» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

other languages

search for ureum in :

Dutch -

   Advertising ▼

 

... . De nieren worden trouwens ook voortdurend aangesproken om ureum , een bijproduct van de afbraak van eiwitten , te ... Bij een hogere eiwitconsumptie hebben de nieren dus meer ureum te verwerken en dit zou op de lange termijn een ... gaan vormen [ bron ?], ware het niet dat ureum een dusdanig klein molecuul is dat deze passief door de ...

... in glucose kan niet worden verwijderd door omzetting in ureum tenzij er genoeg water wordt geconsumeerd om de ureum uit te plassen . De opbouw van ammoniak en ureum ... uit te plassen . De opbouw van ammoniak en ureum is giftig .   Observaties Vilhjalmur Stefansson , noordpoolverkenner en ...

... N - ethyl - N - nitroso - ureum                     • N - ethyl - N - nitroso - ureum ...                     • N - ethyl - N - nitroso - ureum • Structuurformule en molecuulmodel • • Structuur van N - ethyl ... van N - ethyl - N - nitroso - ureum • Algemeen • Molecuulformule      ( uitleg ) • C3H6N3O2 • IUPAC ...

... productie Uit methaan , dizuurstof en water wordt ureum geproduceerd . In 2004 werd wereldwijd 127 miljoen ton geproduceerd ... Het ammoniak wordt in een volgende productiestap omgezet in ureum door een reactie van ammoniak met koolzuur . Van de ... een reactie van ammoniak met koolzuur . Van de ureum worden korrels ( prils ) gemaakt . Ureum wordt ook ...

... een gezond lichaam wordt dit ammonium verder omgezet in ureum dat via de urine uitgescheiden kan worden . Bij een ... of bij een verminderde omzettingscapaciteit van de lever naar ureum , of een slechte nierfunctie kan de overmaat aan stikstof ...

... Een andere methode van synthese is het verhitten van ureum en benzoëzuur onder katalyse van fosforzuur . Een intermediair dat ... . Een intermediair dat ontstaat tijdens het verhitten van ureum is ammoniumcyanaat wat vervolgens een reactie aangaat met de benzoëzuur ...

... Wöhler , die door middel van een kunstmatig proces ureum van anorganische materialen maakt , bewees dat deze aanname onjuist ... bewees dat deze aanname onjuist was . Synthese van ureum was een belangrijke stap in de biochemie omdat het aantoonde ...

... Synthese Kaliumcyanaat kan bereid worden door reactie van ureum en kaliumcarbonaat : Daarnaast kan het ook zuiver worden gevormd ... gebruikt als herbicide . Tegenwoordig is het vervangen door ureum en carbamaten .   Externe links •( en ) MSDS van ...

... bloed van afvalstoffen van het metabolisme ( onder andere ureum ), het zuur - base evenwicht van het lichaam , ... bloedcellen . De concentratie van stikstofverbindingen en afvalstoffen zoals ureum en creatinine in het bloed gaat omhoog . Een oud ...

... stoffen in humaan plasma zijn o . a . ureum , Na +, K +, HCO3 - en Cl -, ... en Cl -, glucose en albumine . Doch aangezien ureum los door de lichaamsmembranen kan diffunderen , behoort het niet ...

... wordt uitgevoerd door de NOx te laten reageren met ureum of ammoniak , dat aan het rookgas moet worden toegevoegd ... is een oplossing van 32 , 5 % massaprocent ureum in gedemineraliseerd water . Ureum is de bron van ammoniak ...

... de verbrandingskamer van bijvoorbeeld een thermische elektriciteitscentrale ammoniak of ureum in te spuiten . Ureum kan zowel vast poeder zijn ... vast poeder zijn als een waterige oplossing . Dit ureum doet dienst als bron voor ammoniak : Ureum is een ...

... weergegeven . De verbinding lijkt qua structuur veel op ureum , met het belangrijke verschil dat het zuurstofatoom in ureum ... , met het belangrijke verschil dat het zuurstofatoom in ureum vervangen is door een zwavelatoom ( vandaar het voorvoegsel thio ...

... UAN                     UAN is een geconcentreerde oplossing van ureum en ammoniumnitraat . De oplossing wordt gebruikt als vloeibare kunstmest ... . 3 % ammoniumnitraat , 35 . 4 % ureum en slechts 20 . 4 % water bevat . Andere ...

... wordt gewoonlijk bereid door een condensatiereactie van maleïnezuur en ureum in rokend zwavelzuur . 6 - methyluracil , een derrivaat ... methyluracil , een derrivaat ervan , wordt gesynthetiseerd uit ureum en ethylacetoacetaat in een oplossing van ethanol en zoutzuur als ...

... model van urease uit Helicobacter pylori Urease ( ureum amidohydrolase ) is een enzym dat de hydrolyse van ureum ... amidohydrolase ) is een enzym dat de hydrolyse van ureum naar koolstofdioxide en ammonia katalyseert , dus niet - peptide ...

... , uit ketens van een verbinding tussen formaldehyde en ureum .   Structuur van ureumformaldehydehars Ureumformaldehyde is niet te vervormen ... De stof wordt gevormd door polycondensatie van methanal en ureum onder invloed van een katalysator . Bij sterk verwarmen ontleedt ...

... Kerk af . • Door de omzetting van ammoniumcyanaat naar ureum lukt het Wöhler voor het eerst een " organische verbinding ...

... AUS32 , een 32 , 5 %- oplossing van ureum in gedemineraliseerd water , die gebruikt wordt als bijvoeging bij ...

... grade Ureum , een vereniging van Europese producenten van ureum • AGU , Nederlands merk van fietskleding • • Dit is ...

partial result from crosswords :

+  more results

 

all translations of ureum


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

Dictionary and translator for handheld

⇨ New : sensagent is now available on your handheld

   Advertising ▼

sensagent's office

Shortkey or widget. Free.

Windows Shortkey: sensagent. Free.

Vista Widget : sensagent. Free.

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

last searches on the dictionary :

4500 online visitors

computed in 0.156s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼