in de sterkte als normaal verdeeld beschouwen , kan de karakteristieke sterkte fk geschat worden als : waarin s² de variantie in ... variantie in de sterkteverdeling is en de gemiddelde sterkte , bepaald na het testen van een aantal proefstukken . ...

... ( Asfaltbetonverharding ) 3 . Sterkte • A Hoge sterkte • B Middelmatige sterkte • C Lage sterkte • D Zeer lage sterkte 4 . Maximaal toelaatbare bandenspanning • W Hoog ( ...

... sterkte wordt onderverdeeld in : • langsscheepse sterkte ; • dwarsscheepse sterkte ; • torsiesterkte ; • plaatselijke sterkte .   Langsscheepse sterkte Langsscheepse sterkte is de weerstand om de langsscheepse dwarskrachten en buigende momenten ...

... vooraf geen probleemgebieden worden gedefinieerd .[ 2 ]   Persoonlijke sterkte - zwakteanalyse   Toepassing in de persoonlijkheidsleer De sterkte ... - zwakteanalyse   Toepassing in de persoonlijkheidsleer De sterkte - zwakteanalyse wordt tegenwoordig niet alleen ingezet voor bedrijven . ... ingezet voor bedrijven . Een populaire toepassing van de sterkte - zwakteanalyse is het gebruik ter vergroting van het persoonlijke ... ).[ 4 ] Bij het maken van een persoonlijke sterkte - zwakteanalyse kijkt men eerst naar buiten . Voor veel ...

... in de uren voor de heftigste aardschok met een sterkte van 6 , 3 , waren er twee kleinere bevingen ... 3 , waren er twee kleinere bevingen met een sterkte van respectievelijk 3 , 5 en 3 , 9 . ... het noorden van Italië meetbaar ; deze had een sterkte van 4 , 6 en vond plaats rond 22 : ...

... 4e en 5e Division Légère de Cavalerie een organieke sterkte van twee gemengde eskadrons van ieder tien AMR ' s ... 5e DLC had echter drie reservetanks meer voor een sterkte van 26 . De feitelijke sterkte verschilde hier weer van : 1re DLC had 22 AMR ...

... ontsteking . De B61 is een wapen van variabele sterkte in het kiloton bereik . De officiële USAF aanduiding is ... een dial - a - yield ( kies je sterkte ) wapen . • de tactische versies ( Modellen 3 , ... afhankelijk van de versie - worden ingesteld op een sterkte van 0 . 3 , 1 . 5 , 5 ...

... de refractiemeting wordt de benodigde correctie bepaald : de sterkte in dioptrie , de sterkte en de asrichting voor de eventuele cilindrische correctie voor astigmatisme ... eventuele cilindrische correctie voor astigmatisme en de eventuele extra sterkte van het leesgedeelte ( de zgn . leesadditie ). Verder ...

... en heeft tot gevolg dat de cohesie of interne sterkte van het gesteente afneemt . De spanning waarbij een materiaal ... de normaalspanning . is de cohesie ( of interne sterkte ) van het gesteente ; is de poriëndruk . De ... De term tussen haakjes laat zien dat de interne sterkte kleiner wordt als de poriëndruk toeneemt . Als de interne ...

... viscositeit van het gesteente toe en zal de ductiele sterkte juist exponentieel afnemen , zoals de blauwe en groene sterktecurves ... De meest linkse curve voor elk materiaal geeft de sterkte weer bij een lage deformatiesnelheid , de rechter curve voor ... in de twee diagrammen rechts is weergegeven . De sterkte op een bepaalde diepte wordt dan gegeven door de minimale ...

... T ( tesla ). Op de Noordzee is de sterkte van het aardmagnetische veld ongeveer 47 kγ . De lijn ... naar west . Over de gehele aarde varieert de sterkte van het magnetische veld van 25kγ tot 65kγ . Een ... wordt gebracht zal daarin een verstoring van de normale sterkte veroorzaken , een zogenoemde magnetische anomalie ( anomalie = verschil ...

... Vandaag de dag bevatten mortels cement , waardoor de sterkte veel hoger is ( zelfs hoger dan de bakstenen ). ... goed vermengd , zorgt deze verhouding voor een optimale sterkte na uitharding . Meer bindmiddel verbetert de waterdichtheid , maar ... maakt de specie duurder ; meer granulaat verzwakt de sterkte van het resultaat . Het bindmiddel is gewoonlijk portlandcement , ...

... zeer moeilijk om een betrouwbare schatting van de totale sterkte van het Romeinse leger te geven . Afhankelijk van de ... te geven . Afhankelijk van de schatting van de sterkte van de eenheden kan de totale sterkte van het Romeinse leger aan het einde van de 4e ...

... op de eerste van de maand : de feitelijke sterkte piekte op 1 juli 1944 met een aantal van 2 ... De laatste telling van 1 februari 1945 toonde een sterkte van 1571 ; opmerkelijk genoeg bereikte aan het oostfront de ... 1571 ; opmerkelijk genoeg bereikte aan het oostfront de sterkte een record van 1239 op 15 maart 1945 toen alle ...

... alfa ( selectiviteits factor ). Effect van het oplosmiddel sterkte op de Retentie factor . Oplosmiddelen met een sterke interactie ... , niet altijd , polaire oplosmiddelen . De oplosmiddel sterkte hangt af van de natuur van de componenten en de ... fase . Verschillende indexen zijn ontwikkeld om de oplosmiddel sterkte kwantitatief te beschrijven de meest gebruikte is het beschrijven van ...

... . Wanneer die wel bekend is , neemt de sterkte aanzienlijk af . Wanneer ook de mechanische constructie bekend is ... ook de mechanische constructie bekend is , neemt de sterkte nog verder af . Vanaf het moment dat de tegenstander ... is een identieke machine te bouwen , is de sterkte van de encryptie uitsluitend afhankelijk van de in te stellen ...

... onder commando stond van een Canadese generaal . De sterkte van het leger bedroeg zo ' n 105 . 000 ... soldaten . Inclusief soldaten van andere landen bedroeg de sterkte zo ' n 200 . 000 tot 450 . 000 ...

... tot nog toe in de provincie Groningen met een sterkte van 3 , 5 op schaal van Richter voorgedaan ( ... gevolg van plaatselijke gaswinningsactiviteit plaats , ditmaal met een sterkte van 3 , 2 [ 9 ]. Het is moeilijk ...

... februari 2001 om 01 . 54 uur met een sterkte van 2 , 7 [ 4 ] en de beving ... november 2006 om 10 . 15 uur met een sterkte van 2 , 5 op de schaal van Richter .[ ...

... binnenste van de aardkern plaatsvinden . Hierbij zal de sterkte van het veld eerst enkele honderden jaren lang afnemen , ... toe te nemen . Door de afname van de sterkte is het goed mogelijk dat de bescherming tegen de zonnewind ...

... Howe Wilhelm von Knyphausen • Troepensterkte • • maximale sterkte : 35 . 000 Continentale soldaten 44 . 500 ... . 000 Fransen en Spanjaarden in Europa • maximale sterkte : 56 . 000 Britten 171 . 000 matrozen ...

... terwijl het brekend stelsel wel een ' normale ' sterkte heeft . • Systeemfout , het oog is de juiste lengte ... . Een emmetroop oog is een oog waarbij de sterkte van het brekend stelsel en de ooglengte wel in verhouding ...

... y De amplitude is de grootte , of sterkte , van een trilling . Dit kan een mechanische trilling ... vanaf de nul tot aan de maximale uitslag of sterkte van die golf . In geval van een elektrisch signaal ...

... commandotank : men had dus in feite de oude sterkte van een eskadron herverdeeld . Begin 1940 werd besloten het ... 130 voertuigen nodig , opnieuw meer dan de bestaande sterkte . Daarom werd de 1e DLC uitgerust met de AMR ...

... het verschijnsel van dubbelbreking . Bij hout is de sterkte en de buigzaamheid afhankelijk van hoe het is gezaagd ten ... ' richting zijn de eigenschappen ( onder andere de sterkte ) anders dan in de richting haaks op de versterking ...

... magnetische velden die miljoenen malen per seconde wisselen van sterkte ( de wisselingen van sterkte gebeuren door een wisseling van radiofrequentie ). Nadat ze zijn ...

... wel Batavia Arrack genoemd en wordt gestookt tot een sterkte van 60 – 70 % alc . vol . Op ... – 70 % alc . vol . Op deze sterkte wordt de bulk Batavia Arrack ook geëxporteerd , voornamelijk naar ...

... de muzieknotatie waarmee de nootduur en de te spelen sterkte van een noot nader te specificeren is . Combinatie van ...   Dynamische articulatie De volgende tekens beïnvloeden de sterkte van de noot . • Naam • Symbool • Betekenis • ...

... . In het algemeen wordt deze weergegeven als de sterkte van een toon die de betrokken persoon nog net kan ... horen , als functie van de frequentie . De sterkte van de toon wordt verticaal weergegeven in dB ( HL ...

partial result from crosswords :

STEAD STEADFAST STEADFASTLY
STEADFASTNESS STEADIED STEADIER
STEADIERS STEADIES STEADIEST
STEADILY STEADINESS STEADING
STEADMAN STEADS STEADY
STEADYING STEADYINGLY STEAK
STEAKHOUSE STEAKS STEAL

+  more results

 

all translations of sterkte


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4280 online visitors

computed in 0.188s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼