» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

other languages

search for teori in :

Norwegian - ml - Albanian - Turkish - Swedish - Danish - Indonesian -

   Advertising ▼

 

... teori Från Wikipedia Inom modellteorin sägs en teori vara kategorisk om den upp till isomorfi har en unik ... upp till isomorfi har en unik modell . En teori sägs vara kategorisk i en viss kardinalitet om den upp ... Kategoricitet för första ordningens teorier En första ordningens teori som saknar ändliga modeller och är kategorisk i någon kardinalitet ... kardinalitet större än kardinaliteten för teorin är en fullständig teori . Detta ger en metod för att visa att en ... Detta ger en metod för att visa att en teori är fullständig , kallad Vaughts test . Enligt Skolem - ...

... teori Från Wikipedia M - teori är namnet på den teori som förenar de fem supersträngteorierna . Den introducerades 1995 av ... • 1 Bakgrund • 2 Vad innebär M - teori • 3 Vad står M för i M - teori ... • 3 Vad står M för i M - teori ?• 4 M - teori tillåter olika typer av universum • 5 Avslutning • 6 ...

... elektroner og positroner ( anti - elektroner ). • Effektiv teori . Hvis teori B er avledet av teori A er teori B en effektiv teori . • Spontane symmetribrudd . Betyr at en effektiv teori ikke har de samme symmetriene som teorien den er avledet ...

... teori                     Skeiv teori ( også kalt queerteori ) er en teori om seksualitet og kjønn innenfor feltet skeiv forskning . Teorien ... mann » eller « kvinne ». Selv om skeiv teori er en teori om seksualitet og kjønn innen kjønnsforskningen spesielt , berører den ... berører den også vesentlige punkt i vitenskapsfilosofien . Skeiv teori antyder at teoripraksiser i vesentlig utstrekning er preget , og ...

... disiplinler arasında bazı örtüşmeler yaşanmaktadır . Bu , " eleştirel teori " nin İngilizce konuşan akademik çevrede bir teoriler demeti için ... için bir şemsiye terim olmasına neden olmuştur . Eleştirel teori ( sosyal teori ) " Eleştirel teori " teriminin sosyal bilimler açısından ilk anlamı Frankfurt Okulu ' ... ve Eleştirel Teori " başlıklı makalesinde tanımlanmıştır : Eleştirel teori , sadece toplumu anlamak ve açıklamak amaçlı geleneksel teorinin tersine ...

... teori Vikipedi , özgür ansiklopedi Kinetik teori veya gazların kinetik teorisi gazların basınç , sıcaklık , hacim ... hareketlerine bağlı olarak açıklayan teoridir . Esas olarak , teori Isaac Newton ' un kanısının tersine basıncın moleküller arası statik ... hareket eden moleküller arası çarpışmalardan kaynaklandığını söyler . Kinetik teori aynı zamanda kinetik - moleküler teori veya çarpışma teorisi olarak da bilinir . • • Fizik Portalı konusudur ...

... Kaynakça • 9 Dipnotlar Evrim , olgu ve teori Evrim hem " olgu ve teori ", hem " teori olmayan olgu " ve hem de " bir olgu olmayan ... hem de " bir olgu olmayan , yalnızca bir teori " olarak nitelendirilmiştir . Bu , tartışmayı zorlaştıran bir terminolojik ... ][ 9 ] " Evrim ", " olgu " ve " teori " terimlerinin anlamları aşağıda açıklanmıştır . Evrim Genellikle evrim ...

... teori Från Wikipedia Heims teori är en teori , utvecklad av tysken Burkhard Heim , som har som ... att förena de fundamentala krafterna i universum till en teori om allt . Teorin har inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter ... andra forskare och är alltså inte en vedertagen vetenskaplig teori . Teorin har som utgångspunkt att försöka förena kvantmekanik och ...

... . Teori om allt ska inte förväxlas med storförenad teori ( eng . Grand unification theory eller GUT ). Ett ... eller GUT ). Ett exempel på en icke vedertagen teori , är Heims teori . Vad ska en teori om allt innehålla ? För att en teori om allt ska vara giltig ska den exempelvis : • förklara ...

... teori                     Litterær teori er den teori ( eller filosofi ) som omhandler tolkning av litterære tekster ... og hermeneutikk . På 1900 - tallet har « teori » blitt et paraplybegrep for ulike forskningsmetoder for å lese ... versjoner av europeisk filosofi . • Innhold • 1 Litterær teori og litteratur • 2 Historie • 3 Ulike retninger • ...

... teori                     M - teori er et foreløpig bare delvis kjent rammeverk som forener de ... at de fremkommer som ulike grenser av M - teori . Det eksisterer ennå ingen fullstendig formulering av M - ... Det eksisterer ennå ingen fullstendig formulering av M - teori . Grunnen til at den antas å eksistere , er ... indikerer at det må finnes en dypere , underliggende teori . Dersom man lykkes i å finne en fullstendig og ...

... - teori Hovedartikkel : Ginzburg - Landau - teori Ginzburg - Landau teori beskriver superledning på en større lengdeskala enn BCS - teori ... beskriver superledning på en større lengdeskala enn BCS - teori . Den sentrale størrelsen er en kompleks funksjon som opprinnelig ... lineær Schrödinger - ligning . Ginzburg - Landau - teori er svært viktig for beskrivelse av makroskopiske egenskaper til superledere ... De to viktigste parametrene i Ginzburg - Landau - teori er penetrasjonsdybden og korrelasjonslengde .   Londonteori Hovedartikkel : ...

... resterende teorier teorien om alting og den store samlende teori er ikke realiseret endnu . • Egenskaber •( Formodet teori : Teorien om alting ) •( Formodet teori : Den store samlende teori , GUT ) • Elektrosvag kraft . ( Accepteret teori : GSW ) • Elektromagnetisme • Svage kernekraft • Stærke kernekraft ...

... teori Från Wikipedia Cannon - Bards teori , teori inom psykologin som har att göra med känsla och fysiologisk ... sitt stöd . Se även • James - Langes teori ...

... teori Från Wikipedia James - Langes teori , teori inom psykologin som har att göra med känsla och fysiologisk ... att du är rädd . Men James - Langes teori säger att det egentligen är tvärtom , känslor är resultat ...

... spektrum . Inom det teoretiska området utarbetade Zöllner en teori för hur solens processer fungerar , en teori för variabla stjärnor samt en teori om kometerna . Hans teori om kometerna gick ut på att bland de större partiklarna ...

... , skrev om optik och utvecklade en ny elektrisk teori om ljus . Han undvek medvetet att gå in på ... medvetet att gå in på materiens struktur i sin teori ( vilket sett i efterhand var ett bra beslut med ... och kvantmekanik runt hans död ) och skapade en teori som var mer generell än någon annan då existerande teori ... som var mer generell än någon annan då existerande teori om materien . Efter 1889 arbetade han med statistisk mekanik ...

... begrepp givits en olämplig utformning eller av att en teori är ofullständig eller appliceras utanför sitt giltighetsområde . Huruvida en ... ofullständig eller appliceras utanför sitt giltighetsområde . Huruvida en teori är tillämpbar eller ej i en kontext är ofta ett ... problem i sig . Förekomsten av paradoxer hos en teori kan visa på svagheter hos denna teori och paradoxer är därför ständigt en källa till ny forskning ...

... Somatyper Från Wikipedia Somatotyper är en teori som utformades av psykologen William Sheldon på 1940 - talet ... William Sheldon på 1940 - talet . Enligt Sheldons teori är olika kroppstyper bundna till olika personlighetstyper och han gav ... mesodermet och ektodermet . • Innehåll • 1 Sheldons ursprungliga teori • 2 Sheldons teori idag • 2 . 1 Somatotyperna inom träning och idrott ...

... teori Från Wikipedia En storförenad teori – ofta används de engelska termerna grand unification , grand ... theory eller GUT även på svenska – är en teori i fysik som förenar stark växelverkan och elektrosvag växelverkan till ... teorin som också man hoppas ska inkludera gravitation kallas teori om allt . ( engelska : theory of everything ). GUT ...

... fem supersträngteorierna D - branet verkar i . I teori typ I kan D - branet ha 1 , 3 ... ha 1 , 3 eller 9 dimensioner , i teori typ IIA 0 , 2 , 4 , 6 eller ... 4 , 6 eller 8 dimensioner medan det i teori typ IIB kan ha - 1 , 1 , 3 ... 1921 presenterade Thedor Kaluza för akademien i Tyskland en teori med flera dimensioner för att få ut Maxwells ekvationer ut ...

... ena teorin med hjälp av svagkopplingsfysiken för en annan teori . Det innebär att två teorier som till synes är ... inte alls behöver vara det utan har samma underliggande teori . S - dualiteten kopplar ihop teorier med hjälp av ... kopplar ihop teorier med hjälp av strängkopplingskonstanterna för respektive teori . Om kopplingskonstanten för en teori är liten kan vi analysera teorins egenskaper med hjälp av ...

... teori                     Kinetisk teori ( eller kinetisk gassteori ) forsøker å forklare makroskopiske egenskaper ... molekyler som beveger seg med forskjellige hastigheter . Kinetisk teori er også kjent som kinetisk - molekylær teori eller kollisjonsteorien . • Innhold • 1 Historie • 2 Postulater ...

... seg gravitasjon ikke lar seg formulere som en kvantemekanisk teori . Det er her en av de viktigste utfordringene ligger ... forene de fire fundamentale naturkreftene i en og samme teori . Den hittil mest vellykkede strengteorien er M - teori ... . Den hittil mest vellykkede strengteorien er M - teori .   Se også • Standardmodellen • M - teori • Teorien om alt   Eksterne lenker •« Kan strengteorien ...

partial result from crosswords :

TEOCALLI TEOCALLIS TEOMA
TEOSINTE TEOTIHUACAN TEOYAOMQUI

+  more results

 

all translations of teori


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

6173 online visitors

computed in 0.266s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼